Artikel top billede

Her er Danmarks bredbånds-fremtid: Regeringen klar med plan

Det længe ventede bredbåndsudspil fra regeringen er nu offentliggjort. Det indeholder 22 konkrete punkter.

Læs også: Nyt udspil: Der skal fart på danskernes uploadhastigheder

Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen (SF) og minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen (S) præsenterede på et fælles pressemøde onsdag regeringens bredbåndsudspil.

Udspillet indeholder 22 konkrete initiativer, der samlet set vil understøtte bredbånd og mobildækning i hele Danmark.

"Regeringen lancerer i dag 22 konkrete initiativer, som skal give hele Danmark en digital infrastruktur i verdensklasse og skabe grundlaget for øget digitalisering og vækst," udtaler Annette Vilhelmsen i en pressemeddelelse.

Et af de mere iøjefaldende punkter er omkring krav til uploadhastigheder, men også et hav af andre ting berøres i udspillet.

Blandt andet har Skyline-konkursen, der kastede en flere danskere ud i et bredbåndsmareridt gjort indtryk.

Forhindre Skyline-kaos

I hvert fald vil man undgå noget lignende en anden gang.

"Regeringen vil fremsætte forslag om ændring af teleloven, hvormed der muliggøres nøddrift, så borgere og virksomheder ikke risikerer at stå uden internetforbindelse fra den ene dag til den anden i tilfælde, hvor deres internetudbyder er gået konkursm" hedder det i udspillet.

Også mulighederne for at sætte mobilmaster op, bliver berørt i udspillet.

Samtidig skal kommunerne i offentlige udbud kunne stille krav om dækning ved indkøb af telefoniydelser.

"Erhvervs- og Vækstministeriet vil indgå i et samarbejde med SKI i forbindelse med genudbud af SKI's aftaler om telekommunikation, således at offentlige myndigheder kan stille krav om dækning ved indkøb under SKI," hedder det.

Du kan læse overskrifterne på de 22 punkter herunder - og den tilhørende resumétekst fra rapporten.

Punkter 1-13: Upload og undgå Skyline-kaos

Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark

Ny bredbåndsmålsætning

1 Mindst 30 Mbit/s upload til alle i 2020

Regeringen fastsætter derfor et mål om, at alle husstande og virksomheder skal have adgang til en bredbåndsforbindelse med mindst 30 Mbit/s upload i 2020. Dette skal ske gennem en markedsbaseret udrulning.

Initiativer i relation til regulering

2 Smart brug af frekvenser til trådløst og mobilt bredbånd

Regeringen vil have fokus på at stille dækningskrav ved kommende frekvensauktioner. Samtidig vil regeringen arbejde for at frigøre yderligere frekvenser, så trådløse bredbåndstjenester kan bidrage til, at alle danskere i 2020 kan få adgang til bredbånd med høje hastigheder, og samtidig sikre de nødvendige frekvenser til jordbaseret tv-transmission.

3 Bedre bredbåndsforbindelser på Bornholm

Der er i regeringens Vækstplan.dk afsat 30 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 til sikring af bedre bredbåndsforbindelser på Bornholm.

4 Bedre konkurrencevilkår på bredbåndsområdet

Erhvervs- og Vækstministeriet gennemfører en undersøgelse af mulighederne for at forbedre konkurrencesituationen på bredbåndsmarkedet ved at give bedre adgang til tv-indhold og for at indføre særlige regler om fusionskontrol.
Muligheden for at kunne levere tv sammen med bredbånd er i dag vigtigt for at kunne konkurrere på bredbåndsmarkedet. Mange investeringer på teleområdet sker i dag, uden at der ligger en stor omsætning bag. Dette kan under visse omstændigheder påvirke konkurrencesituationen negativt.

5 Bedre vilkår for udrulning af højhastighedsforbindelser

Regeringen vil undersøge mulighederne for at skabe bedre rammer for koordineret anvendelse og etablering af IKT-infrastruktur og dermed forbedre rentabiliteten og incitamentet til at etablere hurtige internetforbindelser, særligt til yderområderne.

6 Individuelt valg af tv-distributør

Regeringen har i medieaftalen af 9. oktober 2012 og i udspillet "Styrket konkurrence til gavn for Danmark" taget initiativ til at undersøge, om de gældende ordninger på boligområdet for tv-forsyning fortsat er hensigtsmæssige, eller om der er behov for via lovgivning at give øget mulighed for individuelt valg af tv-distributør. Dette vil samtidig kunne bidrage til at øge konkurrencen på bredbåndsmarkedet.

