Artikel top billede

(Foto: JumpStory)

Ledelsen definerer altså ikke tillid, det gør medarbejderne

Klumme: Mange danske virksomheder vil øge tilliden til både medarbejdere og kunder, men ofte ender det i tom snak. Tillid er et løst begreb, der opfattes forskelligt fra medarbejder til medarbejder. Derfor bør virksomhedsledere samle sine ansatte til en snak om, hvad tillid betyder for dem.

Denne klumme er et debatindlæg og er alene udtryk for forfatterens synspunkter.

Det er ganske enkelt vigtigt, at virksomheder oparbejder høj tillid til og blandt medarbejdere.

Det giver ikke kun gode resultater. Det skaber også bedre kunderelationer.

Forbrugernes tillid er på sit laveste siden finanskrisen, viser en ny undersøgelse foretaget af Danmarks Statistik. Ser vi tilbage i tiden, tilsiger erfaringen os, at tillid er noget, som tager lang tid at genopbygge.

Derfor har det stor betydning, ja, faktisk er det helt essentielt, at virksomhederne tager hånd om det lave tillidsniveau, der udmønter sig i befolkningen undertiden. Hellere i går end i morgen.

Men det er slet ikke så enkelt at skabe tillid, hvis ledere og medarbejdere ikke er enige om, hvad tillid er.

Derfor foreslår jeg, at virksomhedsledere samler deres medarbejdere til en snak om, eller laver en arbejdsgruppe om, hvad den særskilte virksomheds definition af tillid bør være.

Lad os lave et tankeeksperiment: Forestil dig, at du til en familiefødselsdag spørger: ”Hvad betyder tillid for dig?”.

De pågældende ord der måtte falde, vil jeg æde min gamle hat på er forskellige fra din onkel til din niece, såvel for din egen datter til din mor.

Vores opfattelser er nemlig lige så forskellige som vores præferencer, alder og arbejdsområde. Det samme vil ledere opleve gør sig gældende for deres medarbejdere.

Tillid starter indefra

Det handler om at udvikle et fælles sprog for, hvordan medarbejdere og ledelse forstår tillid og derigennem skabe gensidig respekt.

For hvis virksomhedsledere selv, alene, skal definere en arbejdsplads værdier, kan vi lige så godt droppe tanken om øget tillid.

Selvom samtalekunsten er en svær disciplin, skal vi ledere nok lære at forstå, at det ikke altid er vigtigt at have det sidste ord - også selvom vi som oftest godt kan lide at høre os selv.

Det giver nemlig endnu bedre resultater, hvis medarbejderne selv har været med til at definere, hvad de finder vigtigst i arbejdet med tillid.

Og der sidder utvivlsomt nogle ledere derude, som vil blive overraskede over, hvad deres medarbejdere egentlig vægter højest.

Det er på tide at opbygge tillid til medarbejdere og kunder. Og det er os lederes ansvar.

Klummer er læsernes platform på Computerworld til at fortælle de bedste historier, og samtidig er det vores meget populære og meget læste forum for videndeling.

Har du en god historie, eller har du specialviden, som du synes trænger til at blive delt?

Læs vores klumme-guidelines og send os din tekst, så kontakter vi dig - måske bliver du en del af vores hurtigt voksende korps af klummeskribenter.