Artikel top billede

LIVE: Følg retssagen mod seks danske Uber-chauffører minut for minut

Computerworld Live: Anden runde af retssagen mod seks danske Uber-chauffører er i gang i Københavns Byret. Følg retssagen minut for minut her.

Ubers danske skæbnedag kommer et trin nærmere i dag, når Københavns byret genoptager seks sager om ulovlig taxikørsel.

Seks Uber-chauffører står for retten, der skal tage stilling til, om der er tale om almindelig samkørsel eller ben hård forretning, når de og deres kolleger samler passagerer op.

De seks sigtede Uber-chauffører risikerer hver en bøde på ca. 4000 kroner. Det er ærgelige penge at betale for chaufførerne, men konsekvenserne for selve Uber vil være langt mere alvorlige.

Hvis Københavns Byret fastslår, at Uberkørsel ikke er samkørsel men en forretning, vil det være et søm i kisten for den kontroversielle verdensomspændende kørsels-app i Danmark.

Læs også: Nu kører retssagen igen - Uber Partner Foreningen ikke i tvivl: "Hvis chaufførerne bliver dømt, må loven laves om!"

Advokaterne trækker i langdrag

Sagerne imod de seks sigtede uber-chauffører skulle egentlig afgøres 26. april, hvor Københavns Byret havde berammet en time per sag.

Men de to forsvarsadvokater Eddie Omar Rosenberg Khawaja og Bettina Hald Engmark kom med så mange og lange indvendinger, at retten ikke nåede at færdigbehandle en eneste af de seks sigtedes sager.

Det kan du læse mere om her: Her er advokaternes tre trick i Uber-sagen til at trække tiden ud

Artiklen opdateres løbende

14:48

Advokaterne er færdige med deres procedurer, og en af de tiltalte får det sidste ord af dommer Grethe Jørgensen.

"Jeg håber, at jeg bliver kendt uskyldig, for jeg ville bare hjælpe andre."

Dommer Grethe Jørgensen og de to domsmænd vil afsige dom klokken 13:00 8. juli.

14:40
Forsvarsadvokat Eddie Omar Rosenberg Khawaja fortsætter sin procedure.

"Hvis mine klienter idømmes bøde, skal den ikke være på de 5.000 kroner, som anklagemyndigheden kræver. for den tidligere dom, som anklagemyndigheden lægger til grund, var mod en taxachauffør, der kørte uden tilladelse i over to år. Landsretten dømte ham til en bøde på 5.000 kroner for det. Det giver altså ikke mening overfor så kort tids kørsel som mine klienter er sigtet for."

"Mine klienter har ikke haft en forståelse af, at deres kørsel var omfattet af taxiloven. Derfor mener jeg også, at en eventuel bøde skal sættes ned."

"Til slut vil jeg bemærke, at det ikke er rimeligt at pålægge mine klienter sagsomkostningerne. For den måde sagen er tilrettelagt på, har forhindret, at de kunne afgøre sagen uden at komme i retten."

14:30
Forsvarsadvokat Eddie Omar Rosenberg Khawaja fortsætter sin procedure.

"Jeg mener, at beviserne imod mine klienter er meget tynde. Anklagemyndigheden skal bevise, at der ikke er tale om samkørsel, og det mener jeg ikke, at anklagemyndigheden har gjort. Derfor skal mine klienter frifindes."

"Der er ikke fremlagt beviser for, at omkostningerne ved kørslerne er mindre end betalingen. Der er ikke bevis for, at de har tjent på de kørsler. Man beder altså retten om at træffe afgørelse på et meget uoplyst grundlag. I retten skal der føres beviser, før man kan dømmes."

"I tre af mine klienters sager er der ingen oplysninger fra appen. Så man kan ikke sammenholde kørslen med en eventuel pris. Anklagemyndigheden fører disse sager som prøvesager, så hvis mine klienter dømmes på så tyndt et grundlag, er jeg bange for, hvor tyndt et grundlag folk kan dømmes på i fremtiden."

Eddie Omar Rosenberg Khawaja mener stadig, at retssagerne ved EU Domstolen vil have en betydning for disse sager.  Han understreger, at EU Kommissionen udsendte retningslinjer "Uanset hvad anklageren så vælger at kalde det."