Initiativer i relation til udbyderne

7 God markedsføringsskik på teleområdet

Gennem implementeringen af de nye teleretningslinjer for markedsføring af bredbåndshastighed vil regeringen bidrage til øget gennemsigtighed og mobilitet på telemarkedet.

Initiativer i relation til kommuner og regioner

8 Bedre kommunale muligheder for bredbåndsudrulning

Erhvervs- og Vækstministeriet vil udarbejde et cirkulære/vejledning til erhvervsfremmeloven, som skaber klarhed om kommunernes mulighed for at stille dækningskrav i lokale områder i forbindelse med indkøb til kommunens institutioner.

9 De regionale vækstfora som katalysator for bedre dækning

Regeringen foreslår, at konkrete initiativer på mobil- og bredbåndsområdet fremover indgår i partnerskabsaftaler. Det skal medvirke til et stærkt og fokuseret partnerskab om fremme af digital infrastruktur mellem regeringen og fx de regionale vækstfora, som kan være en væsentlig drivkraft i den lokale udvikling.

10 Mere information og vejledning til kommuner og regioner

Foruden at udbyde information vil Erhvervs- og Vækstministeriet igangsætte en opsøgende dialog med de regioner og kommuner, hvor der er særlige lokale udfordringer med adgangen til tilfredsstillende bredbåndshastigheder, samt de selskaber og organisationer, der kan bidrage til lokale løsninger.

Initiativer i relation til forbrugerforhold

11 Ny brugerbaseret bredbåndsmåler

Regeringen vil udvide den eksisterende bredbåndsmåler med en funktionalitet, der bl.a. gør det muligt at registrere og vise forbrugernes målinger. Initiativet indgår også i det forbrugerpolitiske eftersyn, som regeringen har offentliggjort august 2012.

12 Mere detaljeret mobil- og bredbåndskortlægning

Regeringen ønsker at forbedre de eksisterende bredbånds- og mobilkortlægninger, så borgere, virksomheder og offentlige myndigheder kan få en bedre og mere detaljeret indsigt i bredbåndsdækningen på lokalt niveau.

13 Nøddrift af bredbåndsforbindelser ved konkurstilfælde

Regeringen vil fremsætte forslag om ændring af teleloven, hvormed der muliggøres nøddrift, så borgere og virksomheder ikke risikerer at stå uden internetforbindelse fra den ene dag til den anden i tilfælde, hvor deres internetudbyder er gået konkurs.

Punkt 14-22: Master og dækningskrav

Bedre mobildækning

Initiativer i relation til regulering

14 Bedre muligheder for mobilantenner i åbent land

Regeringen har fremsat forslag til ændring af planloven, således at der ikke kræves landzonetilladelse til etablering
af antenner på eksisterende master, der anvendes til offentlig mobilkommunikation, samt på siloer og høje skorstene.
Endvidere udarbejder Naturstyrelsen en revideret vejledning om planlovens regler for opsætning af mobilmaster og
antenner.

15 Klare rammer for kommuners udlejning

Regeringen vil indføre en hjemmel i teleloven for kommuner til at tilbyde teleselskaberne lejevilkår for adgang til
grunde, bygninger eller kommunale master, der afspejler kundegrundlaget. Erhvervs- og Vækstministeriet udarbejder
en vejledning om lejevilkår med henblik på at fremme klarhed på området.

16 Bedre indendørs mobildækning ved nybyggeri

Regeringen vil sætte fokus på, at mobildækning indtænkes i større bygge- og anlægsarbejder, og at der opbygges
systematisk viden om virkningen af byggematerialer på mobildækning i bygninger. Initiativerne bidrager til, at byggeprojekter kan gennemføres, uden at der bliver behov for efterfølgende afhjælpning af problemer med mobildækning.

17 Dansk standard for master

Dansk Standard vil for Erhvervs- og Vækstministeriet udarbejde en dansk standard for master. En dansk standard vedrørende
udformningen af master vil understøtte en hurtigere sagsbehandling af byggetilladelser til at opføre master i
kommunerne.

Initiativer i relation til mobilselskaberne

18 Bedre indendørs mobildækning

Regeringen anbefaler mobilselskaberne at give deres kunder mulighed for at opnå bedre indendørs dækning gennem
markedsføring af femtoceller til private husstande og minibasestationer til erhvervslivet.

19 Bedre lejevilkår og deling af mobilmaster

Erhvervs- og Vækstministeriet udarbejder en vejledning om lejevilkår med henblik på at fremme en mere ensartet og
gennemsigtig praksis på området.

