Artikel top billede

Et whiteboard er en del af værktøjskassen for softwareudviklerne Mads Peter Henderson og Rasmus Bang Grouleff hos Lenio. Foto: Claus Haagensen/Chili (Foto: CH Claus Haagensen)

Lenio: Det skal være nemt at gøre det rigtige

IT-Branchens Bedste Arbejdspladser 2008: Hvis medarbejderne trives, bliver produktet af en højere kvalitet. Årets bedste lille it-arbejdsplads Lenio satser på en åben kultur.

Et stenkast fra Århus Banegård og med DGI-huset som nærmeste nabo ligger der en gul kontorbygning, der tidligere var et anneks til Århus Oliemølle.

I dag er der ikke meget traditionel industri over den smukt restaurerede bygning, der huser virksomheder som Eniro, Cryptomathic og på første sal det unge softwarefirma Lenio.

Når man træder ind ad døren til Lenio, åbner der sig et stort kontorlandskab domineret at hvide søjler, grønne planter, lyst træ og whiteboards på hjul. Ved et af dem står to udviklere og diskuterer afdæmpet, men ivrigt, mens to kolleger lige bag dem lægger an til de næste kodelinjer med et slag pool.

Lenio har ingen egentlig reception, så forretningskonsulent Henriette Noe tager imod, fordi hun sidder nærmest ved døren.

Et grundprincip hos Lenio er, at man skal gøre det, man er god til. Men man klynger sig tydeligvis ikke dogmatisk til principperne. Maleren har ferie, så senere på dagen finder vi også Henriette Noe i gang med at give dørtrinnet til etagens eneste mødelokale sidste gang.

Egentlig var det bogholderen, der var trådt til, men som en del andre er hun også på ferie. Så Henriette har taget over. Som hun siger:

"Den slags er for vigtigt til at overlade til mandlige udviklere."

Lenio er en ung virksomhed, grundlagt i maj 2006 af salgsdirektør Frank Bengtsson og teknologidirektør, Tommy Dejbjerg Pedersen, der i dag ejer selskabet sammen med administrerende direktør, Ole Lysgård Madsen.

Han skiftede i sommeren 2007 stillingen som administrerende direktør hos Kirk Telecom ud med jobbet hos Lenio, der leverer kundespecifikke løsninger til virksomheder inden for finans-, tele- og energisektoren.

Gået stærkt

Siden etableringen i 2006 er det gået stærkt. Omsætning og resultat er steget markant, og medarbejderstaben er i dag oppe på 35. Og det er sket uden, at Lenio har været ude med et eneste jobopslag.

I begyndelsen var det oftest via medarbejdernes netværk, at nye folk kom til. I dag er virksomheden ifølge Ole Lysgård Madsen blevet tilpas kendt i branchen til, at folk selv henvender sig.

Kulturen er drivkraften

"Der var fra begyndelsen potentiale til at gøre en masse på den rigtige måde. Det hele var ikke styret af processer, 'code of conduct' og andre ting, der egentlig er langt væk fra, hvordan man skaber forretning," fortæller han.

"Det er kulturen, der er drivkraften, og som binder os sammen. Det kan være meget svært at sætte ord på, og i virkeligheden satser vi på at leve vores værdier og strategier ud frem for at bruge tid på at beskrive dem på glittet papir."

Som eksempel fortæller Ole Lysgård Madsen historien om dengang, hvor ledelsen havde møde med en potentiel kunde. Midt i mødet kigger kunden ud af mødelokalets glasdør og ser et sceneri, der siger mere end ord:

En af udviklerne har knækket en speciel hård kodenød og bliver derfor af begejstrede kolleger båret i guldstol fra skrivebord til skrivebord - fra projektgruppe til projektgruppe.

Ole Lysgård Madsen fortæller videre.

"Vi skal alle sammen gøre det rigtige hver dag, for resultaterne bliver optimale, hvis vi gør det og har det sjovt undervejs. Lenio er jo en forretning, og den vinkel har vi med ind over alt det, som vi foretager os".

"Men pointen er, at det ikke er i modstrid med hinanden at have det sjovt samtidig med, at man producerer kvalitet. Det hænger tæt sammen. Og ledelsens vigtigste opgave er hele tiden at sørge for, at det er nemt at gøre det rigtige og besværligt at gøre det forkerte."

Indre logik

Den opgave skal angribes fra flere vinkler, mener Ole Lysgård Madsen.

