Artikel top billede

(Foto: Dan Jensen)

Kunstig intelligens kræver knivskarp data management - du bør begynde at kigge på området nu

Klumme: Data governance og data management er strategiske discipliner, som bør diskuteres på højeste niveau i virksomheden og ikke blot en operationel disciplin i it-afdelingen, selv om det er her, den praktiske udførsel foregår. Som beslutningstager gør man klogt i at sætte fokus på området nu.

Denne klumme er et debatindlæg og er alene udtryk for forfatterens synspunkter.

Forleden var jeg til møde i Dansk Industris AI-udvalg. Her diskuterede vi blandt andet, hvordan vi kan sørge for, at værdier som etik og inklusion kan følge med, når kunstig intelligens udbredes og indarbejdes i flere og flere løsninger, i både offentligt og privat regi.

Det var stærkt at mærke en fælles vilje til, at det er et projekt som skal lykkes – men der var også stor åbenhed om, at det ikke giver sig selv, hvordan man når dertil. Men at stillingtagen og bevidsthed er vigtige ingredienser.

Når det gælder den praktiske og it-organisatoriske tilgang til at opnå etisk anvendelse af AI, er data management et grundelement i opskriften. Et element, som alle organisationer bør prioritere højt lige nu, ikke mindst set i lyset af Covid-krisens digitale acceleration.

Med den stiger presset for at sikre gode og gennemsigtige data privacy og data governance-principper hos de virksomheder og offentlige institutioner, som udbyder og udbygger digitale selvbetjeningsløsninger og andre datadrevne forretningssystemer.

Data-rod kan blive dyrt for pengepung og omdømme

EU har via GDPR-lovgivningen skabt den juridiske ramme – men mange virksomheder kan stadig ikke med overbevisning sige, at de har helt styr på alle aspekter af de data, de ligger inde med om både kunder, samarbejdspartnere og ansatte.

Datasæt, som kun vokser sig større i takt med at vi i stigende grad arbejder, underholder os og forbruger i den digitale sfære.

Utilstrækkelig data governance kan vise sig at blive en større hovedpine både omdømmemæssigt og økonomisk.

Tillid er dyrebar i en digital økonomi med mange valgmuligheder og høj grad af digitaliserede offentlige tilbud. Juridisk har EU vist sig klar til at svinge bødeblokken.

Dette skal en dataansvarlig kunne svare på

Data governance og data management er derfor strategiske discipliner, som nødvendigvis må diskuteres på højeste niveau i virksomheden og ikke blot en operationel disciplin i it-afdelingen, selv om det er her, den praktiske udførsel foregår.

For at få et indblik i, hvor stærkt man står på data governance, skal for eksempel en CTO kunne give direktion og bestyrelse indblik i:

• Hvilke processer, der anvendes overordnet for at sikre adgang, integration, rensning, opbevaring og klargøring af data til brug i analytiske løsninger, herunder kunstig intelligens.

• Hvordan data management udføres i virksomheden, herunder operationelle discipliner som DataOps (evnen til at spore sine data-analytiske resultater tilbage til kilden), ModelOps (evnen til at sikre vedligehold og sikkerhed ved ændringer af data-analytiske modeller) og compliance i forhold til eksempelvis GDPR.

• Hvordan man sikrer et tilstrækkeligt bredt data-grundlag, således at analytiske modeller og kunstig intelligens kan tage højde for aspekter så som diversitet i køn, baggrund og sociale forhold og på den måde blive mere ’retfærdig’.

Data management er ikke kun vigtig for at sikre den mere bagudrettede kvalitet og sikkerhed i eksisterende løsninger, men også en forudsætning for, at man kan skabe innovation.

Data management er garanten for, at man kan stole på de resultater, man får ud af en innovativ proces som måske på sigt skal føre til nye kundetilbud eller borgerrettede løsninger.

Bliv klar til ny vækst

Der vil komme en dag efter Covid-krisen, hvor vi igen kan shoppe i små specialbutikker og gå på cafe. Måske vil den del af livet føles næsten uændret.

Men jeg er samtidig sikker på, at den digitale acceleration, der har fundet sted igennem det seneste år med pandemi, vil gøre arbejdet med data management endnu mere vigtigt i årene fremover.

Det er vigtigt både for økonomiens og omdømmets skyld, når nye løsninger udtænkes for skabe nye vækst og innovation. Som beslutningstager gør man klogt i at sætte fokus på området nu.

Klummer er læsernes platform på Computerworld til at fortælle de bedste historier, og samtidig er det vores meget populære og meget læste forum for videndeling.

Har du en god historie eller har du specialviden, som du synes trænger til at blive delt?

Læs vores klumme-guidelines og send os din tekst, så kontakter vi dig - måske bliver du en del af vores hurtigt voksende korps af klummeskribenter.