Artikel top billede

(Foto: Computerworld)

Nyt dataetisk råd med prominente danske it-profiler har noget vigtigt at sige om AI

Et nyt såkaldt fagligt råd med en række prominente it-profiler vil forsøge at nuance debatten om især AI.

Akademiet for De Tekniske Videnskaber er klar med sit eget såkaldt faglige dataetiske råd, som vil kaste sig ind i teknologi-debatten med fokus på teknologi, data og fornuft.

Det nye faglige dataetiske råd vil ‘supplere debatten med bidrag fra datafaglige profiler’ og sætte fokus på de ‘fornuftige ting,’ som algoritmer, AI og data kan bidrage med,’ som det hedder.

Fokus for tiden er ikke mindst AI.

“Debatter om kunstig intelligens bliver i mange tilfælde fagligt og etisk ensidige, og vi ser, at brug af kunstig intelligens og data stoppes som følge af debatter, som mangler it-faglig dybde,” lyder det fra rådet.

Det ny-nedsatte faglige dataetiske råd består af fem medlemmer, som alle desuden fungerer som digitale vismænd i Akademiet for De Tekniske Videnskaber.

De er:

- Bent Dalager, partner i KPMG.

- Jan Damsgaard, professor på Institut for Digitalisering på CBS.

- Pernille Kræmmergaard, direktør for DI2X.

- Sine Zambach, adjunkt på Institut for Digitalisering på CBS.

- Stephen Alstrup, professor på Datalogisk Institut på Københavns Universitet og direktør for SupWiz.

Der vil løbene blive inddraget andre eksperter for at sikre en “bred, faglig dialog blandet med dyb faglig kompetence inden for etik og filosofi,” lyder det fra det nye råd.

De gode sider ved AI

Det nye råd vil ikke mindst forsøge at lægge vægt på de gode sider ved AI, som efter rådets mening i dag i stor udstrækning omtales og italesættes som noget, som vi skal være bange for.

“Hvis vi som dansk velfærdssamfund skal sikre at vi som samfund fremadrettet kan leve op til borgernes og medarbejderes krav og forventninger til velfærdsydelser, kan det efter min mening ikke lade sige gøre uden øget brug af data og kunstig intelligens,” lyder det fra Pernille Kræmmergaard om baggrunden for det nye råd.

Og udviklingen af brugen af AI og data kræver langt mere mod og risikovillighed, end vi ser i dag, mener hun.

“Vi har ikke råd til at vente, hvis vi vil sikre fremtidig velfærd for alle og sammenhængskraft i vores samfund, “ lyder det fra Pernille Kræmmergaard.

Det nye råd peger på, at det ser ‘mangel på it-faglig kompetence i den etiske debat,’ ligesom rådet mener, at AI ikke bliver ‘brugt nok til de positive potentialer, som også findes.’

“Vi ønsker i rådet etiske løsninger på velfærdsområdet og på medmenneskelige udfordringer. Vi vil på faglig vis forholde os til teknologiernes potentiale, så disse kan fremme velfærd, klima, retfærdighed og medmenneskelighed, og samtidig sætte en stopper for de uetiske anvendelser af kunstig intelligens,” lyder det fra rådet.

Du kan læse mere om det nye faglige råd hos Akademiet for de Tekniske Videnskaber.