Artikel top billede

Hvad er mening i arbejdslivet – og hvordan sikrer man det?

Ny bog tager hånd om, hvordan fornemmelsen af formål får stadig større betydning for trivsel og motivation og om, hvordan man som leder tænker det ind i sit arbejde.

Det er almindeligt kendt, at stadig flere – ud over høj løn, mulighed for hjemmearbejde og måske en attraktiv firmabil – først og fremmest efterlyser mening og formål med indsatsen i arbejdslivet.

Ja, faktisk viser stadig flere undersøgelser, at det lidt uhåndgribelige begreb ”mening” for mange er det vigtigste parameter for deres engagement og trivsel.

Men hvordan sikrer man så det? Det giver ny bog et bud på.

Den hedder meget passende ”Mening & motivation i organisation og ledelse” og er skrevet af Jan Tønnesvang, Lotte Bøgh Andersen, Cecilie Lindgaard Petersen, Sanne Schou.

Bogen har til formål at give en indføring i, hvad mening og motivation er, og handler dertil om, hvordan de psykologiske behov for mening, mestring, tilhør og autonomi kan sammentænkes i en helhedsforståelse.

Hvilket igen kan anvendes som retningsgivende for det ledelsesmæssige arbejde i både stabile organisationer og undervejs i transformationsprocesser.

”Mening & motivation i organisation og ledelse” bygger på et tværfagligt samarbejde mellem forskere og praktikere fra psykologi og statskundskab, og den rummer desuden en række praktiske eksempler fra forfatternes virke indenfor bl.a. ledelses- og lederudvikling.

Titel: Mening & motivation i organisation og ledelse / Forfattere: Jan Tønnesvang, Lotte Bøgh Andersen, Cecilie Lindgaard Petersen, Sanne Schou