"Det er et spørgsmål om hele den indre logistik i en vidensorganisation som vores. Det er lige fra at give frit valg til udviklerne med hensyn til hardwareplatform og udviklingsværktøjer til at vise dem fuld tillid til de enkelte projekter og give dem råderum til at udvikle de løsninger, der gør kunderne glade."

Det skal være sjovt

Lenio er en projektorganisation, og en af projektgrupperne er netop i gang med det ugentlige statusmøde - i daglig tale et 'scrum-møde' efter den projekt- og udviklingsmetode, som Lenio satser på. Udvikler Aage Nielsen sidder behageligt nedsunket i sækkestolen ved skrivebordet med tastaturet i skødet. Peter Andersen sidder overfor og projektleder Tine Anette Ingmann Sørensen er med over Messenger.

Aage Nielsen er ikke tvivl om, hvorfor Lenio er et godt sted at arbejde.

"Det skal være sjovt at gå på arbejde. Jeg bor i Viborg og har en times kørsel hver vej, så der skal være noget at køre efter. Og der er der her - primært fordi det er nogle rigtig rare og kompetente mennesker, der arbejder her".

"De har nogle værdier, der stemmer meget overens med mine værdier. Det tæller for eksempel, at man som en helt naturlig ting yder en ekstra indsats, når det er påkrævet."

Hvis man har brug for en hjemmearbejdsdag er det helt ok. Og både det administrative miljø og udviklingsmiljøet er fuldt tilgængelige hjemmefra.

Mange sociale arrangementer

Lenio har desuden mange sociale aktiviteter ud over de faste arrangementer som sommerfesten og julefrokosten.

Vidensdeling

Der er fredagsbar, fælles biografture, code jams, hvor udviklerne konkurrerer på nye idéer og prototyper, tilbud om en times fælles motion hver tirsdag og diverse arrangementer, der bare opstår som gode idéer.

Som en del af den åbenhed, man bekender sig til, ligger billeder og videoer fra disse arrangementer offentligt tilgængelige på firmabloggen. Her kan man blandt andet se indslag fra Nintendo Wii Fitness-arrangementet, hvor nogle medarbejdere kastede sig ud i grænseoverskridende aktiviteter som hulahopdans per Wii.

Det faglige miljø er vigtigt

Aage Nielsen fremhæver de sociale aktiviteter som et stort plus. Men som flere af de andre medarbejdere fokuserer han på det åbne og kreative faglige miljø, når han skal forklare, hvorfor Lenio er en god arbejdsplads.

"Vi går meget op i vidensdeling på tværs af projekterne. På et tidspunkt var der for eksempel en, der fik idéen om at lave en 'messedag', hvor de enkelte projekter skulle lave en stand og præsentere, hvad de havde gang i. Det fungerede rigtig godt," fortæller han.

Vidensdelingen er ikke begrænset til det, der foregår inden for Lenios egne fire vægge. Virksomheden er med i flere netværk som SOA-net, Java-gruppen og Århus Ruby Brigade, hvor Lenio hoster websiten og mange af de arrangementer, der samler folk med interesse for Ruby/Ruby on Rails.

Ledelsen er tæt på

Aage Nielsen peger over på Frank Bengtsson og Ole Lysgård Madsen, der står ved deres hæve-sænkeborde midt i lokalet, og fremhæver en anden meget vigtig ting for ham ved at arbejde hos Lenio.

"Hvis man får en idé her, som for eksempel idéen med en messedag, så går man bare hen til lederne, og så bliver det godt modtaget. Og de er jo ikke langt væk".

"Jeg har været en del andre steder, hvor der er meget længere til ledelsen end her. Noget andet er, at vores ledere generelt har en lidt skæv vinkel på tingene. De følger ikke bare lærebogen fra Handelshøjskolen," fortæller han.

For stærkt

Aage Nielsen mener, at den største risiko for Lenio er, at det hele går lidt for stærkt. Og at man derfor ikke magter at fastholde stedets helt egen kultur.

Der er kommet mange nye medarbejdere til på kort tid og for at indsluse dem, har Lenio indført en 'buddy'-ordning.

Aage Nielsen er buddy for Rasmus Bang Grouleff, der begyndte på jobbet 1. september i år. Som buddy har han ansvaret for at hjælpe Rasmus Bang Grouleff med alt, hvad han som ny kan komme i tvivl om.

Kvalitet i alt

Rasmus Bang Grouleff er i gang med at brygge en kop kaffe i køkkenet, der ligger i umiddelbar forlængelse af det åbne kontorlokale. Som med alt andet interiør og udstyr har man også med kaffemaskinen satset meget bevidst på kvalitet.

