Vinderen er fundet:Her er Danmarks bedste CIO: Susanne Schustin fra Blue Water Shipping er Årets CIO 2023

Artikel top billede

Det store spørgsmål: Hvad gør vores type virksomhed unik, og hvad kan den gøre for at differentiere sig?

Klumme: En diskussion fornylig fik mig til at tænke videre, da jeg kom hjem og gøre mig følgende overvejelser: Hvad gør rådgivende it- og ingeniørvirksomheder typisk for at være anderledes end andre? Og hvor bør de bevæge sig hen for at kunne differentiere sig fremadrettet på andet end for eksempel pris?

Denne klumme er et debatindlæg og er alene udtryk for skribentens synspunkter.

Som ny direktør i en nyoprettet GIS & SSI-afdeling i en større international rådgivende arkitektur- og ingeniørvirksomhed deltog jeg for nyligt i vores onboarding-kursus. Målet var klart: Vi skulle forstå virksomhedens værdier, kultur og forretningsmodel.

Det fordrede et meget konkret spørgsmål fra en ung nyansat: ”Hvad gør vores type virksomhed unik, og hvad kan den gøre for at differentiere sig?”.

Det var et godt spørgsmål, som især tvang ingeniører og it-folk, som ofte ikke taler om disse ting, til at reflektere og have en diskussion om differentiering.

Diskussionen fik mig til at tænke videre, da jeg kom hjem og gøre mig følgende overvejelser: Hvad gør rådgivende it- og ingeniørvirksomheder typisk for at være anderledes end andre? Og hvor bør de bevæge sig hen for at kunne differentiere sig fremadrettet på andet end for eksempel pris?

Disruption, omstilling eller digital transformation – same difference

Det er uundgåeligt at tænke disruption inden for både it- og ingeniørgerningen, hvis man ønsker at skille sig ud.

Specifikt for de rådgivende ingeniørvirksomheder handler det om at forsøge at disrupte branchen med digital transformation af serviceydelserne.

Digital transformation kan resultere i, at berøringen med kunderne kunne ske tidligere i projektforløbene – samtidigt med at rådgiverne bliver hængende længere i kundernes digitale bevidsthed.

Det er et klassisk greb i markedet, som der allerede er flere virksomheder, som har været i gang med i længere tid, og branchen er sådan set ikke kommet ret meget videre. Disruption er altså ikke nyt i vores brancher, vi kalder det bare omstilling eller (digital) transformation.

Inden for de klassiske ingeniørdiscipliner som eksempelvis konstruktion og anlæg er der i branchen således for længst blevet mandet godt op på CAD og IKT, mens der er kommet mere effektive arbejdsprocesser for at sikre en bedre konkurrenceevne.

Mere leveres for mindre med en højere kvalitet.

Det betyder, at vi i branchen som helhed kontinuerligt nu skal til at gøre mere end hidtil, og vi skal forstå og mestre de nye teknologier endnu bedre end i dag.

Det resulterer i et større potentiale, men også i en højere risiko, og vi skal kort sagt til at vækste en forretning, som samtidig skal omstille sig til at udnytte potentialerne, så de understøtter en fagligt funderet, bæredygtig værdiskabelse for samfundet som helhed.

Central eller decentral?

Generelt er der to skoler inden for digital transformation af de klassiske rådgivningsydelser.

Der findes de virksomheder, som puljer al teknologi i én enhed – et digitalt kraftcenter.

Og der findes de virksomheder, som splitter teknologiforretningen og uddeler kompetencerne til de enheder, der begår sig indenfor de klassiske ingeniørdiscipliner.

Jeg mener, at det er ved at se på forretningsmodellen, at den rådgivende ingeniørvirksomhed skal differentiere sig.

Men hvad er den succesfulde forretningsmodel?

Er det den, hvor der konkurreres på effektivitet og timepris?

Eller er det den forretningsmodel, hvor ydelsen leveres via digitale services, som sikrer en berøring med kunden – vel og mærket en ydelse, som ikke er afgrænset til en time? … ikke overraskende er jeg selvfølgelig stærk fortaler for sidstnævnte.

Det er for mig helt åbenlyst, at de rådgivende ingeniører skal samle de teknologiske kræfter frem for at splitte dem op.

Kraftcentret skal indeholde alle dimensioner inden for ingeniørdisciplinerne.

GIS er én, CAD er en anden og Systems Integration er en tredje. Næste bølge er machine learning og AI. Det er simpelthen en forpligtelse, rådgiveren har – for ellers kan rådgiveren ikke give sit råd på det bedste fundament.

Så mit svar på den unge ingeniørs spørgsmål, om hvordan vi blandt andet differentierer os og hvorfor, er: Vi differentierer os, fordi vi har modet til at blive ved med at transformere vores virksomhed digitalt, fordi vi tør tage dialogen med markedet omkring forretningsmodellerne, og fordi vi tør samle teknologierne.

'Klummer er læsernes platform på Computerworld til at fortælle de bedste historier, og samtidig er det vores meget populære og meget læste forum for videndeling.

Har du en god historie eller har du specialviden, som du synes trænger til at blive delt?

Læs vores klumme-guidelines og send os noget tekst, så kontakter vi dig - måske bliver du en del af vores hurtigt voksende korps af klummeskribenter.