Topnyhed:Kæmpe fyringsrunde i Region Hovedstadens it-organisation

Artikel top billede

(Foto: © EU / Jennifer Jacquemart)

Derfor er EU’s forslag og regler om øget datadeling en rigtig god ide

Klumme: Data er en af de vigtigste dele af både erhvervslivet og privatlivet, og datatab er helt enkelt ikke et alternativ. Den frihed, som forordning fra EU indebærer, vil skabe jobs, bidrage til at overflødiggøre etablerede og forældede aktører i vidt forskellige industrier som sundhedspleje, produktion, lokalpolitik og telekommunikation.

Denne klumme er et debatindlæg og er alene udtryk for skribentens synspunkter.

Det sidste år har været særdeles vigtig i forhold til den videre udvikling af den såkaldte digitale-økonomi.

Vi har set implementeringen af EU's GDPR, Cambridge Analytica-skandalen, der sænkede Facebook's markedsværdi og en håndfuld globale overtrædelser af data (herunder Facebook).

Data har været et emne, som selv de mest uinteresserede har fundet det svært at undgå. For mange har overskrifterne ikke kun fremhævet værdien af personlige data, men også hvor vigtigt det er, at de bliver håndteret sikkert.

I sensommeren, midt i alle disse overskrifter kom Europa-Kommissionen med to forslag til at øge den frie strøm af ikke-personlige data og øge mulighederne for at dele sundhedsdata.

Begge forslag havde dårlig timing, fordi de kom frem samtidig med overskrifter om hacking. Af den grund er det næppe mærkeligt, at både mediernes vinkler og den generelle mening trak mere i retning af at holde personoplysninger tæt til kroppen.

De nye regler er et vigtigt skridt i retning af at skabe et sammenhængende marked for data, med større gennemsigtighed over, hvor data er lagret, hvor konkurrencen fungerer bedre, og friheden bliver større. Alle dele er udelukkende af interesse for både forbrugere og virksomheder i hele EU.

Værdien af gennemsigtighed og overblik

EU-Kommissionens nye retning er begyndelsen på en ny æra af dataudveksling inden for EU, og aftalerne vil dramatisk øge den frie strøm af data på tværs af grænserne ved at forbyde lokale love, som hindrer det hele.

Mens større tilgængelighed i begyndelsen kan skabe bekymringer blandt borgerne, bør det også ses som et skridt hen imod større gennemsigtighed om, hvordan data deles og bruges. Det vil helt sikkert - såfremt det sker sikkert - kun være af værdi for alle involverede.

Tag Facebook Cambridge Analytica-skandalen som et eksempel. Det handler ikke kun om data, der bruges eller deles, men også om uklare og ikke-transparente processer, der førte til, at det kunne ske.

Mennesker og virksomheder stoler på og drager fordel af, at deres data deles og bruges dagligt.

Det afgørende i tech-giganternes skandaler er, at flere mennesker er blevet opmærksomme på, hvor vigtig data er i vores daglige liv, og at de virksomheder, der håndterer dem, skal kunne rapportere, hvordan de bruges. Dermed kan vi begynde at opbygge en digital-økonomi, der gavner alle.

Et mere konkurrencedygtigt fælles digitalt marked

Et af de vigtigste elementer i et sundt marked er konkurrence, og der vil det være en fordel at fjerne restriktioner.

EU-Kommissionen gav derfor en deadline og opfordrede specifikt cloud-leverandører til at oprette fælles adfærdskodekser for at håndtere kundernes skifte af leverandør.

Det bør skabe større fleksibilitet for datatjenester i hele EU samtidig med at det gør det vanskeligere for virksomheder at blive låst til særlige tjenester.

Samlet set vil reglerne fremskynde oprettelsen af et fælles digitalt marked.

Ifølge EU kan det frie dataflow fordoble den digitale økonomis værdi til fire procent af BNP senest i 2020, forudsat at virksomhederne kan drage nytte af fordelene, der ligger ved større tilgængelighed. Men samtidig kræver det intelligent kontrol og datahåndtering.

Udfordringerne og mulighederne ved intelligent datastyring

I takt med at virksomheder tilpasser sig til en verden, hvor det at være digital kommer først, skal de i stadig større grad kontrollere deres data.

De nye foranstaltninger, som EU-Kommissionen har foreslået, er baseret på GDPR og dækker flere områder.

Ud over lettere adgang til offentlige data, og blandt andet via API'er at kunne få adgang til data i realtid, er der andre vigtige dele som den private sektor og forskerverdenen bør tage til sig.

Forordninger som GDPR er meget vigtige for alle virksomheder at overholde, men de fleste eksperter er enige om, at det reelt kun er en udvidelse eller opstramning af almindelig god forretningsskik og etik.

Selvfølgelig er den enorme mængde data en udfordring for virksomhederne, men mulighederne er mindst lige så store.

Data er mere forretningskritisk end nogensinde, men for at få adgang til værdien af disse data skal virksomheder sikre, at data er tilgængelige i hele netværket.

Gennem intelligent datastyring kan virksomheder sikre, at data er tilgængelige i forhold til analyse og indsigt, hvor de er nødvendige og med hyper-tilgængelighed kan europæiske virksomheder også låse op for de reelle fordele ved data.

Sådan sikrer man korrekt datahåndtering

Mængden af data er fordoblet hvert andet år i de seneste år, og i 2021 forventes det, at 28 milliarder enheder vil være forbundet til internettet og overføre data.

Det skaber et marked på 19 billioner dollar samtidig med, at der skabes yderligere datahåndterings- udfordringer om hvordan det analyseres, og hvordan man ekstraherer værdien.

Hvordan skal vedligeholdelsesomkostningerne håndteres, hvilket allerede er steget dramatisk som følge af stigningen i datamængderne, og hvordan skal de indsamlede data opbevares og hvem har adgang til det?

Alt sammen store problemer på deres egen måde, som sammen synes at være en umulig opgave. Det er netop derfor, at EU's nye aftale er positiv, da det opfordrer leverandører, producenter og virksomheder til at arbejde sammen for at løse udfordringerne.

Data + Business Innovation = Økonomisk vækst

Data-drevet innovation bliver på verdensplan fortsat mere og mere vigtig, og giver mulighed for eksponentiel vækst i den fjerde industrielle revolution, vokser virksomhedernes forventninger til øget anvendelse af datatilgængelighed, drevet af intelligent datahåndtering.

Det, som Europa-Kommissionen har gjort her, er et positivt skridt i forhold til styring og frihed af data.

Vi tror på, at det ikke alene vil føre til bedre service, forvaltning og beskyttelse af data for enkeltpersoner og virksomheder, men også til at undgå, at disse grupper bliver fanget i lukkede miljøer, der ikke lever op til forventningerne.

Data er en af de vigtigste dele af både erhvervslivet og privatlivet, og datatab er helt enkelt ikke et alternativ.

Den frihed, som denne forordning indebærer, vil skabe jobs, bidrage til at overflødiggøre etablerede og forældede aktører i vidt forskellige industrier som sundhedspleje, produktion, lokalpolitik og telekommunikation.

I takt med at data-relateret innovation stiger, vil den skabe økonomisk vækst for Europa.

lummer er læsernes platform på Computerworld til at fortælle de bedste historier, og samtidig er det vores meget populære og meget læste forum for videndeling.

Har du en god historie eller har du specialviden, som du synes trænger til at blive delt?

Læs vores klumme-guidelines og send os noget tekst, så kontakter vi dig - måske bliver du en del af vores hurtigt voksende korps af klummeskribenter.