Artikel top billede

Hvorfor lykkes så få med innovation? Det begynder med tilgangen og slutter med viljen til at gennemføre

Klumme: Få styr på metodikken, når du går i gang med innovation - det er den bedste garanti for succes. Her er et bud på, hvad du kan gøre.

Denne klumme er et debatindlæg og er alene udtryk for forfatterens synspunkter.

De fleste organisationer har en målsætning om at innovere, de fleste også en plan for arbejdet. Alligevel får alt for mange for lidt ud af anstrengelserne.

Hvorfor forholder det så sig sådan?

Måske fordi innovation indeholder noget ubekendt, et forsøg på at nå til nye erkendelser og praksis. Derfor ved man så at sige ikke, hvad man ikke ved, når man går i gang.

Det bør dog ikke forhindre forsøget – men det betyder, at metodikken bliver overordentlig vigtig for at forsøge at styre det ubekendte frem mod et gennembrud i viden.

AI er på innovationsdagsordenen

I disse år indeholder mange innovationsprojekter ikke overraskende elementer af kunstig intelligens eller data-analytiske redskaber; vi leder efter effektiviseringer og ny indsigt i data, der kan hjælpe os med at servicere vores kunder eller borgere bedre, billigere, eller hurtigere.

I SAS arbejder vi blandt andet med ideation, når vi assisterer vores kunder med at nå frem til, hvordan de kan integrere data-analyse i deres arbejdsgange og ydelser på en måde, der kan komme deres slutbrugere til gavn, hvad enten de er kunder eller sidder internt i organisationen.

Ideation begynder ofte med en brainstorm, og det koncept kender de fleste – deri ligger der ikke den store innovation.

Men det er ikke ligegyldigt, hvordan man igangsætter og styrer en brainstorm.

Sluk for hierarkier og indre kritik

Først og fremmest gælder det om at skabe en stemning, hvor deltagerne er i stand til at slukke for den indre kritiker og undlade at evaluere på forhånd.

Det gælder både egne og andres ideer. Alle ideer skal på bordet – de kan tids nok blive fjernet igen.

En af de store udfordringer i brainstorm er at ’slukke’ for eksisterende hierarkier – hvad enten de er formelle i form af chef-status, eller mindre formelle i form af ekspertviden eller ’blot’ udadvendt vs indadvendt personlighedstype.

Her er det vigtigt, at man som workshopleder formår både at udfordre og ’lokke’ alle deltagere til bordet.

Men selvom brainstorming handler om at ’smide hæmningerne’ i ide-udviklingen, er det vigtigt, at rammen for udforskning ikke er for bred.

I de workshops, jeg og mit team faciliterer, er endemålet som oftest at stå tilbage med en række potentielle usecases, hvor data-analyse eller AI er en komponent.

Til gengæld beder vi deltagerne om ikke at holde sig tilbage, når det gælder kvantitet – ALT med potentiale skal på bordet.

Ideer bliver til struktur for et projekt

Når ideerne er udtømt, gælder det om at få prioriteret i forhold til organisationens mest presserende behov – eller mest åbenlyse potentiale. Når dette er sket, skal vi udforske selve den valgte løsnings udformning.

Vi spørger os selv hvordan den vil

  • Kunne bibringe ny indsigt eller handlemuligheder

  • Blive modtaget og brugt af den tiltænkte målgruppe

  • Kunne integreres ind i eksisterende systemer, services eller produkter
Når vi er nået hertil i processen, skal vi også kunne artikulere en værdihistorie for vores projekt. Det kunne være noget i retning af:

I den nuværende løsning gør brugere dette for få værdi, men den nuværende eller manglende løsning, konkurrentens løsning giver problemer, tabte markedsandele.

Den nye løsning vil gøre det muligt at optimere, konkurrere og dermed opnå værdi. Det er muligt via analyse af gennemførlighed.

Den sværeste fødsel - gennemførsel

Når man er nået hertil, har man et udvalgt projekt og en understøttende fortælling, der kan agere pejlemærke for projektet.

Hertil er mange sikkert kommet – og herfra gælder benhård prioritering af ressourcer, en bemyndiget projektledelse, stærk ledelses-involvering og -opbakning såvel som kommunikation.

Egentlig alt det samme, som gør alle andre projekter og den daglige drift mulig – men med det ukendte og forandringen som drivende faktor.

Det er her, at viljen til innovation og forandring for alvor skal stå sin prøve.

Klummer er læsernes platform på Computerworld til at fortælle de bedste historier, og samtidig er det vores meget populære og meget læste forum for videndeling.

Har du en god historie, eller har du specialviden, som du synes trænger til at blive delt?

Læs vores klumme-guidelines og send os din tekst, så kontakter vi dig - måske bliver du en del af vores hurtigt voksende korps af klummeskribenter.