"Det er retningslinjer som kan føre til retssager om traktatbrud, hvis et medlemsland ikke overholder dem."

14:11
Forsvarsadvokat Eddie Omar Rosenberg Khawaja begynder sin procedure.

"Der skal ses på den bevisførelse anklagemyndigheden har fremlagt og ikke på baggrund af løse rygter om hvordan Uber fungerer."

Eddie Omar Rosenberg Khawaja mener ikke, at der er ført tilstrækkeligt bevis for, at vederlaget ved kørsel har oversteget udgifterne ved kørslen.
Forsvarsadvokaten mener, at lovgivningen er for gammel til at tage højde for apps som Uber. Ikke mindst fordi der ikke er en præcis definition af, hvornår noget gælder som samkørsel. Der ligger heller ikke i begrebet, at chaufføren ikke kan afvige fra sin egen planlagte rute.

Eddie Omer Rosenberg Khawaja mener ikke at lovgivningen er særligt præcis i sin beskrivelse af, hvad der udgør udgifter til kørsel. Derfor er det ikke bevist, at taksterne hos Uber overstiger udgifterne til kørsel. Altså kan Uber godt være samkørsel.

"Beløbet for kørsel hos Uber og hos Hertz' delebilsordning er meget ens, og mig bekendt, er der ikke sager imod Hertz delebilordning."

14:02
Dommer Grethe Jørgensen erklærer ti minutters pause

13:56
Forsvarer Bettina Hald Engmark fortsætter sin procedure:

"Uber fortalte min anden klient, at der var tale om lovlig samkørsel. Der er også den yderligere detalje t EU også ser på dette område. Og er det her i Københavns Byret, man skal tage stilling til den sag?"

"Med hensyn til bødepåstanden, er det rigtigt at der er bøde for hyrevognskørsel uden tilladelse. Bøde for at køre uden førerbevis er på 500 kroner men det er jo til taxachauffører, der har glemt deres førerbevis, ikke til folk som mine klienter, der aldrig har haft et førerbevis. Begge mine klienter har ganske lave indtægter, så en eventuel bøde bør nedsættes."

13:24
Forsvarer Bettina Hald Engmark begynder sin procedure:

"Jeg havde regnet med mere fra anklageren, for det her er ikke en lille bødesag men en sag med stor betydning fremadrettet. så det er underligt, at anklageren har så tyndt et grundlag. Retten skal vurdere om mine to klienter har udført taxakørsel uden tilladelse og uden det kan kaldes samkørsel, og har de kørt uden førerbevis. Det er bemærkelsesværdigt at sigte for det, når de i forvejen ikke har den tilladelse, der skulle give dem det kort."

"Man mener også, at mine klienter har overtrådt bekendtgørelsen om særlige krav til taxier. Det vi skal have for øje er, at de her sager er tyndt oplyst. Der mangler konkrete oplysninger i sagerne. Vi har fået læst lidt op fra et svar fra Uber, men hvis det er dem, den er gal med, skal de vel ind og give forklaring. Vi ved ikke særligt meget om hvordan Uber virker, for det ha anklagemyndigheden ikke belyst. Vi ved heller ikke, hvordan Uber finder frem til sine takster. Anklagemyndigheden har også nævnt en varierende takst, som vi ikke ved, om mine klinter har benyttet. Anklagemyndigheden har ikke spurgt Uber om oplysninger om mine klienter og deres biler. hvor langt kører de på literen for eksempel? Der er ikke lavet et overslag over udgifterne ved at køre i de biler. Anklagemyndigheden skal bevise, at prisen er over udgifterne. Passagerene har også sagt at de har bestilt turene via appen, men anklagemyndigheden har ikke indkaldt passagerene som vidner. Vi kan ikke bruge passagerenes forklaring i disse retssager uden at have dem inde som vidner. Anklagemyndigheden har heller ikke fortalt, hvorfor lige præcis Uber er ulovlig og ikke de andre mange delebilsordninger og samkørsels ordninger."

