Artikel top billede

(Foto: © Mike Ngo Photography. All Rights Reserved.)

Globalt distribuerede teams er vejen til vækst - men kræver skarpt fokus på dialog

Klumme: Corona har vist, at man sagtens kan udføre kvalitetsarbejde fra distancen, men også hvor sårbare vi er, når hele lande bliver lukket ned. Distribuerede teams kan vise sig at være løsningen.

Denne klumme er et debatindlæg og er alene udtryk for forfatterens synspunkter.

Corona er ikke længere et så varmt tema, som det har været, men det kan det blive igen. Desværre.

Derfor er det vigtigt at huske, hvad vi har lært af de første bølger og være åben for ny viden.

De primære lektioner er, at arbejde ikke behøver blive udført på kontoret. Afstand er ikke en hindring. Tværtimod kan det vise sig at være en fordel.

Fleksibilitet er en afgørende faktor både strategisk og taktisk, og distancearbejde er kommet for at blive.

Et andet bærende punkt er, at udviklingsarbejdet ikke kan bære at blive sat i stå, hvis situationen udvikler sig igen. Der er allerede mangel på it-folk.

Det gør kun fremtidens potentielle scenarier endnu mere pressede. Eksempelvis mangler vi mere end 20.000 it-eksperter når vi når til 2030.

Den klassiske løsning på den type udfordringer er nearshoring eller outsourcing. Men det marked har også været udfordret.

Ikke mindst fordi de løsninger også har været geografisk begrænsede og dermed lettere at påvirke, når og hvis en pandemi eller andre force majeure scenarier skulle ramme.

Derfor er fremtidens fokus når det gælder outsourcing og nearshoring rettet mod globalt distribuerede teams.

Cross-border, tværkulturelt udvalgte teams af individuelle eksperter til opgaven er vejen frem.

Tre faktorer

Fordelene ved distribuerede team kan opsummeres i tre faktorer:

Først og fremmest hvis et område eller land er lukket ned på grund af en pandemi, kan andre fortsætte med opgaven, eller overtage.

For det andet, kan man sigte efter de bedste folk til opgaven uanset hvor de befinder sig.

For det tredje gør man sin virksomhed klar til fremtiden, hvor fjern-arbejde i 2025 er forventet at nå samme niveau - eller måske overgå - antallet af jobs på selve arbejdspladsen.

Den tilgang er dog fortsat ikke den mest gængse blandt outsourcing udbyderne, men det er vejen frem. Ikke mindst med med den aktuelle verdenssituation. Man skal ganske enkelt ikke lægge alle æg i en kurv – geografisk.

De ændrede tilstande på it-verdensmarkedet, ikke mindst ved at normalt store outsourcing nationer aktuelt ikke er tilgængelige, gør at mange af de klassiske valg som Indien og Polen for alvor er kommet ind i varmen igen, for ikke at nævne voksende stjerner som Armenien, Georgien og Sri Lanka.

Men det repræsenterer som nævnt en risiko ved at begrænse sig geografisk og ikke tænke større.

Del og hersk, siger et gammelt ordsprog. Og det er så sandt som det er sagt. Særligt i et nutidigt perspektiv. Med distribuerede teams, er risikoen spredt og sandsynligheden for at hele projektet stopper minimeret.

Dialog

Et andet punkt, det er væsentligt at bevare fokus på, er dialog.

Det er altafgørende ikke at give køb på de traditioner, der har sikret gode projekter i Danmark.

Her tænker jeg på viljen og evnen til at stille spørgsmål, tænke i alternative løsninger, være realistisk i forhold til projekt deadlines og at turde skubbe tilbage, så at sige.

Det er en del af dansk arbejdskultur, men det er det ikke nødvendigvis med udenlandske teams.

Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, at leverandøren skal kunne matche dette. Kultur og baggrund, i det mindste for nøglemedarbejderne, er derfor ikke helt uvæsentligt.

I tider med øget tidspres er det vigtigt ikke at omgive sig med ja-sigere. Hverken i virksomheden eller blandt leverandørerne.

Den løsning, som man umiddelbart tænker er den rigtige, kan jo godt være suboptimal eller fejlbehæftet, uden at man har set det.

Netop derfor er dialog reelt den bedste og primære service, når der skal købes ind.

Argumentet imod kan være at dialog kan sænke tempoet, men hvis konsekvensen er at projektet ikke fungerer eller bliver væsentligt forsinket, er det i min optik en bedre investering.

Sidst men ikke mindst er det afgørende at forstå arbejdsforholdene i de enkelte outsourcing lande, og om de matcher hvad man som virksomhed og køber af serviceydelser kan stå inde for.

For selvom vækst er afgørende viser disse år med stor tydelighed, at det ikke er ligegyldigt på hvilket grundlag.

Klummer er læsernes platform på Computerworld til at fortælle de bedste historier, og samtidig er det vores meget populære og meget læste forum for videndeling.

Har du en god historie, eller har du specialviden, som du synes trænger til at blive delt?

Læs vores klumme-guidelines og send os din tekst, så kontakter vi dig - måske bliver du en del af vores hurtigt voksende korps af klummeskribenter.