Artikel top billede

Mogens Nørgaard: Danmark skal have en digital grundlov - og jeg har fundet ud af en smart quickfix (tror jeg)

Klumme: Vi kan vel alle blive enige om, at det er et kæmpeproblem, at vores grundlov slet ikke er egnet til at håndtere en digitaliseret realitet. Men jeg har fundet en quickfix (tror jeg) - en smart grundlovspatch, der giver mulighed for med et snuptag at opdatere Grundloven til en digital virkelighed.

Denne klumme er et debatindlæg og er alene udtryk for skribentens synspunkter.

Grundlove er sjove. De laves ud fra de bedste intentioner af de klogeste mennesker, der både er gode mod dyr, varmt klædt på og vidtskuende.

Men det er åbenbart de færreste nedskrivere af sådan en fætter, der helt kan frigøre sig fra den virkelighed de har omkring sig - såsom ønsket om aldrig mere at høre under den engelske konge (USA), slippe af med adlen og solkongen (Frankrig) - eller særdeles logiske og rimelige tanker om Danmark til Ejderen og de danske hertugdømmer (Danmark).

På den måde endte USA med retten til at bære våben for medlemmer af en organiseret militia, og vi endte med nogle superseje paragraffer om hertugdømmer, Ejderen og islændinge:

Fordi amerikanerne lige havde smidt englænderne ud og elskede de kloge mænd i Frankrig (som inspirerede dem kraftigt, specielt med tankerne om tre-deling af magten og den "usynlige" fjerde statsmagt (forfatningsbeskyttelsen - som vi desværre ikke har i Danmark).

Og fordi vi i Danmark havde gang i en nationalliberal og lettere romantisk bevægelse, som fik to af medlemmerne (Monrad og Lehmann) til at gribe deres fjerpenne og nedskrive en grundlov.

De er totalt bagud

De fleste har siden justeret lidt hist og pist, for eksempel da vi i 1953 fik ryddet ud i de mest utidssvarende ting - og fik givet Hendes Majestæt Dronningen mulighed for at blive just dét.

Men det ændrer ikke på, at disse grundlove, der af alle mulige gode grunde er meget vanskelige at ændre, er totalt bagud, nogle gange nærmest skadelige, i lyset af den digitale retning, som Verden nu har.

Larry Ellison sagde engang i 1990'erne, at "The internet changes everything", og andre har sagt, at "alt flytter på nettet", mens jeg troskyldigt engang i slut-90'erne bidrog med "der er ingen nat på nettet" .

Dertil kommer hele Internet of Everything-tsunamien, der vælter ind over os, bevidstheden om, hvad manglende cybersikkerhed, samt digitalt drevet misinformation, kan gøre af skade på et samfund i forhold til sammenhængskraft, demokratisk sindelag, humanisme, økonomi og tryghed.

Den digitale nation er ikke på plads

Når selv sport, krig og kærlighed rykker på nettet, så gør nationer også.

Men den digitale nation Danmark er overhovedet ikke på plads.

Vi laver papkort og apps, så vi kan blive skilt i en fart og forny medicinrecepter, og vi udruster Rigspolitiet og militæret med flere midler, så de kan bekæmpe ydre, digitale fjender og børnemishandlere.

Men en nation udgøres desværre ikke blot af et militær og et rigspoliti plus en nemmere måde at søge børnepenge på.

Og det gælder også en digital nation, som Danmark - og alle andre nationer - bliver i de kommende årtier.

Vi skal have en digital grundlov

Jeg finder det selv logisk, at vi skal have justeret Danmarks grundlov, så vi reelt får en digital grundlov, som så kan være basis for Det Digitale Kongerige Danmark!

Mange andre er sikkert ikke enige med mig i dét synspunkt.

Ikke desto mindre tror jeg, at alle kan være enige om, at det er et kæmpeproblem, at vores grundlov, og dermed alle de tusindvis af "almindelige" love og bestemmelser, som vi har, som er baseret på den, slet ikke er egnede til at håndtere en digitaliseret realitet.