"Hvis der mangler oplysninger, må det ikke skade mine klienter.
Jeg har nogle bemærkninger til Taxilovgivningen og dens forhold til mine klienter. Det fremgår af loven, at erhvervsmæssig personbefordring kræver en tilladelse. Der står ikke mere. Når der ikke står mere i loven om hvad vi skal forstå ved tilladelse og erhvervsmæssig personbefordring, må vi se på formålet. i 1997 fik vi den nuværende taxilov som er en videreførsel af den gamle bevillingsordning, som blev indført for at undgå piratkørsel. Der er ikke ændret på det formål siden. Piratkørsel er ukoordineret, det er folk der samler tilfældige mennesker op. Uber er ikke præget af tilfældighed. chaufførerne samler ikke tilfældige personer op. chaufførerne og passagerene har selv tilmeldt sig til den her platform. Uber platformen er begrænset til de personer, der selv har valgt at logge sig der ind. Man vælger selv at blive med i den sammenslutning. Samkørslen i Uber er heller ikke præget af den usikkerhed, som vi kender fra pirattaxaer. For du ved, hvem der kører, og at de er forsikret, har kørekort og er ustraffet. Alt det sikkerhedsmæssige er altså i orden. Er vi så ovre i, at der er tale om erhvervsmæssig personbefordring? Selve bekendtgørelse 405 siger jo, at erhvervsmæssig personbefordring er kørsel i dansk indregistreret motorkøretøj indrettet til optil ti mennesker, men også at passagerene ikke må have nærmere tilknytning mellem føreren af bilen og passagerne. De personer som er i de biler, som politiet har stoppet er alle med i Uber-forummet. De har accepteret hinanden og har begge valgt at deltage i dette arrangement. så det her tilfældighedsmoment er ikke tilstede. Et andet krav er at kørsel skal udføres imod vederlag eller at kørsel er hovedbeskæftigelse, og det er det ikke for mine klienter. Og beskrivelsen af hvad der gælder som kørselsudgifter er ikke udtømt i lovteksten, så det er vores påstand, det her ikke er opfyldt, fordi udgifterne som mine klienter har haft, har svaret til de udgifter, de har haft. Anklageren har ikke bevist det modsatte."

"Samkørsel kræver ikke tilladelse. Både Uber og mine klienter mener jo, at der er tal om samkørsel. Samkørsel er et meget vidt begreb. Der skal ikke være en snæver fortolkning af det her begreb. Det har vi ikke i Danmark, så retten kan have et råderum. Den måde Uber beregner omkostninger, er ikke langt fra Hertz delebilordning, så prisen kan ikke lægges til grund for ikke at kalde det samkørsel."

"Mine klienter stod til at modtage en ret beskeden kompensation, og anklagemyndigheden har ikke bevist overfor retten at de udgifter der har været er mindre end kompensationen. Når jeg hører anklagerens procedure vedrører store dele af den virksomheden Uber. Det er bare ikke dem der sidder tiltalt her ovre."

"Bare fordi min første klient ikke har udtalt sig i retten, bliver bevisbyrden ikke svækket. Heller ikke fordi vi står med en bødesag. Beviserne for den første kørsel er, at en politimand har forklaret, at han ser min klient holde i en svingbane og samle en person op og dreje den forkerte vej. Da betjenten standser ham og ser en mobiltelefon med en åben Uber app, tror han at min klinet kører Uber kørsel. Det er ikke bevis nok. Måske han havde appen åben for sin egen fornøjelse."

"Det samme gør sig gældende for den anden kørsel. Politiet fortæller at passagerene sagde, at der var tale om Uber-kørsel, men vi har ikke hørt fra passagererne."

"Vedrørende min anden klient har vi et klassisk eksempel på samkørsel. Han bliver så stoppet af politiet første gang."

13:11
Anklager Elisabeth Boserup forsætter sin procedure og argumenterer for, at en af de sigtede, skal have en dobbelt så høj bøde, som de andre sigtede.

"En af de sigtede er sigtet for to overtrædelser. En sidste år og en i februar i år. På den baggrund bør han idømmes en bøde på 10.000 kr."

