Artikel top billede

Vores dør står åben: 3F vil gerne i dialog med ansvarlige platformsvirksomheder

Klumme: Bæredygtighed er ikke kun et spørgsmål om klima, miljø og dyrevelfærd – men også social ansvarlighed og respekt for danske arbejdstageres rettigheder og vilkår.

Denne klumme er et debatindlæg og er alene udtryk for skribentens synspunkter.

De digitale forretningsmuligheder er enorme.

Hurtigt og nemt kan der etableres kontakt mellem kunder og udbydere af varer, tjenesteydelser og arbejdskraft. Og aftaler på den digitale platform mellem kunder og udbydere er nemme af dokumentere. Whats not to like?

Den væsentligste udfordring er at sikre, at platformsøkonomien bidrager til fællesskabet, driver forretning i respekt for lovgivningen og sikrer ordentlige vilkår for arbejdstagerne. Vi kan og skal både udnytte de digitale muligheder, udbygge et dynamisk arbejdsmarked og samtidig undgå dumping af arbejdstagernes sikkerhedsnet og arbejdsvilkår.

3F er gået foran i arbejdet med at teste socialt bæredygtige forretningsmodeller for platformsvirksomheder. Efter grundig dialog med Hilfr, der formidler rengøring i private hjem, har parterne lanceret den første overenskomst for en app-virksomhed.

Forudsætningen har været, at Hilfr også har været villig til at indgå i en konstruktiv dialog for at undgå nogle af platformsøkonomiens skyggesider: Skatteunddragelse, socialt bedrageri, dårlige vilkår og tab af social sikring.

Vil gerne fortsætte dialogen

Fordelene for virksomheden er lige så klare: Deres kunder ved, at de ikke bidrager til sort økonomi og pres på løn- og arbejdsvilkår. Deres arbejdstagere bliver behandlet ordentligt og leverer en god kvalitetsydelse.

Hilfr kan dermed indgå i en fair konkurrere på god kundeservice, bæredygtighed, effektivitet og kvalitet – ikke unfair kappestrid på ringe sikkerheds- og arbejdsvilkår.

I 3F fortsætter vi meget gerne dialogen med andre app-virksomheder. Vi har forståelse for, at mange platformsvirksomheder ikke fungerer på traditionelle vilkår med fuldtidsansatte osv.

Men derfor kan man godt varetage et sædvanligt arbejdsgiveransvar mht. social sikring af de tilknyttede arbejdstagere. Blandt andet i form af ansvarsforsikring ved arbejdsskader, sygedagpenge, feriegodtgørelse i forhold til ferieloven mv og rettigheder og pligter i henhold til den danske arbejdsmarkedsmodel.

For 3F er det samtidig både juridisk og moralsk afgørende, at eksisterende, traditionelle firmaer og deres medarbejdere med ordnede forhold ikke påføres unfair konkurrence ved, at platformsvirksomheder dumper markedet gennem ringere løn- og arbejdsvilkår.

Her må de digitale app-entreprenører have tillid til deres professionelle forretningskoncept og attraktive tilbud til kunderne.

Når vi i Danmark skal udnytte de mange muligheder inden for platformsøkonomien, skal vi være enige om, at det ikke er det vilde vesten.

Accelererende sort arbejde, skatteunddragelse og socialt bedrageri mm. er ikke et acceptabelt udgangspunkt for nye, digitale forretningsmodeller. Underbetaling, ringe arbejdsvilkår og nul rettigheder for platformsarbejderne er heller ikke!

3F er klar til dialog over en kop fair trade kaffe med platformsvirksomheder, der tror på deres forretningskoncept og vil i kappestrid på effektivitet, kvalitet, kundeservice, logistik, bæredygtighed, innovation mv. – ikke på løntrykkeri og forringede vilkår for arbejdstagerne.

Bæredygtighed er ikke kun et spørgsmål om klima, miljø og dyrevelfærd – men også social ansvarlighed og respekt for danske arbejdstageres rettigheder og vilkår.

Klummer er læsernes platform på Computerworld til at fortælle de bedste historier, og samtidig er det vores meget populære og meget læste forum for videndeling.

Har du en god historie eller har du specialviden, som du synes trænger til at blive delt?

Læs vores klumme-guidelines og send os din tekst, så kontakter vi dig - måske bliver du en del af vores hurtigt voksende korps af klummeskribenter.