Artikel top billede

Flere lande sætter iPhone 12 under lup efter Frankrig har stemplet telefonen som farlig

Strålingsniveauet på Apples iPhone 12 er så højt, at Frankrig har forbudt salget af enheden i landet. Nu går flere EU-lande ind i sagen.

I tirsdags forbød Frankring videre handel med Apple iPhone 12, og nu ruller sagen om "overstråling" også i Beligen, Tyskland og Holland.

Belgien har torsdag meldt ud, at man ville gennemgå potentielle sundhedsrisici forbundet med Apples iPhone 12. Det samme vil Tyskland, og hollandske myndigheder kigger nu også dybt i den franske rapport, der er blevet udarbejdet på området.

Dermed ser forbuddet mod salg af iPhone 12 altså ud til at være i risiko for stop i flere europæiske lande.

Årsagen til dette pludelige forbud er, at franske myndigheder har lavet tests, der har fundet strålingsniveauet i netop denne Apple-enhed for høj i forhold til EU's regler for strålingseksponeringsgrænser.

"Jeg har hurtigt henvendt mig til IBPT-BIPT (tilsynsmyndigheden, red.) for at bede om en analyse af den potentielle fare ved produktet", lyder det fra Mathieu Michel, Belgiens statssekretær for digitalisering, i en erklæring sendt til Reuters.

Fra tyske regulatorer lyder det:

"Federal Network Agency er i tæt kontakt med den ansvarlige myndighed i Frankrig."

Og til det hollandske De Stentor sagde Angeline van Dijk, der er inspektør ved Nederlandse Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) onsdag:

"En norm er blevet overskredet. Heldigvis er der ingen akut sikkerhedsrisiko, men vi vil meget snart tage en snak med producenten."

I Spanien opfordrede forbrugerorganisationen OCU myndighederne til at følge Frankrigs tiltag og standse salget af iPhone 12.

Apple selv bestrider dog Frankrigs resultater for enheden, og sagde onsdag i en erklæring, at iPhone 12 ved sin lanceringe blev certificeret af flere internationale organer som værende i overensstemmelse med globale strålingsstandarder.

Desuden tilføjer Apple at deres model har leveret adskillige laboratorieresultater både via en tredjepart og via Apples egne undersøgelser, der beviser telefonens overensstemmelse med det franske agentur.

Andre lande, som eksempelvis Italien, har tilkendegivet, at man ikke vil foretage sig noget, i forhold til Apples iPhone efter det franske fund.

Heller ikke i Storbritannien, hvor iPhone 12 opfyldte strålingssikkerhedsstandarderne, da den blev lanceret i 2020, har myndigheder annonceret nogen planer i kølvandet på Frankrigs beslutning.

Eksperter i it-idustrien har tidligere sagt, at der ikke var nogen sikkerhedsrisici forbundet med iPhone 12, da regulatoriske grænser, var sat et godt stykke under de strålingsniveauer, hvor videnskabsfolk har fundet tegn på skade.

Ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO er der ikke fastslået nogen skadelige helbredseffekter som værende forårsaget af deres brug.

Forbuddet i Frankrig faldt samme dag, som Apples nylige lancering af sin iPhone 15.