Artikel top billede

Norge vil skære ned for det offentliges tårnhøje brug af it-konsulenter

Næsten fem procent af den norske stats samlede lønudgifter går til it-konsulenter. Men det skal være slut nu, lyder det fra den norske regering, der varsler markante besparel

Norge vil reducere de statslige myndigheders tårnhøje brug af it-konsulenter.

Den norske regering varsler, at de offentlige myndigheder for 2022 vil få to overordede mål (på norsk ‘fellesføringer’]: Nemlig at reducere brugen af konsulenter samt at øge antallet af elever.

Sådan lyder det i hvert fald ifølge Digi.no i et brev, som den norske regering netop har rundsendt til alle de norske ministerier.

De statslige myndigheder i Norge brugte i 2020 5,3 milliarder norske kroner på indkøb af konsulenter, hvilket svarer til knap fem procent af statens samlede lønudgifter.

Ifølge Digi.no har den norske regering tidligere forsøgt at få nedbragt de statslige udgifter til indkøb af konsulenter - blandt andet ved hjælp af bedre styring og ved opbygning af egne kompetencer.

Myndighederne skal nu til at nøje at redegøre for behovet og for om det kan lade sig gøre at løse opgaverne ved hjælp af egne kompetencer og kapacitet, som det hedder.

Digi.no skriver, at Direktoratet for forvaltning og økonomistyring nu har fået til opgave at formulere retningslinier til disse vurderinger.

“I årsrapporterne for 2022 skal alle de offentlige virksomheder gøre rede for arbejdet med at reducere konsulentbrugen,” skriver Digi.no

Også herhjemme er der for tiden fokus på at nedbringe det offentliges brug af it-konsulenter.

Kommunerne er blandt andet i gang med at skære deres forbrug med en milliard kroner.