Artikel top billede

Regeringen vil give Center for Cybersikkerhed adgang til virksomheders og ansattes data uden retskendelser: DI bekymret

DI er ‘bekymret’ over regeringens forslag om at give Center for Cybersikkerhed adgang til at behandle omfattende data om danske virksomheder uden retskendelse.

En af dansk erhvervslivs store brancheorganisationer, DI, er ikke meget for regeringens planer om at give Center for Cybersikkerhed lov til at skaffe sig adgang til de danske virksomheders data.

Forslaget hedder ‘Lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed,’ det er led i regeringens ønske om at styrke det danske cyberforsvar.

Af lovforslaget fremgår det, at regeringen vil give Center for Cybersikkerhed lov til ‘uden retskendelse [at] behandle trafikdata, pakkedata og stationære data hos myndigheden eller virksomheden’.

Desuden skal Center for Cybersikkerheden have lov til uden retskendelse at ‘behandle offentligt tilgængelige data om myndigheden eller virksomheden og dennes medarbejdere’.

Center for Cybersikkerhed må desuden uden retskendelse ‘iværksætte forebyggelsesaktiviteter rettet mod udvalgte medarbejdere eller enheder i myndigheden eller virksomheden,' hedder det.

Bred hjemmel

“Men vi er bekymrede over den meget brede hjemmel om adgang til virksomhedernes data uden retskendelse, som forslaget i første omgang lægger op til,” lyder det fra direktør i DI, Lars Frelle-Petersen.

Han siger, at DI anerkender, at Center for Cybersikkerhed har ‘de værktøjer, der er nødvendige for at imødegå nye og voksende cyberangreb.’

Desuden ser DI gerne, at Center for Cybersikkerhed får bedre muligheder for at bekæmpe cyberangreb.

Alligevel frygter organisationen konsekvenserne af forslaget.

“DI frygter blandt andet, at en vidtrækkende offentlig adgang til virksomhedernes data kan være en trussel mod virksomhedernes grundlovssikrede ret til beskyttelse af følsomme oplysninger som forretningshemmeligheder og private informationer,” lyder det fra erhvervsorganisationen.

Du kan læse mere om lovforslaget senere i dag på CW.dk