Artikel top billede

(Foto: morten fauerby)

National cyber- og informationsstrategi får fire linjer i ny finanslovsaftale - lige nok til at tilføre strategien tre gange så mange penge som dens forgænger

Den nye finanslov er netop vedtaget, og på få linjer får den kommende nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed også er gevaldigt økonomisk løft.

I den nye finanslovsaftale for 2022 hæver aftalepartierne den årlige pris på den næste nationale cyber- og informationssikerhedstrategi, som løber fra 2022 til 2024, til 90 millioner kroner.

Den forrige nationale strategi for cyber- og informationssikerhed blev lanceret i 2018 og strakte sig ind til i år.

Regeringen har flere gange givet udtryk for, at man agter at fremlægge en ny strategi inden årets udgang. I skrivende stund er ingen ny strategi dog forelagt.

Det er heller ikke meget spalteplads, den kommende nationale cybersikkerhedsstrategi har fået i den 26 siders lange finanslovsaftale, der gælder for 2022.

De få linjer om Danmarks nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed 2022-2024 lyder:

"Stærk cyber- og informationssikkerhed
Aftalepartierne noterer sig, at regeringen vil præsentere en national strategi for cyber- og informationssikkerhed, der skal fortsætte arbejdet med at sikre et højt cyber- og informationssikkerhedsniveau i Danmark. Initiativerne finansieres af den afsatte reserve til strategien på finanslovforslaget for 2022."

"Den afsatte reserve" tæller altså en pulje på 90 millioner kroner der fra 2022 og frem til 2024 sættes af til initiativer i den nye cybersikkerhedsstrategi.

I den forrige strategi, der gjaldt i perioden 2018-2021, blev der i finanslovsaftalen fra samme årrække afsat i alt 100 millioner kroner - 34 millioner kroner årligt - til cybersikkerhed.

Denne pulje er dermed næsten tredoblet i den kommende strategi.

Det er Digitaliseringsstyrelsen, som varetager opgaver vedrørende cyber- og informationssikkerhed i forbindelse med den nationale cybersikekrhedsstrategien.

Digitaliseringsstyrelsen har i samarbejde med Forsvarsministeriet det overordnede ansvar for strategien og koordinerer indsatser på cyber- og informationssikkerhedsområdet.