Artikel top billede

LIVEBLOG: Dommen er faldet: Tiltalte i Danmarkshistoriens største hackersag kendt skyldige

Der er sat et foreløbigt punktum i Danmarks største retssag om hacking. De to tiltalte er fundet skyldige. JKT er løsladt.

Skyldige. Sådan har kendelsen netop lydt i den foreløbige afslutning i retssagen mod svenskeren Gottfrid Svartholm Warg og den danske medtiltalte, JKT, der er beskyttet af navneforbud.

Gottfrid Svartholm Warg kendes skyldig i hacking og grov hærværk, mens JKT kendes skyldig i medvirken og forsøg på hærværk, lyder dommen.

Det betyder, at 29-årige Gottfrid Svartholm Warg frifindes for tiltalen om at have forstyrret den offentlige orden.

Retssagen har taget næsten to måneder og blevet kaldt Danmarkshistoriens største hackersag på grund af den enorme mængde data, som de to tiltalte gennem fem måneder stjal fra it-virksomheden CSC i 2012.

Hundredetusindvis af CPR-numre, straffeattester og udleveringsaftaler under Schengen er blot nogle af de data, som Gottfrid Svartholm Warg og JKT har lænset CSC's mainframe for.

Læs også baggrunden for retssagen: Nu falder der dom i Danmarkshistoriens største hackersag

Under retssagen er det ikke kommet frem, hvad de enorme mængder data har skullet bruges til, da begge tiltalte har nægtet sig skyldige og ikke ønsket at samarbejde.

Det manglende samarbejde fra især den danske hacker, JKT betyder, at politiet kun har kunnet bryde krypteringen på halvdelen af hans computer. Det er altså ikke muligt at danne sig et fuldt overblik over, hvad der ellers er stjålet.

C
omputerworld liveblogger som tidligere fra retssalen; Her kan du læse de seneste opdateringer.

Læs også:
Liveblog fra hackersagen: Dag 1
Liveblog fra hackersagen: Dag 12
Liveblog fra hackersagen: Dag 13
 

Liveblog: Dag 14 - domsafsigelsen

12.05: Retssagen afsluttes for i dag. Strafudmålingen falder i morgen kl. 13 i Frederiksberg Ret. 

12:00: Forsvaren for JKT, Juuel Eriksen, begører JKT løsladt på grund af den lange varetægtsfængsling på i alt 17 måneder.

Han begrunder det med at straffen ikke bliver højere end 2 år - og med mulig prøveløsladelse og den allerede afsonede tid i varetægtsfængslingen - er der ikke udsigt til at JKT reelt skal ind og afsone. 

Dommeren spørger anklageren om der er indsigelser. Det har hun ikke, hvorefter JKT løslades. 

Løsladelsen udløser kortvarigt jubel i salen blandt tilhørerne, hvoraf de fleste er venner og familie til de dømte.

I modsætning til JKT er Warg fortsat tilbageholdt. han forlod retssalen i selskab med Politiet og blev kørt fra retten patruljevogn.

11:45: Forsvarsadvokat Juul Eriksen tager nu talerstolen, men lover at holde det kort.

"Det JKT er dømt for er de login-forsøg som forekom i februar - han er ikke dømt og kan ikke straffes for de efterfølgende hackerangreb, fra april til august, 2012," siger JKT's forsvarsadvokat.

Desuden er der JKT's alder at tage hensyn til, for han var kun 18, da chatten og de indledende login-forsøg forekom; desuden har han allerede siddet varetægtsfængslet i 17 måneder.

11:15: Det er normalt under strafproceduren, at anklageren vil komme med skærpende omstændigheder, mens forsvareren vil komme med de formildende omstændigheder. Under denne sag har anklageren dog slet ikke ville medgive, at der er nogen formildende omstændigheder, så mit arbejde er så meget vigtigere, siger den kvindelige forsvarer, Luise Høi.

"Det er ikke nogen lille og ubetydelig sag, og jeg med på, at der er en fare forbundet med det hack af cpr-numre; men det er ikke den værste sag man kunne forestille, så der er jeg lodret uenig med anklageren," siger Luise Høi.

"Ville det ikke have været langt, langt værre, hvis CSC's data var blevet stjålet med henblik på salg, ødelagt uden mulighed for genskabelse eller offentliggjort, så alle kan se dem," siger Luise Høi.

Derfor mener jeg ikke, at her er tale om det værst tænkelige scenarie og så kan man ikke kræve den maksimale udnyttelse af strafferammen på seks års fængsel.

"Jeg ved godt, at det ikke er et velvalgt ordvalg, men jeg synes, at der her er tale om grove drengestreger - ser man på chatten, så er her tale om to, der prøver at udfordre sig selv og udfordre hinandens evner," siger Luise Høi. Det taler for, at deres motiver ikke er ondsindede, og altså en formildende omstændighed.

