Artikel top billede

(Foto: Computerworld)

Bog: Fem praktiske trin på vejen mod den digitale organisation

Digital modenhed – strategi, teknologi, organisation og lederskab i 5 generationer er en nyttig håndbog i arbejdet med at finde ud af, hvor ens organisation befinder sig på modenhedstrappen og til at bygge forståelse mellem den flyvske topleder og praktikeren, der skal føre ideerne ud i livet.

Som det allerførste lægger forfatterne af Digital modenhed – strategi, teknologi, organisation og lederskab i 5 generationer ud med at konstatere, at det er noget vrøvl, når nogen hævder at digital transformation handler mere om kultur end om teknologi.

For uden teknologiforståelse har man svært ved at ved at identificere og udnytte teknologiske muligheder i takt med, at de bliver tilgængelige – og overhales man af konkurrenter med mere fart på.

Omvendt er det afgørende, at organisationen udvikler et digitalt mindset, der jo også beskriver andet end den rent tekniske forståelse.

Det handler i bund og grund om at have vilje og evne til at opbygge organisationens digitale modenhed, hvilket jo netop er bogen titel.

Digital modenhed er skrevet af Pernille Kræmmergaard – blandt tildigere tidligere professor ved Aalborg Universitet og nuværende direktør for virksomheden Digitaliseringsinstituttet – sammen med journalist Susanne Sayers.

Bogen er en praktisk guide til, hvordan man griber digitaliseringsprocessen an. Men man skal som bekendt kravle, før man kan gå. Derfor tager bogen udgangspunkt i en trappemodel med fem trin – hvilket den gør et nummer ud af at kalde ”generationer.”

Her starter man med at sætte strøm til de ting, virksomheden allerede gør, og fortsætter ved at bruge digitale værktøjer til at standardisere og effektivisere.

Så hvor de første trin tager udgangspunkt i virksomhedens eksisterende aktiviteter, fortsætter trin tre til fem med at bruge teknologien til at udvikle forretning og organisation. Herunder ved at udvikle og tilbyde nye tjenester og produkter, optimere leverancer til slutkunden og endelig om at anvende teknologien til at gøre mennesker bedre i stand til at udføre deres job.

Sidstnævnte kan eksempelvis være ved at bruge enorme datamængder fra sensorer i vindmøller til at forudsige, hvornår et leje skal skiftes. Samt til at planlægge arbejdet efter, hvornår vejret giver de optimale betingelser for at sende en tekniker de mange meter op i tårnet og skrue på mekanikken.

Men det kan også være ved at indføre AI-støttede digitale assistenter. De kan f.eks. hjælpe kundesupport med at blive bedre, støtte coronatrætte skoleelever på tvunget hjemmearbejde eller give travle læger viden om, hvornår man skal sætte ind, før det bliver alt for kritisk med en dårlig patient.

Digital modenhed udmærker sig ved at være velskrevet og overvejende fri for den gebrækkelige buzzwordbingo, der præger meget IT- og managementlitteratur.

Eksempelvis anvendes det massivt overbrugte ord ”rejse” i bogen næsten udelukkende i relevante sammenhænge. Nemlig ved bud på, hvordan teknologi i praksis kan anvendes af en virksomhed til at optimere planlægning, salg og gennemførelse af vaskeægte rejser fra A til B.

Altså ingen fluffy ”digitale rejser” her. Det er vi nogle, der sætter stor pris på.

Samtidig rummer Digital modenhed mange praktiske eksempler på, hvordan dens forslag føres ud i livet. Her er dels talrige beskrivende og relevante cases, som nu rejseselskabet eller vindmølleteknikeren ovenfor. Men man finder også en kortlægning af de praktiske kompetencer, som det er klogt at have styr på i det digitale transformationsarbejde.

Bogen kommer desuden omkring så forskellige forhold som dataetik og samspil med det omkringliggende samfund. Foruden de centrale strategiske elementer, der er nødvendige at have in mente undervejs i den digitale transformationsproces.

Det gør den nyttig i arbejdet med at finde ud af, hvor ens organisation befinder sig på modenhedstrappen og hvor man med fordel kan bevæge sig hen.

Samtidig kan bogen være med til at bygge forståelse mellem den flyvske og fortravlede topleder med blikket stift rettet mod mission-vision-value – og praktikeren, der har til opgave at føre alle ideerne ud i livet.

Titel: Digital modenhed – strategi, teknologi, organisation og lederskab i 5 generationer / Forfattere: Pernille Kræmmergaard