Det medfører for eksempel grundlovsstridige tiltag fra embedsmænd og uforståelige tilstande for borgerne (overvågning, frimodig omgang med borgernes personlige data, etc.).

At vi ikke engang har et Digitaliseringsministerium, eller i det mindste en stærk Digitaliseringsstyrelse direkte under statsministeren, gør det hele værre.

Digitaliseringsstyrelsen hører under innovationsministeren, Moderniseringsstyrelsen under Finansministeriet, Statens IT under (nu bliver det mærkeligt...) også Finansministeriet, osv.

Det vidner om nogle uldne magtkampe i stedet for en samlet og stærk vision for digitaliseringen i og af Danmark.

Som min ven Anders Kjærulff altid siger, så er digitalisering i Danmark altid noget med en spareøvelse fremfor en vision.

Det kan også forklare Finansministeriets hjernedøde idé om, at Huawei skulle stå for al vor mobile infrastruktur - og Rigspolitiets. Fordi det var billigere. Sådan, regnedrenge. Way to go.

Og nej, det har intet med EU's udbudsregler at gøre, bare så vi alle ved det.

En firkantet pind i et rundt hul

Alle andre EU-lande benytter naturligvis deres helt legitime ret til at sørge for, at vital infrastruktur ikke bare sælges til udenlandske bikse, som er helt ligeglade med os i freds- og krigstid.

Grundloven i forhold til den digitale virkelighed er reelt en firkantet pind i et rundt hul. Analog versus digital.

Men en grundlov er en grundlov. Den kan ikke bare ændres.

Og hvis en grundlov skulle gennemdigitaliseres ville det formentlig - og takket være troldene i Sankt Petersborg og deres proselytter på Christiansborg - medføre så mange vilde debatter, åndssvage memes og latterlige påstande, at vi alle ville begynde at drikke billig portvin for alvor og måske helt glemme at ansøge om refusion af udbytteskat.

Store dele af nationen ville formentlig begynde at opføre sig ligesom det bedre borgerskab i de sidste dage af det romerske riges storhedstid.

Er der en quickfix?

Men hvad nu, hvis der var en quickfix? En ordentlig syg grundlovspatch?

Og hvad nu, hvis jeg har fundet den? Yes, en lynhurtig, nem, perfekt, teknisk løsning. Dem kender alle it-folk til. De virker altid. Uden bieffekter. Faktum.

Ser I, Danmarks Riges Grundlov begynder med, og jeg citerer:

"§1
Denne grundlov gælder for alle dele af Danmarks Rige"

Kan I se det? Monrad og Ris... Lehmann så allerede i 1848/49 den digitale fremtid klart, og startede med paragraf 1, således at efterkommere - når det blev relevant og nødvendigt - kunne tilføje paragraf 0!

Vi har derfor muligheden for med et snuptag at opdatere Grundloven på en sådan måde, at den digitale virkelighed breder sig - dominobrikagtigt - gennem først Grundloven, og derpå alle andre love og bestemmelser, og på en så engleblid og perfekt måde, at nationen Danmark, såvel den analoge som den digitale, bevares og styrkes.

Her er §0

Jeg foreslår derfor en grundlovsændring, der tilføjer følgende:

"§0:
Digitale love står altid over analoge love, og fra nu af skal alle love være digitale."

Som det nok lige er gået op for de fleste er jeg ikke jurist, og jeg bør aldrig have en rolle hen i den retning.

Så jeg lægger hermed op til, at I, de hellige læsere og klikkere, kommer med bud på §0. Og kom også gerne med argumenter for og imod samt andre forslag.

I de vildeste scenarier, jeg og andre kan komme op med, mener vi jo, at vi har brug for en Digital Grundlov, der er "mejslet i kode" (blockchain eller lignende) .

Men lad os få debatten, please .

Klummer er læsernes platform på Computerworld til at fortælle de bedste historier, og samtidig er det vores meget populære og meget læste forum for videndeling.

Har du en god historie eller har du specialviden, som du synes trænger til at blive delt?

Læs vores klumme-guidelines og send os noget tekst, så kontakter vi dig - måske bliver du en del af vores hurtigt voksende korps af klummeskribenter.