Artikel top billede

(Foto: JumpStory)

Nu skal det være slut med huller i mobildækningen: Lovændring baner vej for flere mobilmaster i landzoner

Teleselskaberne får nu lettere ved at lukke hullerne i mobildækningen i Danmark. En ny politisk aftale om ændring af planloven giver kommuner bedre redskaber til at godkende mobilmaster i det åbne landskab.

Det mangler flere hundrede mobilmaster i Danmark, hvis alle hullerne i dækningen skal lukkes. Det sigter en ny politisk aftale at gøre noget ved.

Planloven bliver ændret, så det fremover bliver nemmere for kommuner at godkende opsætning af mobilmaster i landzoner, hvor det typisk er svært at finde godkendte lokationer.

Det er regeringen blevet enige med Venstre, Dansk Folkeparti og De Konservative om efter 14 måneders forhandlinger, skriver Finans.

“Jeg vil ganske simpelt ikke acceptere, at der stadig er huller i danmarkskortet, hvor man ikke kan tale i telefon. Det er et helt afgørende redskab for mange mennesker i deres dagligdag,” siger indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen.

Ifølge aftalen, du kan læse mere om her, er der tale om to initiativer for bedre mobildækning:

Nye regler for opsætning af mobilmaster:
Der fastsættes særlige regler for opstilling af mobilmaster i landzonen med henblik på at lempe praksis om, at mobilmaster så vidt muligt skal placeres i tilknytning til eksisterende bebyggelse.

Der fastsættes en generel regel i planloven om, at kommunen kan give landzonetilladelse til mobilmaster, der opstilles for at opfylde dækningskrav, medmindre væsentlige hensyn til landskab, natur, miljø eller naboer taler afgørende imod placeringen.

I en sådan sammenhæng vil det kunne præciseres, at det i højere grad skal være muligt at give landzonetilladelse til en placering uden tilknytning til eksisterende bebyggelse.

Forbedring af muligheder for opsætning af mobilmaster i allerede udpegede dækningsområder:

Indenrigs-og boligministeren udsteder et landsplandirektiv, der med retsvirkning som kommuneplan fastsætter retningslinjer for opstilling af mobilmaster til opfyldelse af dækningskrav i områder med dækningskrav.

Retningslinjerne vil kunne fastsætte, at opstilling af mobilmasterne skal prioriteres under hensyn til den overordnede samfundsinteresse i at sikre dækning.

Der sigtes efter, at aftalekredsen forelægges et udkast til landsplandirektiv ultimo 2022 med henblik på, at det kan have virkning for sager i forbindelse med 2019-auktionerne, der har fået fristudsættelse til foråret 2023, og 2021-auktionerne med frist i foråret 2024