Artikel top billede

Bog: Drømmer robotklipperen om digitale græsmarker?

I den helt nye bog Killing Sophia - Consciousness, Empathy, and Reason in the Age of Intelligent Robots ridser den danske filosof og techdebattør Thomas Telving nogle af de dilemmaer op, som de stadig mere avancerede robotter vil stille os overfor.

Ejer du en robotplæneklipper, har den muligvis også fået et navn. Preben, Holger, Gerda eller Mowens er f.eks. populære bud, hvis man skal tro en rundspørge foretaget af en robotfabrikant sidste år.

Hjemme hos undertegnede lyder det f.eks. undertiden beklagende fra familiens yngre medlemmer, at ”Hugo sad fast igen! Jeg har trukket ham fri to gange i dag..”

Vi knytter os altså hurtigt – omend overfladisk og nok mest for sjov – til robotter, der hverken ligner os eller som vi kan tale med.

Så hvor meget tættere vil vi ikke binde os til en robot, der kan aflæse følelser, tale og forstå os? Som er designet til at ligne og agere som et menneske samt fungere som kollega, assistent eller erstatning for selskab, hvis man føler sig alene?

Vil man eksempelvis være i stand til at vippe den omsorgsfulde androide Sophia i skrotkværnen fem minutter efter hun har bragt kaffe til skrivebordet og smilende spurgt, om man sov godt i nat?

Dilemmaet har givet navn til bogen Killing Sophia - Consciousness, Empathy, and Reason in the Age of Intelligent Robots af den danske filosof og techdebattør Thomas Telving. Bogen er netop udkommet på Syddansk Universitetsforlag og tog udspring i en kronik, forfatteren skrev for nogle år siden.

I kronikken ridsede han Sophia-dilemmaet op, og det blev blandet modtaget. Nogle læsere fandt det decideret tåbeligt. Det er jo bare en maskine, der skal udskiftes. Ville man så måske også pive over en kaffemaskine, der køres på genbrugspladsen?

Andre var mere i tvivl. For des mere intelligente og menneskelignende robotter bliver, des mere mudret bliver skellet også mellem menneske og maskine.

I den kortfattede (137 sider) og undertiden underholdende Killing Sophia bruger Thomas Telving en kombination af filosofi og videnskab til at anskueliggøre nogle af de udfordringer, udviklingen i stigende grad vil stille os overfor.

For ligesom opfattelsen af eksempelvis dyrs evne til at føle smerte har udviklet sig betydeligt, kan vi også vente en udvikling i opfattelsen af robotter i takt med, at de bliver mere og mere ”intelligente” og menneskelignende.

For hvad er erkendelse og bevidsthed egentlig for nogle størrelser? Giver det mening at lade moralen spille med, når vi taler om, hvordan maskiner skal behandles? Skal robotter måske endda til at have en slags rettigheder på et tidspunkt?

Det giver Killing Sophia ikke entydige svar på. Men den giver et godt udgangspunkt for at tænke videre og viser med al ønskelig tydelighed, at spørgsmålene langtfra er så tåbelige at stille endda.

HAL 9000 ville helt sikkert give forfatteren ret.

Titel: Killing Sophia - Consciousness, Empathy, and Reason in the Age of Intelligent Robots / Forfatter: Thomas Telving