Artikel top billede

(Foto: Computerworld)

Bog: Når woke medier bygger deres egen virkelighed

I Bad News: How Woke Media Is Undermining Democracy skyder en journalist med skarpt mod kolleger, der er blevet villige medløbere i et mediebillede præget af ekstrem hastighed, virksomhedsinteresser og politisk korrekte synspunkter fra den ydre venstrefløj.

Det siges ofte, at mange skaber deres helt eget verdensbillede baseret på, hvem de følger på Facebook og Twitter. Det er der sikkert mere end et gran af sandhed i.

Men særligt i USA er også det traditionelle mediebillede blevet stærkt polariseret (og samme tendens kan spores her i Danmark).

Ser man en tilfældig begivenhed omtalt på hhv. Fox News på den ene side og New York Times eller CNN på den anden, kan det undertiden være svært at gennemskue, at journalisterne faktisk taler om det samme.

Herhjemme har der været en del – fuldt berettiget – kritik af, hvordan særligt Fox News lægger et konservativt filter ind over sin dækning af stort set alt.

Men problemet er lige så stort på den anden side af bordet. Adskillige medarbejdere og redaktører har eksempelvis måtte forlade det traditionelle journalistiske fyrtårn New York Times, fordi de ikke var snedige nok til at aflure den politiske korrektheds koder og uskrevne regler.

Samtidig er selve journalistfaget med tiden blevet en elitær beskæftigelse, hvor højtuddannede og politisk vakte mennesker taler til andre højtuddannede og politisk vakte mennesker.

Medietoget kører for fuld damp, men efterlader almindelige lønmodtagere og deres bekymringer på perronen – og det er noget skidt. Hvilket er blandt pointerne i Bad News: How Woke Media Is Undermining Democracy, der udkom sidst i oktober.

Her skyder Batya Ungar-Sargon med skarpt mod journalister, der påtager sig rollen som politiske aktivister og lægger liv og sjæl i emner såsom intersektionalitet, åbne grænser og ”critical race theory.”

Derimod må under- og middelklassen se længere efter kritisk dækning af, hvordan eksempelvis globalisering, udflytning af arbejdspladser eller illegal indvandring forringer deres livsgrundlag.

Det skaber en uhellig alliance mellem store virksomhederes kommercielle interesser og det, der oprindelig var marginale synspunkter fra den ydre venstrefløj. Dermed bliver den stadig mere aktivistisk orienterede nyhedsdækning til skade for både lønmodtagere og civilsamfund.

I nogles ører lyder det måske både bagstræberisk og konservativt.

Men som debatredaktør på Newsweek, en Ph.d. fra Berkeley og med publicerede artikler bag sig i bl.a. New York Times, Washington Post og Foreign Policy har Batya Ungar-Sargon et grundigt førstehåndskendskab til toppen af den amerikanske nyhedspyramide.

En af hendes centrale pointer er, at når mange medier oprindeligt valgte at opprioritere kontroversielt debatstof og politisk polariserede emner, så skyldes det, at det var en nem og billig måde at få masser af dejlige klik i den stadig mere hidsigt kværnende mediemaskine.

For des mere man kan presse blodtrykket op hos mediebrugerne, des mere opmærksomhed får man – og jo flere annoncedollars kommer der i kassen.

Men medierne skabte et uhyre, de ikke kunne styre. For med tiden har synspunkterne og det, der oprindeligt var relativt marginale politiske holdninger, taget magten fra dem.

Det uddyber Batya Ungar-Sargon alt sammen i sin bog. Hun giver også et koncentreret bud på sine pointer i dette interview på netop CNN. Vil man vide mere, kan man også hente et gratis uddrag af Bad News: How Woke Media Is Undermining Democracy på Amazon.

Titel: Bad News: How Woke Media Is Undermining Democracy / Forfatter: Batya Ungar-Sargon