Artikel top billede

Digital udgave af tingbøgerne fyldt med grove fejl

Digitaliseringen af de danske tingbøger har ført til masser af fejl i oplysningerne i bøgerne.

I et svar til Folketinget afslører kulturminister Uffe Elbæk (R), at det vrimler med fejl i indscannede tingbøger.

Opgaven gik ud på at indscanne cirka 9.700 tingbøger. Omfanget af samtlige tingbøger var cirka en hyldekilometer.

Bøgerne var meget varierende i sideantal, typisk mellem 300 og 700 sider. Enkelte tingbøger havde dog op til 1.500 sider.

Hver tingbog er skannet som én fil. Det vil sige. at de digitaliserede tingbøger består af cirka 9.700 filer, oplyser ministeren i svaret.

"I forbindelse med produktion af arkiveringsversionen af tingbøgerne konstaterede Statens Arkiver visse fejl og mangler," oplyses det.

Visuel kontrol

Derfor blev Domstolsstyrelsen anmodet om at foretage visuel kontrol af scanningerne.

"Der blev foretaget en stikprøvekontrol, der omfattede cirka 10 procent af tingbøgerne," forklarer kulturministeren.

Kontrollen viste fejlene, som dels bestod i manglende sider, dels i helt eller delvist ulæselige sider samt fejl i forbindelse med adressering af filer.

I stikprøven fordelte fejlene sig således:

• 87 procent havde ingen fejl

• Tre procent havde en enkelt side som var helt eller delvis ulæselig eller manglede.

• 6,7 procent havde flere sider som var helt eller delvis ulæselige eller manglede.

• Tre procent havde adresseringsproblemer.

Imidlertid mener ministeren ikke, at det måtte være et større problem.

"På baggrund af stikprøvekontrollen er det beregnet, at der gennemsnitligt er 10 skanninger/sider per bog, som helt eller delvist ikke kan læses, svarende til godt to promille af de indskannede sider," lyder det i hans svar.

Uanset, at fejl ved skanning, der sker eller anvendes i bevaringsøjemed, principielt ikke kan accepteres, har Statens Arkiver fundet, at bevaringen af tingbøgernes oplysninger er betryggende sikret gennem den nævnte digitalisering, oplyser Uffe Elbæk videre.

"Statens Arkiver fandt ikke anledning til at kræve samtlige tingbøger visuelt kontrolleret og de derved konstaterede fejl udbedret," skriver han.
 
Begrundelsen herfor var de forholdsvis betydelige omkostninger, der ville være forbundet hermed.

Han oplyser samtidig, at en visuel kontrol af samtlige skannede tingbøger blev anslået til at kræve cirka 2,5 årsværk, hvortil der ville  komme omkostninger til nyskanning af de fejlbehæftede sider med videre.

"Jeg henholder mig til Statens Arkivers overordnede vurdering af, at tingbøgernes oplysninger er betryggende sikret igennem digitaliseringen," konkluderer kulturministeren.

DF: Det er virkelig mange
Kulturordfører Alex Ahrendtsen fra Dansk Folkeparti, der har stillet spørgsmålet til den Radikale minister, undrer sig over svaret.

"Det viser sig efter en stikprøvekontrol, der omfattede cirka 10 procent af tingbøgerne, 970 ud af 9.700, at 13 procent havde fejl. Det er virkelig mange," siger han.

Ordføreren har derfor svært ved at forstå ministerens reaktion. Han mener det her område er vigtigt, fordi tinglysning er den offentlige registrering af ejendom.

"Den viser jo, om rettigheden til ejendommen er gyldig. Så det er ret afgørende, at tingbøgerne er korrekte. Det kan være ødelæggende ved en tvist, at tingbogen ikke er rigtig," siger ordføreren.

Derfor forstår han heller ikke ministerens svar.

"Kulturministeren synes, det er helt i orden. Det mener jeg absolut ikke," slår han fast om de fundne fejl.

Ordføreren vil nu spørge kulturministeren, om han vil bede om en gennemgang af alle tingbøger.

"Når nu fejlprocenten er så høj, og sørge for at rette op på fejlene," siger Alex Ahrendtsen.

Læs hele ministerens svar her

Folketingets Kulturudvalg har den 19. april, efter ønske fra Alex Ahrendtsen (DF), stillet mig følgende spørgsmål, nr. 94 (Alm. del), som jeg hermed skal besvare.

Spørgsmål:

"Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 12. april 2012 fra Henrik Morell, jf. KUU alm. del - bilag 164, og herunder forholde sig til destruktion af tingbøger og digital bevaring og kritikken af den indscannede kvalitet, også i forlængelse af ministeren svar på S 2712."

Svar:

Jeg har bedt Statens Arkiver om at redegøre for problemstillingen omkring digitalisering af tingbøgerne og kvaliteten af indskanningerne. Jeg har modtaget følgende be-mærkninger fra Statens Arkiver:

"I perioden 1993-2000 blev det elektroniske register "Tingbogssystemet for fast ejendom" gradvist taget i brug til registrering af oplysninger. "Det digitale tinglysningssystem" blev taget i brug 2009 og indeholder bl.a. konverterede oplysninger fra Tingbogs-systemet for fast ejendom samt scanninger af de dokumenter vedr. ejendomme, som var gældende på det tidspunkt, hvor systemet blev taget i brug.