Et besøg hos Lenio er ifølge Ole Lysgård Madsen den bedst mulige PR, og derfor er det vigtigt, at omgivelserne signalerer den kvalitet, der også skal kendetegne virksomhedens løsninger.

Så over en kop kaffe, der fint kan konkurrere med den, man får på de bedre caféer langs åen i Århus Midtby, fortæller Rasmus Bang Grouleff, hvorfor han søgte ind hos Lenio.

"Det projekt, jeg var med i på min tidligere arbejdsplads, var ved at lukke ned. Og min projektleder havde været på besøg hos Lenio og kom tilbage og fortalte rigtig meget godt om stedet. Specielt Lenios tanker om softwareudvikling matchede meget mine egne. Det hele er båret af frihed og nysgerrighed. Og så også muligheden for at prøve nyt af," fortæller han.

For Rasmus Bang Grouleff er det også væsentligt, at Lenio går efter en bestemt type kunder.

"Jeg kan godt lide, at man vælger kunder, der også er med på at prøve nye veje. Det gør udviklingsarbejdet meget mere spændende. Og så giver det mulighed for at tænke kvalitet ind i alt det, vi gør," siger han.

Modspil

Salgsdirektør Frank Bengtsson supplerer.

"Det er utrolig vigtigt for os at kunne give kunderne et modspil. Og det kan man kun gøre, hvis man kommer tæt på deres forretning. Vi er faktisk rejsende i tillid, og det er ikke noget, man lige lægger på disken ved første salgsmøde. Det er noget, der skal opbygges".

"Vi tænker virkelig i, hvad der er godt for kunden. Det kan enhver selvfølgelig komme og påstå, så det er derfor vi siger, at Lenio ikke rigtig kan beskrives, det skal opleves."

Kulturen bliver udfordret

Som nyansat har Rasmus Bang Grouleff i frisk erindring, hvordan det er at skulle finde sig til rette hos Lenio. Han fik en flyvende start ved at blive inviteret med til sommerfesten om lørdagen, hvor han skulle starte om mandagen.

Så han mener, at førstehåndsindtrykket i hans tilfælde var specielt godt. Også den nemme adgang til ledelsen er vigtigt for ham.

"Hvis der er noget, der trykker, så går man bare til ledelsen. De står jo lige i nærheden," fortæller han.

Som Aage Nielsen mener Rasmus Bang Grouleff også, at den største risiko for kulturen i Lenio er, at virksomheden bliver for stor for hurtigt.

Det er ikke kun medarbejderne, der har den bekymring.
"Vi klar over, at vi har en udfordring med at fastholde vores kultur, jo flere vi bliver. Det ligger alle meget på sinde, og vi opfatter det som en kollektiv opgave at få det til at lykkes," siger Ole Lysgård Madsen.

Lenio har ikke en separat HR-funktion, da man betragter det som en helt integreret del af kulturen og forretningsmodellen at tage hånd om medarbejdernes trivsel.

Men efterhånden som der er kommet flere medarbejdere til, er der kommet lidt mere system i tingene.

Der er blevet udarbejdet et egentligt introduktionsforløb til nye medarbejdere, og man har lavet en lille grønspættebog, der giver svar på mange af de spørgsmål, som specielt nyansatte kan have.

Frihed under ansvar

På turen rundt i lokalet er vi igen landet hos forretningskonsulent Henriette Noe. Hun fortæller.

"Jeg arbejder klart bedst, hvis det sker i frihed under ansvar. Og det har jeg mulighed for her. Hvis man laver sine ting, så er det lige meget hvordan og hvornår. Der er selvfølgelig nogle rammer og betingelser, og man skal være her, når der er brug for en".

"Men hvis man for eksempel har brug for en hjemmearbejdsdag for at få tingene til at hænge sammen, så kan man tage den, hvis det ellers passer ind i det projekt, man arbejder på."

Styr på forventningsafstemning

Utallige undersøgelser har vist, at stress og dårlig trivsel ofte skyldes dårlig forventningsafstemning mellem ledelsen og de ansatte. Det er ifølge Henriette Noe ikke et problem hos Lenio.

"Jeg synes bestemt, der er styr på forventningsafstemningen. Lederne står jo lige i nærheden, så man kan altid gå hen og prikke dem på skulderen, hvis man har brug for at få afklaret noget. Det er den nærhed, jeg godt kan lide. Jeg oplever, at vores ledelse er både inspirerende, engageret og nærværende," siger hun.

Henriette sidder på en af de bolde, som Lenios fuldtidsansatte massør og "altmuligmor" - eller Miss Wellness, som kollegerne har døbt hende - Miriam Humma Honarkarfard har sørget for at få anskaffet.

