Artikel top billede

Adoption til en ny virkelighed på danske uddannelser: Corona kan være anledning til at redesigne undervisningen

Klumme: Corona-krisen være en anledning til at redesigne, hvordan fremtidens uddannelser skal leveres. En relevant form kunne være såkaldt blended learning, hvor læring både er fysisk og online.

Denne klumme er et debatindlæg og er alene udtryk for skribenternes synspunkter.

I morgen tirsdag begynder efterårs-semesteret på de videregående uddannelser.

Ligesom i resten af verden vil vi i Danmark skulle tilpasse os ved for eksempel at begrænse studerendes fysisk tilstedeværelse på campusser.

Nogle uddannelsesinstitutioner har allerede meldt ud, at kun 50 procent af undervisningen vil foregå på campus, at nogle fag bliver en blanding af online-undervisning og undervisning på campus og endelig, at eksaminer bliver planlagt således, at de kan omlægges til online-alternativer.

Vi kan allerede nu læse analyser af, hvordan uddannelsesinstitutioner adopterede lynhurtigt til situationen i foråret og blandt andet fik gennemført digitale eksaminer.

Disse og andre analyser bør vi nu arbejde sammen om for at sikre så bredt vidensgrundlag som muligt.

Kerneydelsen på en uddannelsesinstitution er at levere undervisning, og der er en lang tradition for, at undervisning skal leveres i fysiske lokaler med helt op til flere hundrede studerende, som sidder i tæt pakkede auditorier.

Corona sætter en en begrænsning for dette i år, men det kan også være en anledning til at redesigne, hvordan fremtidens uddannelser skal leveres.

Blended learning

På den korte bane kan man blive nødt til at tilpasse undervisning, og en relevant form kunne være såkaldt blended learning, hvor læring både er fysisk og online.

Vi ved forskningsmæssigt heldigvis en hel del om, hvordan blended learning kan leveres succesfuldt, og det er også klart at en hel del af den undervisning, som blev leveret i foråret, ikke var blended learning.

Blended learning er ikke online-undervisning, men kan defineres som et “faciliteret, aktivt, interaktivt og integreret forløb, der via et mix af online og F2F læringsaktiviteter der understøtter den studerendes arbejde med og opnåelse af opstillede læringsmål”.

I den første coronatid var det ren onlineoverlevelse.

Vi ved dog også fra forskning, at det er krævende for underviseren at planlægge og designe et læringsforløb i blended learning.

Underviseren har mange roller i et sådant forløb, og kompetencer, der skal mestres, og tiden til at erhverve disse er knap her før semesterstart.

En af de løsninger kan derfor være at distribuere underviserrollen, således at underviseren ikke står alene, men får relevant organisatorisk og teknologisk understøttelse.

Det kan i denne tid være nødvendigt, at uddannelsesinstitutionen kan støtte underviseren med læringsdesignere, pædagogiske konsulenter, multimediedesignere, informationsspecialister og it-support.

Kan etablere gode læringsmiljøer

Redesigner man undervisningen, er det til gengæld muligt at etablere gode digitale læringsmiljøer, som udfordrer den enkelte studerende gennem velstrukturerede og aktiverende forløb.

Det er muligt at opnå lige så højt - og i nogle tilfælde højere - læringsudbytte med blended learning end den traditionelle tavleundervisning, og det er mulighed for nye former for feedback og evaluering af undervisning og læring.

På den lidt længere bane - lad os kalde den post-corona - er det spørgsmål om, hvordan vi får bygget et systemlandskab op, som skaber gode læringsfællesskaber.

Det kan være vigtigt, at vi allerede nu arbejder på nogle strategiske pejlemærker for disse samt hvordan vi skal forstå teknologi, hvordan vi adopterer den, og hvordan vi udvikler teknologi - på samme måde som underviserens rolle bliver vigtig for uddannelsesinstitutioner og leverandører at kunne integrere ind i et distribueret miljø.

For nogle tværgående læringsteknologier som læringsplatformene, er adoptionen også afhængig af mulighed for integration til andre og lokale løsninger.

Et indsatsområde bliver for eksempel at udvikle moderne standarder, som giver faglig mening.

Den forældede SCORM-standard bruges næsten ikke, så det kan være tid til at se på, hvordan vi laver integrationer, som giver faglig mening, når systemlandskabet har ændret sig.

Som non-profit forening arbejder vi for at styrke danske Edtechs og sikre en dansk uddannelsessektor, hvor digitaliseringens potentialer og udfordringer bliver mødt, undersøgt og udfordret i fællesskab med kritisk og nysgerrig indstilling.

Klummer er læsernes platform på Computerworld til at fortælle de bedste historier, og samtidig er det vores meget populære og meget læste forum for videndeling.

Har du en god historie eller har du specialviden, som du synes trænger til at blive delt?

Læs vores klumme-guidelines og send os din tekst, så kontakter vi dig - måske bliver du en del af vores hurtigt voksende korps af klummeskribenter.