Her er hele listen:Sådan klarer 50 danske it-virksomheder sig i Computerworlds store image-undersøgelse

Artikel top billede

Kæmpe nederlag til danske lognings-aktivister: Østre Landsret frifinder regeringen for ulovlig logning

I en sag om den 14 år gamle danske logningsbekendtgørelse er justitsminister Nick Hækkerup (S) blevet pure frifundet.

Østre Landsret frifrinder justitsminister Nick Hækkerup (S) i spørgsmålet om, hvorvidt logningsbekendtgørelsen, som er udstedt af justitsministeren, er ulovlig

Sagen er anlagt af Foreningen imod Ulovlig Logning med juristen Rasmus Malver i spidsen, som altså nu indkasserer et svidende nederlag. Foreningen trak justitsministeren i retten helt tilbage i 2018.

Som en konsekvens af dommen bliver Foreningen imod Ulovlig Logning, pålagt at betale sagsomkostninger for 125.000 kroner til sagsøgte, justitsminister Nick Hækkerup.

Beløbet skal blandt gå til dækning af udgifter til advokatbistand.

Den danske logningsbekendtgørelse trådte i kraft i 2008, men allerede i 2014 blev dele af logningsdirektivet kendt ulovlig af EU-domstolen.

Parterne var i sagen enige om, at dele af logningsbekendtgørelsen strider imod EU-retten.

Parterne var dog ikke enige om, hvor store dele det drejede sig om, samt hvilke konsekvenser det skulle have.

”Landsretten udtalte, at retsvirkningen af en konstateret modstrid med EU-retten ikke er, at logningsbekendtgørelsen eller enkeltregler deri er ugyldige,” fremgår det af dommen.

Foreningen for ulovlig logning har desuden i nedlagt påstand om, hvorvidt justitsministeren skulle have bragt en ulovlig retstilstand til ophør.

Den påstand afviser Østre Landsret. Det sker med henvisning til, at foreningen ifølge retten ikke har såkaldt retlig interesse i påstanden.

Du kan læse hele afgørelsen fra Østre Landsret her.


Mest læste klummer og blogs