Initiativer i relation til kommunerne

20 Dækningskrav i offentlige indkøb

Regeringen anbefaler, at der i offentlige udbud stilles krav om dækning ved indkøb af telefoniydelser. Erhvervs- og
Vækstministeriet vil indgå i et samarbejde med SKI i forbindelse med genudbud af SKI's aftaler om telekommunikation, således at offentlige myndigheder kan stille krav om dækning ved indkøb under SKI.

21 Dialog og større kommunalt fokus på mobildækning

Regeringen anbefaler, at dialogen mellem branchen og kommunerne udbygges, og at kommunerne træffer politiske
beslutninger om rammerne for udbygningen af mobiltale- og bredbåndsinfrastruktur i deres område.
Dette vil give kommunerne et større ejerskab til forbedring af den samlede digitale infrastruktur i det lokale område.
Initiativer i relation til forbrugerforhold

22 Bedre information om mobiltelefoners modtagerforhold

Regeringen vil arbejde for, at der indføres en fælles EU-mærkning for mobiltelefoners modtageegenskaber.
Erhvervs- og Vækstministeriet vil iværksætte en undersøgelse af mobiltelefoners modtageegenskaber, der offentliggøres
inden udgangen af 2013.
Det vil endvidere i 2013 blive undersøgt, hvordan der kan udvikles en app, der kan indsamle oplysninger om oplevet
dækning. Herved kan dækningen i forskellige områder sammenlignes.

Kilde: Her er hele rapporten i sin fulde længde.
Brancheguiden
Brancheguide logo
Opdateres dagligt:
Den største og
mest komplette
oversigt
over danske
it-virksomheder
Hvad kan de? Hvor store er de? Hvor bor de?
Brother Nordic A/S
Import og engroshandel med kontormaskiner.

Nøgletal og mere info om virksomheden
Skal din virksomhed med i Guiden? Klik her

Kommende events
AI i praksis: Fokus på teknologi og best practice

Tag med os på en rejse ind i AI’s verden, hvor vi udforsker anvendelsesmulighederne og belyser, hvordan AI kan gøre en positiv forskel. Vi kigger nærmere på de teknologier og platforme, som det kan give mening for din virksomhed at satse på, og eksperterne giver dig gode råd til, hvordan man kan arbejde innovativt og agilt med kunstig intelligens-løsninger.

19. august 2021 | Læs mere


MS Power Platform - hvad kan det for dig?

Med Microsoft Power Platform kan virksomhederne både visualisere og dele deres data helt uden kendskab til at kunne kode og digitalisere arbejdsgange. Hør hvordan en række danske virksomheder anvender platformen i store dele af virksomheden – og med succes.

24. august 2021 | Læs mere


Opgøret med legacy-systemer: Få styr på mulighederne, planen og businesscasen

I en verden hvor alt forandres konstant, og hvor kravene til virksomhedernes digitale formåen vokser, er der stadig mange organisationer og virksomheder, der bliver hæmmet af deres legacy-systemer. Det kan være en lang og hård rejse at afskaffe disse systemer, men på sigt kan virksomhederne høste frugt af deres arbejde.

25. august 2021 | Læs mere


Premium
Stor regnskabsuge i vente: Dette skal du holde øje med, når it-giganterne aflægger regnskaber
Der er en stor regnskabsuge i vente. I de kommende dage vil Microsoft, Apple, Alphabet, Amazom og Facebook løfter sløre for deres regnskaber og forventninger til efteråret.
Computerworld
Gigantisk kollektivt nedbrud rammer flere internationale hjemmesider
Igen var flere internationale hjemmesider ude af drift. En fejl ramte over 50 af de største internationale websites tordag aften. Se alle detaljer on nedbruddet her.
CIO
Årets CIO 2021: Nu skal Danmarks dygtigste CIO findes - er det dig? Eller kender du en, du vil indstille?
Det er den mest eftertragtede titel for danske it-chefer og CIO'er, der er på spil, når Årets CIO kåres 16. september 2021. Søg selv eller prik til en, som du kender - og læs mere om prisen her.
Job & Karriere
Så meget kan du tjene: Disse stillinger giver den højeste løn i den danske it-branche lige nu
Du skal have ledelsesansvar, hvis du vil helt tops i lønhierakiet i den danske it-branche, viser nye tal. Se hvor meget du kan tjene i de stillinger i it-branchen, der giver den højeste månedsløn lige nu.
White paper
Indbygget sikkerhed i servermiljøet – her er fordelene
Få et samlet og teknisk velfunderet overblik over alle sikkerhedsfeatures i Dells PowerEdge-servere.