"Når der nu ikke er nogen klar praksis på området, så taler det for, at retten er en smule påpasselig med udmålingen af straffen; der er ikke tidligere sager, som lægger til praksis. Af den årsag mener jeg, at anklagerens krav om at mangedoble straffen i forhold til de få lignende sager er helt skudt over målet," siger Luise Høi.

11:00: Anklageren påbegynder nu sin dokumentation og begrundelse for strafudmålingen.

Ved strafudmålingen skal der lægges vægt på lovovertrædelsens grovhed; altså den skade, fare og krænkelse, som lovovertrædelsen har forvoldt samt de bevæggrund, motivet, som den anklagede handlede ud fra.

Hun lægger vægt på, at JKT ikke tidligere er straffet, hvorimod Gottfrid tidligere er dømt for en meget lignende sag, nemlig Logica-hacket i Sverige tilbage i 2010.

"Når man skal tage stilling til strafudmålingen, så er der ikke nogen tidligere sager vi kan støtte os til. Dette er den største sag om hacking i Danmark nogensinde, derfor må lovovertrædelsen også anses som ganske alvorlig," siger den kvindelige anklager, Maria Cingari.

"Med tanke på, at sagen som tidligere nævnt er Danmarks største hackersag, mener jeg, at strafferammen skal udnyttes fuldt ud over for Gottfrid, altså til det maksimale seks år. Hvis  ikke denne sag påkalder sig fuld udnyttelse af strafferammen, så kan jeg ikke se, hvornår det ellers skulle," siger Maria Cingari.

Hun påkalder altså en straf på minimum 5 års fængsel og udvisning af Danmark med et tilhørende indrejseforbud for bestandig.

Maria Cingari vender nu sin begrundelse for strafudmålingen mod den 21-årige JKT.

Til trods for, at JKT kun er idømt for at hjælpe Gottfrid, så mener anklageren ikke, at den hjælp har været lille.

Hun kræver minimum to års ubetinget fængsling af JKT.

Og med det afslutter den kvindelige anklager sine bemærkninger vedrørende strafudmålingen.

10:50 Retssagen fortsættes nu med procedure, som indledes af anklageren. Hun kræver i følge udlændingeloven Warg udvist af Danmark samt indrejseforbud.

Advokat Juul Eriksen, JKTs forsvarsadvokat, indkalder nu JKT til nogle spørgsmål.

Det blev ikke til så meget, men blot et kort spørgsmål om, hvad han lavede inden retssagen og om han vil arbejde videre med it efter dommen.

Svaret var, at han havde en enkeltmandsvirksomhed, som han vil genoptage efter retssagen, og er således i stand til at forsøge sig selv af den vej.

Pause frem til 10:45

10:15: Oplæsningen af domsskriftet er nu afsluttet og forsvaret udbeder sig nu en halv times betænkningstid, inden de tager til replik overfor domsafsigelsen.

10:10: Under oplæsning af domsskriften står det klart, at det er den kompromitterende chatlog-fil, som har været det fældende bevis mod de to hackere.

Det er under chatten at de to tiltalte udveksler erfaringer og viden om hacking af mainframes med z/OS-styresystemer, og tidsrammen for deres chat og hackingforsøg på CSC passer.

09:45: Dommer Kari Sørensen læser nu den lange begrundelse for dommen op; det er baggrunden for den omfattende retssag, destilleret ned på 12 sølle A4-sider.

Forsvaret har under domsafsigelsen og oplæsningen af dommen ikke reageret synderligt. Gottfrid har lænet sig frem over sit bord og støtter sig med hånden i panden, mens den danske JKT sipper vand fra en hvid plastikkop.

Der er ikke antydningen af, at de føler sig slået ud af sagens udfald.

09:31: "Så er retten sat - jeg kan se, at den svenske tolk også er her," siger dommer Kari Sørensen. Og med det er retten inde i sin slutfase.

Alle bedes rejse sig, og dommer Kari Sørensen leverer nu dommen:

"Tiltalte Per Gottfrid Warg er skyldig i overtrædelse af straffelovens § 263, stk. 3 jf. til dels § 21 og 291, stk. 2," siger Kari Sørensen og henvender sig nu direkte til Gottfrid: "Det betyder, at du er fundet skyldig i hacking og hærværk gennem hele perioden."

Dommeren vender sig nu mod dommen over den danske JKT: "Tiltalte JKT er fundet skyldig i § 263 stk. 3, 1. punktum, jf. stk. 2. jf. § 23 og § 21"

JKT er altså alene fundet skyldig i medvirken i Wargs hacking af CSC.

Dommene udløser en ærgret mumlen fra det tætpakkede tilhørerlokale,som domineres af journalister samt Gottfrid og JKTs venner og familie.