"Flere af de sigtede har selv erkendt, at de kører for at tjene penge, så der er altså heller ikke noget, der tyder på, at der er tale om samkørsel."

"En af de sigtede talte indledende udenom overfor politiet og påstod, at der var tale om samkørsel, men ændrede senere sin forklaring til, at han kørte Uber-kørsel. Så han har altså haft det indtryk, at han skulle godtgøre, at der var tale om samkørsel."
"Så på den baggrund mener jeg at der er tale om kørsel uden fornødne tilladelser."

13:05
Anklager Elisabeth Boserup: "Essensen af de her sager er, at der er tale om pirattaxakørsel. Vi har hørt Ubers egen opfattelse af, hvad Uber er for et koncept, men det der fremgår er, at der skal tjenes penge. Der står endda på Ubers egne hjemmesider, at brugerne betaler et basis gebyr, plus minutpris og penge per kilometer. Allerede her må man sige, at der ikke er tale om dækning af udgifter til benzin og olie. Beløbene overskrider langt udgifter til slid og benzin. Man hæver også priserne i spidsbelastede perioder. Det understreger, at der ikke er tale om dækning af kørselsudgifter, det handler om at tjene penge. Med hensyn til det EU-retslige spørgsmål henviser jeg til justitsministerens svar om, at der ikke er et EU-retsligt problem. Der er ikke EU-lovgivning om taxikørsel, så vi forholder os til dansk lov."

13:00 Dommer Grethe Jørgensen og de to domsmænd ankommer i retten, og sagerne genoptages.
Dommer Grethe Jørgensen:
"Vi vil optage sagen til som 8. juli klokken 13:00 uden afholdelse af retsmøde."

Forsvarerne Bettina Hald Engmark og Eddie Omar Rosenberg Khawaja og anklager Elisabeth Boserup skal afgive deres sidste bemærkninger, også kaldet procedure.

Anklager Elisabeth Boserup argumenterer for, at loven siger at betalt personbefordring skræver tilladelse.

"Der er ikke tale om en samkørsels ordning, fordi der gives penge for mere end de udgifter, der er forbundet med kørslen."

12:00
Sagen genoptages klokken 13:00. Forsvarere og anklager skal afgive deres sidste bemærkninger, hvorefter sommeren og nævningene vil tage sagen op til dom. Dommen afgives ikke i dag.

11:35
Forsvarer Eddie Omar Rosenberg Khawaja henviser igen til brev fra Kromann Reumert til Københavns Politi.

Brevet påpeger ifølge Eddie Omer Rosenberg Khawaja, at begrebet deleøkonomi ifølge EU Kommissionens retningslinjer også dækker modeller som Uber.

Anklager Elisabeth Boserup:
"Kromann Reumert har oversat en tekst, og jeg vil gerne påpege, at der er tale om et brev fra EU Kommissionen til de andre EU instanser. Det er ikke hverken en forordning eller et direktiv. Det er direkte forkert at kalde det her for retningslinjer."

Eddie Omar Rosenberg Khawaja har også vedlagt Kromann Reumert og Ubers redegørelse.

"Jeg skal ikke citere det hele, men under delen om chaufførers betaling, at chaufførerne betaler 20 procent til Uber. Ubers model overstiger ikke de modeller, man i forvejen ser på markedet."

Anklager Elisabeth Boserup:

"Det giver mig anledning til at tale om Ubers såkaldte surge pricing."

Forsvarer Bettina Hald Engmark: "Jeg kan ikke se, hvordan det er relevant."

Anklager: "Jeg ved jo ikke, hvad der kommer om det her senere, så det vil jeg godt lige dække af."

Bettina Hald Engmark "Jeg kan ikke se relevansen og vender tilbage til det i min procedure."

Anklager: "Ifølge Uber er Surge pricing en måde at hæve kompensationen for chaufører i områder, hvor der er mere efterspørgsel end udbud. Når balancen er reetableret reduceres taksten igen. Partnere kan løbende følge med i, om der er områder med dynamisk pricing."

Dommer Grethe Jørgensen: "Vi fortsætter i eftermiddag og vi mødes igen klokken 13:00."

11:26
Politiassistent afhøres om standsning af sigtet Uber-chauffør.

