Artikel top billede

Virksomheder bør påtage sig et etisk ansvar for teknologi-udnyttelsen: Her er tre temaer, som du bør tænke ind i dine digitaliserings-projekter

Klumme: Virksomheder har været vant til at forholde sig til etiske dilemmaer i forhold til for eksempel miljøet i en årrække. Her ser vi mange virksomheder, der sætter ambitiøse mål for deres miljøstrategi. Det bør inspirere os i vores tilgang til it, hvor vi bør tænke på CTR.

Denne klumme er et debatindlæg og er alene udtryk for skribentens synspunkter.

Det vælter ind over de danske virksomheder med nye digitale muligheder og nye teknologiske trends så som chatbots, voice control og smart home-teknologi.

Disse nye teknologiske innovationspotentialer bliver diskuteret på ledelsesgange over hele landet.

Med nye muligheder følger nye og anderledes udfordringer, og med disse teknologier, der kan transformere virksomheder og deres produktportefølje, følger også overvejelser af virksomhedernes ansvar. Måske bør vi tale om et corporate technological responsibility?

Et etisk ansvar

Anvendelse af de nye teknologier overlader et etisk ansvar til virksomhederne, som må forholde sig til potentielle risici og konsekvenser.

Hvis en virksomhed for eksempel vil skabe en ny løsning med udgangspunkt i opsamling af virksomhedens brugeres data i forbindelse med interaktion med et produkt, hvad kan det så potentielt have af betydning for deres kunders liv?

Alle danske virksomheder kan potentielt ende i situationer, hvor data havner i de forkerte hænder, som vi har oplevet med Facebooks databrud.

Hvilke konsekvenser kan overvågning og opsamling af en kundes interaktion med et produkt have, og hvordan kan man sikre, at dataopsamlingen i udgangspunktet har en positiv indvirkning både for individet og for samfundet?

Corporate technological responsibility dækker over, at virksomheder, der driver teknologisk innovation og som anvender teknologier til at engagere og servicere deres kunder, har et ansvar for at gøre det på en måde, der skaber en positiv impact.

Corporate technological responsibility er en sammensmeltning af etiske overvejelser både på individ- og samfundsniveau.

Det er en anerkendelse af, at teknologisk forandring har potentialet til at realisere dystopiske fremtidsscenarier. Netop derfor er det så vigtigt, at vi ikke stirrer os blinde på de teknologiske muligheder, men også forholder os til de etiske konsekvenser.

Taler vi nok om det her?

Taler vi nok om de etiske dilemmaer, der følger teknologiske muligheder?

Virksomheder har været vant til at forholde sig til etiske dilemmaer i forhold til for eksempel miljøet i en årrække. Her ser vi mange virksomheder, der sætter ambitiøse mål for deres miljøstrategi.

Dette kan inspirere os i vores tilgang til nye teknologier – et nyt mindset, der gør virksomheder bevidste om mulige konsekvenser af teknologier.

Nedenstående spørgsmål kan tænkes ind i den indledende fase af et digitaliseringsprojekt i vurderingen af, hvorvidt en løsning har positive eller negative effekter for brugerne.

1. Tid og værdi

Bidrager løsningen til, at brugere sparer tid, oplever større mening, og generelt får mere glæde i deres daglige liv? Teknologier, der giver værdi, beriger vores liv med uforudsete nye muligheder og fordele.

Kombineret forbedrer disse faktorer vores livskvalitet. Bidrager dit projekt til, at mennesker sparer tid, bliver mere effektive og får bedre livskvalitet?

2. Sundhed og privatliv

Teknologi har utvivlsomt forbedret vores sundhedsstandarder, men det kan også være en trussel mod vores helbred.

Privatliv er et modstridende begreb i udviklingen af digitale projekter, hvor vores åbenhed og engagement med andre i det digitale rum kan give udfordringer.

Men den grundlæggende ret til at have kontrol over ens privatliv skal opretholdes. Opretholder eller skaber dit projekt bedre sundhedsstandarder og opretholder den mulighed for privatliv?

3. Tillid

Teknologi, der bidrager med effektivitet, bedre sundhed og generel værdi opnår intet, hvis brugere ikke har tillid til at anvende den.

Følelsen af tillid til teknologi afhænger af mange faktorer som sociale relationer, viden, forståelse og erfaringer. Vil mennesket have tillid til dit teknologiprojekt?

Klummer er læsernes platform på Computerworld til at fortælle de bedste historier, og samtidig er det vores meget populære og meget læste forum for videndeling.

Har du en god historie eller har du specialviden, som du synes trænger til at blive delt?

Læs vores klumme-guidelines og send os noget tekst, så kontakter vi dig - måske bliver du en del af vores hurtigt voksende korps af klummeskribenter.