Skanningen omfattede ca. 9.700 tingbøger. Omfanget af samtlige tingbøger var ca. 1 hyldekilometer. Bøgerne var meget varierende i sideantal, typisk mellem 300 og 700 sider, enkelte havde dog op til 1500 sider. Hver tingbog er skannet som én fil, dvs. at digitaliserede tingbøger består af ca. 9.700 filer.

De indskannede tingbøger skal for, at Statens Arkiver kan modtage dem overføres til en arkiveringsversion, jf. bekendtgørelsen nr. 1007 af 20. august 2010 om arkiveringsversioner.

I forbindelse med produktion af arkiveringsversionen af tingbøgerne konstaterede Statens Arkiver visse fejl og mangler. Domstolsstyrelsen blev derfor anmodet at foretage visuel kontrol af scanningerne. Der blev foretaget en stikprøvekontrol, der omfattede ca. 10 % af tingbøgerne.

Kontrollen viste fejlene, som bestod dels i manglende sider, dels i helt eller delvist ulæselige sider samt fejl i forbindelse med adressering af filer. I stikprøven fordelte fejlene sig således:

• 87 % havde ingen fejl
• 3 % havde en enkelt side som var helt eller delvis ulæselig, eller manglede
• 6,7 % havde flere sider som var helt eller delvis ulæselige, eller manglede
• 3 % havde adresseringsproblemer.

På baggrund af stikprøvekontrollen er det beregnet, at der gennemsnitligt er 10 skanninger/sider pr. bog, som helt eller delvist ikke kan læses, svarende til godt 2 promille af de indskannede sider.

Uanset, at fejl ved skanning, der sker eller anvendes i bevaringsøjemed, principielt ikke kan accepteres, har Statens Arkiver fundet, at bevaringen af tingbøgernes oplysninger er betryggende sikret gennem den nævnte digitalisering. Statens Arkiver fandt ikke anledning til at kræve samtlige tingbøger visuelt kontrolleret og de derved konstaterede fejl udbedret.
Begrundelsen herfor var de forholdsvis betydelige omkostninger, der ville være forbundet hermed. Det bemærkes, at en visuel kontrol af samtlige skannede tingbøger blev anslået til at kræve ca. 2,5 årsværk, hvortil ville komme omkostningerne til nyskanning af de fejlbehæftede sider mv.

At forkaste den digitaliserede kopi af tingbøgerne som grundlag for bevaring og i stedet bevare tingbøgerne i deres originale form fandt Statens Arkiver uhensigtsmæssigt, især af økonomiske og benyttelsesmæssige grunde."

Jeg henholder mig til Statens Arkivers overordnede vurdering af, at tingbøgernes oplysninger er betryggende sikret igennem digitaliseringen. Jeg finder derfor ikke anled-ning til at ændre syn på digitaliseringen af tingbøgerne i forhold til min besvarelse af § 20-spørgsmål S 2712.

Jeg kan i øvrigt oplyse, at samtlige digitaliserede tingbøger fra 1927 og op til 90'erne nu er tilgængelige på http://www.arkivalieronline.dk.

Uffe Elbæk
Brancheguiden
Brancheguide logo
Opdateres dagligt:
Den største og
mest komplette
oversigt
over danske
it-virksomheder
Hvad kan de? Hvor store er de? Hvor bor de?
Targit A/S
Udvikling og salg af software til business intelligence.

Nøgletal og mere info om virksomheden
Skal din virksomhed med i Guiden? Klik her

Kommende events
Hjemmearbejdets påvirkning på trivsel, helbred og arbejdsmiljø

Fremtidens arbejdsplads er hybrid, det er der ingen tvivl om. Men hvad fører det egentlig med sig? Og hvordan omstiller du og din arbejdsplads sig til det? Det kan du blive klogere på, på denne digitale konference.

02. februar 2022 | Læs mere


GDPR - persondatabeskyttelse i praksis

Håndteringen af persondata og GDPR er for længst blevet hverdag hos de danske organisationer, men derfor er det til stadighed vigtigt og altafgørende, at den løbende overholdelse af GDPR er på plads. Vær med og hør, hvordan du ved hjælp af processuelle greb, værktøjer og systemer kan sikre dette.

08. februar 2022 | Læs mere


Analytics, BI og data science: Data-behandling i realtid

Datadrevne løsninger er godt på vej til at vinde indpas i næsten alle industrier - og med god grund. For der er store muligheder i at kunne forstå, fortolke og reagere lynhurtigt på de store datamængder, som alle organisationer genererer. På dette seminar kan du høre om nogle af de bedste eksempler inden for praktisk anvendelse af avanceret data-analyse, hvordan du kommer i gang, og hvordan du kan høste udbytte.

22. februar 2022 | Læs mere


CIO
Sådan tager top-CIO Pernille Geneser livtag med 40 år gamle it-systemer i Stark Group med 10.000 medarbejdere