"Jeg standser bilen, fordi den drejer til højre i en venstresvingsbane, da den har tager passagerer ombord. Jeg spørger chaufføren, om han er Uber-chauffør, og han siger, at det er han. Han siger, at han ikke vidste, at det er ulovligt."

"Du tager hans telefon?"

"Ja vi har fået at vide, at det skal vi gøre, for det er stadig meget nyt på det tidspunkt."

"Hvad sker der så?"

"Jeg kører tilbage til afdelingen og skriver den her sag og sender telefonen videre i systemet. Der står i rapporten at spørgsmålet om beslaglæggelse skal afgøres i retten indenfor 24 timer."

"De billeder, du har taget i sagen, er bare billeder af kørekort, sygesikring og bilen, så der er ikke billeder af telefonen?"

"Nej, på det tidspunkt fik vi at vide, at data skulle udlæses af telefonen af den afdeling, der står for den slags."

Spørgsmål fra forsvarer Bettina Hald Engmark:

"Du var ikke inde at kigge i appen?"

"Nej, der var ikke grund til det, for jeg havde jo beslaglagt telefonen allerede."

Siden viste det sig, at det var umuligt at hente data ud af telefonen.

11:21
Forsvarer Bettina Hald Engmark:
"Jeg har lagt nogle bilag og et af dem handler om samkørsels ordningen GoMore. I GoMores manifest står der, at chaufføren selv vælger pris. Jeg har også lagt en kopi af et brev fra Kromann Reumert til Københavns Politi. Her beskrives Uber Pop som samkørsel og ikke omfattet af taxilovgivningen, da Uber ikke er et transportselskab. Det sidste bilag er et opslag på Jobindex for Uberkørsel. Her beskrives Uberkørsel som samkørsel."

Forsvarsadvokat Eddie Omar Rosenberg Khawaja:

"Jeg har i går henvendt mig til anklagemyndigheden på baggrund af Kromann Reumerts brev til Københavns Politi."

Det sidste vidne er ankommet, så Eddie Omar Rosenberg Khawaja må fortsætte senere.

11:11
Forsvarer Bettina Hald Engmark vil gerne vide, hvad de to næste vidner skal bruges til.

"Hvis de bare skal forklare, som de tidligere vidner, hvad de allerede har forklaret, er det ikke et fornuftigt brug af tid."

Anklager Elisabeth Boserup svarer:
"Jeg vil bruge vidnerne til at verificere og oplyse, hvad der fremgår af rapporterne."

Bettine Hald Engmark: "Mine klienter er jo enige i, at de ikke har erhvervskørekort, og at bilerne ikke er godkendt til taxakørsel, så hvis det bare er det, kan vi klare os uden de vidner."

Anklager Elisabeth Boserup er villig til at frafalde et vidne, hvis alle anklagede er enige i, den vurdering.

Forsvarer Bettina Hald Engmark vil gerne fremlægge nyt materiale.

Anklager Elisabeth Boserup: "Det materiale har jeg ikke modtaget, men vi ser bare, hvad der sker. I sidste retsmøde var vi inde på, at Justitsministeren allerede har redegjort for dele af sagen omkring Uber ved besvarelse af spørgsmål 405. Svaret er, at Uber sagerne fra Spanien og Belgien ikke behøver at være afgjort, før en dansk sag mod Uber eller Uber-chauffører kan føres. Anklagemyndigheden har også vurderet at EU-retssagerne ikke forhindrer en dansk sag imod Uber, men at prøvesagerne mod chaufførerne bør afsluttes først."

11:08
Anklager Elisabeth Boserup indkalder endnu en politiassistent.

"Vi bragte en formodet Uber-vogn til standsning. min kollega henvender sig til føreren og jeg taler med passageren, der fortæller, at hun har taget en Uber inde fra byen."

"Fortalte hun, hvordan hun havde skaffet vognen?"

"Hun sagde, at det var via en app på hendes telefon, som jeg ikke så."

"Du havde ikke kontakt med føreren?"

"Nej, ikke rigtigt. Jeg talte med passageren. jeg kan ikke huske, hvem af os, der tog billeder af førerens telefon."

