Artikel top billede

Den offentlige sektor mister ikke kontrol ved at vælge cloud – men der kan opstå et andet problem

Klumme: Den offentlige sektor mister ikke kontrol ved at lagre data hos internationale cloud-giganter, eller fordi serverne ikke længere er placeret lokalt. Men der kan opstå et kontroltab, hvis man mangler de nødvendige kompetencer og den nødvendige viden til at kunne stille de gode, kritiske spørgsmål og til at kunne gennemskue de langsigtede konsekvenser af en given beslutning.

Denne klumme er et debatindlæg og er alene udtryk for skribentens synspunkter.

Computerworlds Christoffer Lund-Hansen og Alexander Haslund har i en analyse argumenteret for, at den offentlige sektor står foran en afgørende beslutning: Den skal vælge mellem gammeldags teknologi eller kontroltab.

Du kan læse denne analyse her: Den offentlige sektor står foran afgørende beslutning: Skal vælge mellem gammeldags teknologi eller kontroltab.

Argumentet lyder, at offentlige myndigheder ved at vælge cloud-tjenester må acceptere, at den model medfører et tab af kontrol.

Ved at migrere til en international cloud-løsning fra de store it-giganter, mister man den kontrolfølelse, der eksisterede, dengang serverne stod i kælderen under rådhuset, lyder det.

Det er en væsentlig debat, der rejses. Ikke mindst fordi den offentlige sektor i disse år i stor stil satser på cloud-løsninger.

Udsigt til cloud-boom

I rapporten IT i praksis 2019-2020, som Dansk IT står bag sammen med Rambøll, fremgår det, at der er udsigt til et regulært cloud-boom i de kommende år.

Undersøgelsen er foretaget blandt samtlige kommuner, regioner og statslige myndigheder.

Hvor det i dag kun er 34 procent af de offentlige myndigheders infrastruktur, der er cloudbaseret, forventer de CIO’er, der deltager i undersøgelsen, at det om tre år vil være steget til 68 procent.

Undersøgelsen viser også, at væksten sker både i form af public cloud, private cloud og hybrid cloud.

Det bringer os tilbage til hovedspørgsmålet: Vil den offentlige sektor miste kontrol ved i stigende grad at satse på cloud?

I Dansk IT's udvalg for IT i den offentlige sektor mener vi ikke, at staten mister kontrol ved at vælge cloud – men kontrollen er alligevel i risiko for at gå tabt.

Problemet ligger bare et andet sted.

Kontrol handler om at have styr på de digitale fundamenter

Netop kontrol og styringsmodeller for samfundets digitale fundamenter anser Dansk IT for at være en de vigtigste omend desværre også mest fraværende debatter netop nu.

Når vi skriver digitale fundamenter, tænker vi blandt andet på cpr-registret, NemID, digital post og lignende.

Det er digitale løsninger, der er helt essentielle for, at det danske samfund kan fungere, deraf begrebet "fundamenter".

Vi har i Dansk IT gentagne gange peget på, at det er afgørende, at der skabes langt større politisk fokus på og investeringsvillighed i at sikre samfundets digitale fundamenter.

Vi bliver nødt til at være fremsynede og arbejde med lange investeringsperioder. Ellers vil vi løbe ind i problemer senere hen.

Denne pointe er ikke mindst væsentlig i disse år, hvor vinden blæser i retning af cloud computing.

Og det er ikke fordi, cloud ikke kan være præcist lige så godt og sikkert som alt muligt andet.

Nej, det bør ikke være en diskussion for eller imod cloud-teknologi. Diskussionen skal fokusere på, hvordan vi bedst sikrer forvaltningen af ansvaret for de digitale fundamenter i Danmark.

Hovedopgaven er grundlæggende, at vi både skal centralisere og decentralisere.

Centraliseringen er vigtig, fordi digitale fundamenter sikres ved at koordinere og ved, at man har den nødvendige beslutningskraft (i staten).

Decentraliseringen er til gengæld vigtig, fordi vi har brug for innovation og nye digitale services - og det er ofte hos de private aktører (decentralt), at den udvikling har de bedste vilkår.

Kompetencer og viden er helt afgørende

Danmark som land behøver ikke at miste kontrol ved at lagre data hos internationale cloud-giganter, eller fordi serverne ikke længere er placeret lokalt.

Nej, kontroltabet opstår, hvis man i staten forsømmer opgaven med at sikre, at man har de nødvendige kompetencer og den nødvendige viden til at kunne stille de gode, kritiske spørgsmål og til at kunne gennemskue de langsigtede konsekvenser af en given beslutning.

I Dansk IT oplever vi, at en for kraftig outsourcing har ført til, at staten i dag kun i et begrænset omfang råder over kompetencerne til at kunne være herre i eget hus.

Der hersker derfor allerede i dag et vist kontroltab, fordi staten mangler strategiske og tekniske kompetencer og i det hele taget evnen til at drive forandringer.

Det bliver ikke bedre af, at vi har en indkøbspraksis i det offentlige, hvor alt for meget bliver overladt til konsulenter og indkøbsjurister.

Det betyder, at man som offentlig virksomhed mister ejerskabet og den grundlæggende indsigt i sine egne forretningsprocesser. Det er farligt, for digitalisering kræver ledelse med indsigt og udsyn.

Derfor kommer her en klar opfordring fra Dansk IT: Danmarks politikere og de centrale embedsfolk skal erkende denne grundlæggende udfordring - og de skal lægge en klar strategi for, hvor det digitale Danmark skal bevæge hen. Ikke bare i de kommende år. Vi skal have det helt lange lys på og tage stilling til, hvad der også skal ske i de kommende årtier.

Cloud-services, kontrol og driftsmodeller er selvfølgelig vigtige elementer, men den fundamentale diskussion er lang bredere og dybere end det.

Klummer er læsernes platform på Computerworld til at fortælle de bedste historier, og samtidig er det vores meget populære og meget læste forum for videndeling.

Har du en god historie eller har du specialviden, som du synes trænger til at blive delt?

Læs vores klumme-guidelines og send os din tekst, så kontakter vi dig - måske bliver du en del af vores hurtigt voksende korps af klummeskribenter.