Side 2 af 2 Fortsat fra: Digital udgave af tingbøgerne fyldt med grove fejl

Læs hele ministerens svar her

Folketingets Kulturudvalg har den 19. april, efter ønske fra Alex Ahrendtsen (DF), stillet mig følgende spørgsmål, nr. 94 (Alm. del), som jeg hermed skal besvare.

Spørgsmål:

"Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 12. april 2012 fra Henrik Morell, jf. KUU alm. del - bilag 164, og herunder forholde sig til destruktion af tingbøger og digital bevaring og kritikken af den indscannede kvalitet, også i forlængelse af ministeren svar på S 2712."

Svar:

Jeg har bedt Statens Arkiver om at redegøre for problemstillingen omkring digitalisering af tingbøgerne og kvaliteten af indskanningerne. Jeg har modtaget følgende be-mærkninger fra Statens Arkiver:

"I perioden 1993-2000 blev det elektroniske register "Tingbogssystemet for fast ejendom" gradvist taget i brug til registrering af oplysninger. "Det digitale tinglysningssystem" blev taget i brug 2009 og indeholder bl.a. konverterede oplysninger fra Tingbogs-systemet for fast ejendom samt scanninger af de dokumenter vedr. ejendomme, som var gældende på det tidspunkt, hvor systemet blev taget i brug.

Skanningen omfattede ca. 9.700 tingbøger. Omfanget af samtlige tingbøger var ca. 1 hyldekilometer. Bøgerne var meget varierende i sideantal, typisk mellem 300 og 700 sider, enkelte havde dog op til 1500 sider. Hver tingbog er skannet som én fil, dvs. at digitaliserede tingbøger består af ca. 9.700 filer.

De indskannede tingbøger skal for, at Statens Arkiver kan modtage dem overføres til en arkiveringsversion, jf. bekendtgørelsen nr. 1007 af 20. august 2010 om arkiveringsversioner.

I forbindelse med produktion af arkiveringsversionen af tingbøgerne konstaterede Statens Arkiver visse fejl og mangler. Domstolsstyrelsen blev derfor anmodet at foretage visuel kontrol af scanningerne. Der blev foretaget en stikprøvekontrol, der omfattede ca. 10 % af tingbøgerne.

Kontrollen viste fejlene, som bestod dels i manglende sider, dels i helt eller delvist ulæselige sider samt fejl i forbindelse med adressering af filer. I stikprøven fordelte fejlene sig således:

• 87 % havde ingen fejl
• 3 % havde en enkelt side som var helt eller delvis ulæselig, eller manglede
• 6,7 % havde flere sider som var helt eller delvis ulæselige, eller manglede
• 3 % havde adresseringsproblemer.

På baggrund af stikprøvekontrollen er det beregnet, at der gennemsnitligt er 10 skanninger/sider pr. bog, som helt eller delvist ikke kan læses, svarende til godt 2 promille af de indskannede sider.

Uanset, at fejl ved skanning, der sker eller anvendes i bevaringsøjemed, principielt ikke kan accepteres, har Statens Arkiver fundet, at bevaringen af tingbøgernes oplysninger er betryggende sikret gennem den nævnte digitalisering. Statens Arkiver fandt ikke anledning til at kræve samtlige tingbøger visuelt kontrolleret og de derved konstaterede fejl udbedret.
Begrundelsen herfor var de forholdsvis betydelige omkostninger, der ville være forbundet hermed. Det bemærkes, at en visuel kontrol af samtlige skannede tingbøger blev anslået til at kræve ca. 2,5 årsværk, hvortil ville komme omkostningerne til nyskanning af de fejlbehæftede sider mv.

At forkaste den digitaliserede kopi af tingbøgerne som grundlag for bevaring og i stedet bevare tingbøgerne i deres originale form fandt Statens Arkiver uhensigtsmæssigt, især af økonomiske og benyttelsesmæssige grunde."

Jeg henholder mig til Statens Arkivers overordnede vurdering af, at tingbøgernes oplysninger er betryggende sikret igennem digitaliseringen. Jeg finder derfor ikke anled-ning til at ændre syn på digitaliseringen af tingbøgerne i forhold til min besvarelse af § 20-spørgsmål S 2712.

Jeg kan i øvrigt oplyse, at samtlige digitaliserede tingbøger fra 1927 og op til 90'erne nu er tilgængelige på http://www.arkivalieronline.dk.

Uffe Elbæk


Computerworld
Det nye MitID er et tigerspring for bedre cybersikkerhed
Klumme: Det nye MitID er en enestående mulighed for et markant løft af it-sikkerheden i danske kommuner. Med baggrund i udfasningen af det nuværende NemID kan de samtidig forbedre og styrke deres it-systemers værn overfor cyberangreb.
CIO
Podcast: Hos Viking Life-Saving Equipment er it gået fra at være backend til at være noget, som kunderne spørger aktivt efter
Podcast, The Digital Edge: Viking leverer en stadig større del af deres produkt som en tjeneste. Som en del af tjenesten tager Viking ansvar for sikkerheden ved at levere, dokumentere og vedligeholde det nødvendige sikkerhedsudstyr. Hør hvordan Henrik Balslev senior digital director hos Viking har løftet den opgave.
Job & Karriere
Regner din ferie væk? Brug tiden på at søge en af disse otte stillinger, der er ledige netop nu
Det sjasker ned over hele Danmark. Du kan bruge de våde sommerdage på at søge et af disse otte job, der er ledige lige nu.
White paper
Sådan sikrer du hovednøglen til jeres data
80% af alle ransomwareangreb skyldes misbrug af privilegerede brugeradgange. Ved at begrænse og overvåge adfærden på de privilegerede konti samt kontrollere mængden af tildelte rettigheder kan du mindske skaden ved hackerangreb mod din virksomhed og i visse tilfælde helt blokere dem. Internt kan du bruge kontrollen med brugeradgange til at dokumentere, hvem der bevæger sig i hvilke systemer, og hvad der foregår derinde. Privilegeret brugerstyring har de seneste to år stået øverst på Gartners Top10-liste over it-sikkerhedsprojekter, der bør få højeste prioritet. Alligevel er teknologien kun så småt ved at finde fodfæste i Danmark. Det kan viden om åbenlyse gevinster, relativ kort implementeringstid og yderst rimeligt budget være med til at ændre på. I dette whitepaper folder vi temaet privilegeret brugerstyring ud og placerer teknologien i det væld af prioriteringer, som CISO’en hver dag skal foretage.