11:0
Anklager Elisabeth Boserup indkalder politibetjent som vidne. Betjenten standsede en af de sigtede og forklarer om standsningen.

"Min kollega og jeg ser et køretøj, som vi bringer til standsning. Jeg taler med passagerne, og min kollega taler med chaufføren. Min kollega mistænker, at der er tale om pirattaxakørsel, da chaufføren og passagerne ikke kan redegøre, for hvordan de kender hinanden. De to passagerer forklarer, at de har bestilt en Uber. De har ikke afregnet endnu, da vi stopper dem."

"Ser du appen?"

"Nej, det er min kollega, der står for den del både med passagerne og chaufføren. Så jeg ser ikke telefoner eller kørekort."

Forsvarsadvokat Eddie Omar Rosenberg Khawaja spørger:

"Din kollega har forklaret, at han ikke så passagernes telefoner, men at du gjorde."

"Jeg husker ikke at have set nogen telefoner."

10:55
Anklager Elisabeth Boserup benytter nu storskærmene til at vise beviser fra en anden af de tiltaltes sag, da der ikke var mulighed for det ved forrige retsmøde i april.

Elisabeth Boserup forklarer, at billederne viser, at den tiltaltes mobiltelefon indeholdt Uber partner appen, og at den har registreringer af flere kørte og betalte ture.

10:52
Politiassistenten forklarer indholdet af de billeder, som anklageren har fremlagt.

"På dette billede af tiltaltes telefon ser vi i Uber appen et kort over København med gerningsstedet i centrum. Det er et kortudsnit fra Google Maps."

"Det næste billede er også af førerens telefon, hvor man i hovedmanualen kan se Uber appen ligge på telefonen ligesom der også ligger en app ved navn Uber Partner. Den kiggede vi dog ikke i."

Forsvaret har ingen spørgsmål.

10:50
Dommer Grethe Jørgensen åbner retten igen. Billeder fra standsningen af en af de seks tiltalte vises nu på storskærme i begge sider af retssalen.

Billederne er dog så utydelige, at dommeren anbefales at se billederne på en bærbar computer.

10:37
Retten holder en kort pause

10:27
Forsvarer Bettina Hald Engmark udspørger politiassistenten.
"Tiltalte fremviser et kørekort, men du kan ikke huske, om du spurgte, om han har erhvervskørekort?"

"Ja"

"Du siger også, at du i appen kunne se en anden registreret tur. Ved du, om den tur overhovedet er foretaget?"

"Nej."

"Kunne du se, hvor passagerne havde bestilt turen fra?"

"Nej, jeg spurgte passagerne."

"Var de berusede."

"I let grad, de var absolut klare nok i hovederne til en afhøring."

"Kan du huske, hvor min klient skulle hen selv?"

"Nej, han sagde, at han kørte rundt og fik ture via Uber appen."

"Ved du hvor mange ture, han har kørt?"

"Nej."

10:17
Endnu en politiassistent afgiver vidneforklaring om endnu en tiltalt.

Anklager Elisabeth Boserup udspørger.

"Hvorfor standsede I bilen?"

"Vi så en bil, som begyndte at køre, selvom der stadig var passagerer på vej ind i bilen. I det samme kom en taxachauffør kørende og sagde, at den bil var en Uber. Vi bragte den bil til standsning, og jeg bad føreren om at stige ud af bilen. Jeg mistænkte, at det var en pirattaxa, og så skal føreren og passagererne ikke have tid til at afstemme forklaringer. Passagerne sagde, at føreren var deres Uber-chauffør. Jeg spurgte føreren om han kendte passagerene. Han sagde, at han kendte den ene med fornavn, og at han ville give ham og hans venner et lift hjem. Han forklarede, at de havde truffet hinanden i byen ugen før. Han mente ikke, at passagerne kendte hans navn. Min makker havde i mellemtiden talt med passagerne, der alle sagde, at det var en Uber-tur. Det erkendte chaufføren så. Jeg havde taget hans telefon og stod med en i hånden. Han indvilligede i at vise mig, hvordan Uber appen virker og hvordan han betjente den. Vi registrerede passagerne og tog nogle billeder af appen til bevisførelse."