Vi følger Miriam Humma Honarkarfard ind i det lille mødelokale, hvor massagebriksen står. Her lægger udvikler Henrik Løvborg sig til rette, og mens der flyder dæmpet meditationsmusik ud af højttalerne, får Henrik masseret sin nakke.

Ud over at behandle spændinger og dårlig ryg og nakke, er den timelange massage et lille frirum.

På turen rundt mellem skrivebordene i det store kontorlokale er der ved at tegne sig et billede af, hvorfor Lenio scorer højt på medarbejdertrivsel.

Medarbejderne er glade for det gode sociale miljø, personalegoder som gratis massage, en times motion hver tirsdag, adgang til efteruddannelser og lignende. Men kernen i det hele er muligheden for rent fagligt at have frie rammer til at udvikle de bedste løsninger.

At få mulighed for at stille sin nysgerrighed og eksperimentere med nye måder at gøre tingene på. At bruge de nyeste teknologier og ikke at være bundet af meget stramme procesregler og konventioner.

Og så en ledelse, der er tæt på, når man skal have nye idéer på banen eller afstemme forventninger til en opgave.

I den forbindelse taler administrerende direktør Ole Lysgård Madsen om det, som han kalder den danske it-mulighed.

"Som it-nation har vi alle muligheder for at gøre os gældende, fordi vores kultur og uddannelsessystem ud over et højt vidensniveau fremmer helt afgørende elementer som åbenhed, samarbejde, tværfaglighed, ansvarlighed og kreativitet".

"Det er meget vigtigt, at vi ikke sætter det over styr ved at sætte ledelse på autopilot og styre gennem kontrol og stive virksomhedsstrukturer," siger han.

I forholdet til kunderne har Lenio også anlagt en åben strategi, der virker meget motiverende på udviklerne.
Ole Lysgård Madsen fortæller.

"Vi tror ikke på tusind siders kravspecifikationer, hvor det eneste succeskriterium er, om specifikation er opfyldt. Vi formulerer selvfølgelig beskrivelser af løsningen, men vi gør plads til, at tingene kan udvikle sig dynamisk i løbet af udviklingsprocessen".

"Under udviklingsprocessen får kunden typisk en ny version hver 14. dag, så udviklerne får løbende afstemt med kunden, om det, de laver, kan bruges."

Ingen syv-taller

Over frokosten går snakken videre om alt fra fælles bekendte til den nordjyske fodboldmafia blandt udviklerne, der indtil for nylig havde håneretten over for de lokale AGF-fans, til forventningen om altid at få lov til at sætte ambitionsniveauet højt.

Udvikler Mads Peter Henderson, der har været med fra Lenios grundlæggelse, er kompromisløs i sin udmelding.

"Det var 'hasta la vista' til stedet her, hvis jeg fik at vide, at jeg bare skulle lave et stykke udviklingsarbejde til et syv-tal, fordi det var godt nok i forhold til kunden."

Den indstilling bærer tydeligvis frugt. Det kommer nemlig frem, at det var Mads Peter Henderson, der i sin tid blev båret rundt i kontoret i guldstol.
Brancheguiden
Brancheguide logo
Opdateres dagligt:
Den største og
mest komplette
oversigt
over danske
it-virksomheder
Hvad kan de? Hvor store er de? Hvor bor de?
Ed A/S
Salg af hard- og software.

Nøgletal og mere info om virksomheden
Skal din virksomhed med i Guiden? Klik her

Kommende events
Datadrevet forretning 2022: Sæt data på den strategiske dagsorden

Lær hvordan du tænker automatisering, data og digitalisering ind i dagligdagen, over for kunderne og hvordan du får skabt ny forretning.

31. maj 2022 | Læs mere


Sådan gør du din forsyningskæde mere robust

Vi sætter fokus på standardværktøjer og tillægsløsninger til Microsoft Dynamics 365 FO i produktionsvirksomheder, som vil planlægge og drive en effektiv supply chain.

31. maj 2022 | Læs mere


AI & machine learning i praksis: Sådan får du gevinst i din dagligdag

Kunstig intelligens, machine learning og algoritmer er i fuld gang med at forandre måden, vi arbejder og driver virksomhed på. På seminaret kan du møde førende eksperter på området, leverandører, beslutningstagere og praktikere, der fokuserer på best practise på området.

02. juni 2022 | Læs mere


CIO
Årets CIO 2022: Nu skal Danmarks dygtigste CIO findes - er det dig? Eller kender du en, du vil indstille?