10:07
Anklager Elisabeth Boserup udspørger politiassistent, som foretog standsningen af den afhørte tiltalte.

"Vi standsede billister for at se efter påvirkede billister. Mens vi testede tiltalte for spiritus spurgte jeg de to piger på bagsædet, hvor de var på vej hen, og de sagde, at de var på en Uber tur, og havde bestilt tiltalte via appen. Så sigter jeg tiltalte, fordi, det ikke er samkørsel og der ikke er tale om en registreret hyrevogn, og han ikke har erhvervskørekort."

"Og han nægter sig skyldig?"

"Ja, det gør han. Jeg tager et billede af hans telefon, hvor man kan se, at de to passagerer har bestilt turen via Uber appen."

"Er der noget karakteristisk ved den tur?"

"Den koster knap 100 kroner for fem kilometers kørsel. det stemmer jo ikke overens med almindelige benzinpriser til samkørsel."

"Kiggede du videre i appen?"

"Nej."

"Talte I om, hvordan tiltalte blev aflønnet?"

"Ja, han sagde, at Uber tog 20 procent, og så fik han resten."

Forsvarsadvokat Bettina Hald Engmark udspørger politiassistenten:
"Var passagererne berusede?"

"Ja, de var på vej i byen."

"Men der ikke en direkte afhøringsrapport med dem?"

"Nej, de står med i rapporten fra standsningen."

"Ved du om der blev betalt for turen?"

"Der var jo ikke blevet afregnet endnu, for de var stadig midt i kørslen."
09:47
Næste tiltalte afhøres, han er sigtet for at udføre taxakørsel uden tilladelse og uden at opfylde betingelserne for samkørsel, og for at udføre taxakørsel uden førerkort og for at udføre taxakørsel med et køretøj, der ikke var godkendt og registreret til formålet, og for at udføre taxakørsel uden erhvervskørekort. Anklageren nedlægger påstand om bøde på 5.000 kr.

Anklager Elisabeth Boserup afhører tiltalte, som forklarer at han kørte i sin fætters bil. Han mener selv, at han kørte samkørsel.

"Jeg kørte hjemmefra den nat, og på vej ind til byen fik jeg en besked på appen om, at der var en, der gerne ville med. så jeg samlede ham op."

Anklager Elisabeth Boserup spørger: "Hvordan svarede du på appen?"

"Man trykker JA, og så får man at vide, hvor personen står."

"Skulle den person betale for kørslen?"

"Ja, man skal give en godtgørelse for udgifterne der forekommer i forbindelse med kørslen."

"Og hvem betaler passageren til?"

"Det er Uber, der hæver pengene og giver dem til mig."

"Og hvor meget får du ud af det? Vi har tidligere hørt, at Uber får 20 procent."

"Jeg ved ikke, hvor meget Uber får. Jeg ved, at jeg får et beløb."

"Har du været til møde med Uber, og hvad fik du at vide på det møde?"

"Ja, det har jeg. Jeg fik at vide, hvordan jeg betjener appen, og at jeg ikke skulle tage kontanter fra passagerene. Uber skulle tage imod pengene og give mig min del."

"Og hvor ofte har du kørt for Uber?"

"Jeg blev snuppet af politiet første gang."

Anklager Elisabeth Boserup fremviser billeder af Uber appen på tiltaltes mobil. Tiltalte forklarer, hvordan appen fungerer.

"Hvorfor anskaffede du den app, skulle du tjene penge på det?"

"Nej, det skulle jeg ikke."

"Har du tilladelse til at køre taxi eller bus?"

"Nej jeg har almindeligt kørekort."

"Og er den bil, du kørte godkendt til at køre taxikørsel?"

"Nej."

Forsvarer Bettina Hald Engmark udspørger tiltalte.

"Er det korrekt, at du alligevel kommer forbi Finsensvej, hvor du samlede passageren op, på din vej fra dit hjem i Rødovre til København?"

"Ja."

Tiltalte er ved at opbygge en autoforhandler

09:45
Forsvarsadvokat Bettina Hald Engmark udspørger sin klient om hans personlige forhold. Tiltalte er under uddannelse, men modtager ikke SU men dagpenge.
Anklager Elisabeth Boserup afleverer skatteoplysninger om tiltalte til dommeren.

09:37
Forsvarsadvokat Bettina Hald Engmarks første klient skal afgive forklaring, men ønsker ikke at udtale sig. Han er tiltalt for at have kørt taxikørsel uden tilladelse og for at have kørt taxikørsel uden førerkort og for at have kørt taxikørsel i et fartøj som ikke var godkendt og registreret til formålet og for at have kørt taxikørsel uden have erhvervskørekort. Da sigtede tilsyneladende er taget i Uber-kørsel flere gange, nedlægger anklager Elisabeth Boserup påstand om bøde på 10.000 kr.

09:35
Anklager Elisabeth Boserup fremlægger planen for hvornår de forskellige vidner skal afgive forklaring. Rækkefølgen er ændret, da to af de vidnende politifolk er optaget af statsbesøg indtil middag.

09:32
Dommer Grethe Jørgensen åbner retsmødet, og udviser de tilskuere, som ikke har en stol. Fire journalister må forlade lokalet.
Fire af de tiltalte er mødt op, og forsvarsadvokat Eddie Omar Rosenberg Khawaja forventer ikke, at de sidste to vil møde op i løbet af dagen.
09:23
Anklager Elisabeth Boserup diskuterer med forsvarerne Eddie Omar Rosenberg Khawaja og Bettina Hald Engmark. Det lader til, at de diskuterer, hvor vidt, de hver især vil anke sagerne, hvis dommen går imod dem. der ser ud til at være ankevilje på begge sider af sagen.

09:20
Forsvarsadvokaterne Eddie Omar Rosenberg Khawaja og
Bettina Hald Engmark og anklager Elisabeth Boserup har indtaget deres pladser. Salen venter på dommer Grethe Jørgensen.

Forsvarsadvokaterne forventer, at kun fire af de seks tiltalte vil møde op i retten i dag.

09:15
Dørene til sal 32 i Københavns Byret åbnes og tilskuerne hiver de spidse albuer frem. Der er kun 20 pladser, og mange flere venter i forhallen.

09:13
Forsvarsadvokat Eddie Omar Rosenberg Khawaja ankommer til retssalen sammen med en af de seks tiltalte.

08:50
"Så skal der ikke folk op," siger vagten til sine to kolleger ved indgangen til retsbygningen.

Han har lige talt hovederne foran retssal 32 i Københavns Byret, og allerede en lille time før retsmødet begynder, er der journalister og taxachauffører nok til at besætte samtlige pladser i retssalen.
Brancheguiden
Brancheguide logo
Opdateres dagligt:
Den største og
mest komplette
oversigt
over danske
it-virksomheder
Hvad kan de? Hvor store er de? Hvor bor de?
Ciklum ApS
Offshore software- og systemudvikling.

Nøgletal og mere info om virksomheden
Skal din virksomhed med i Guiden? Klik her

Kommende events
Parathed – Hvad gør din virksomhed, når I bliver ramt?

Cyberkriminalitet vokser som bekendt eksplosivt i takt med digitaliseringen i disse år og det kan være voldsomt dyrt at blive hacket. Potentielt kan det lægge jeres forretning helt ned, så I ikke kan rejse jer igen. Har jeres virksomhed styr på cybersikkerheden i en tid, der kalder på oprustning? Bliv inspireret til, hvad du som virksomhed kan gøre for at sikre virksomheden og medarbejdere, så I kan gå sikkert ind i fremtiden.

21. maj 2024 | Læs mere


Computerworld Summit 2024

Vi kigger ind i scenariet for fremtiden it-afdeling og hvordan virksomheden bedst muligt udnytter både nye og etablerede teknologier til at understøtte vækst og dermed sikre overlevelse i en konkurrencepræget verden.

23. maj 2024 | Læs mere


Den digitale trussel er konstant, kompleks og stadigt stigende - også i den offentlige sektor

I dagens Danmark har vi indrettet os sådan, at alt kommunikation mellem det offentlige og borgerne foregår på forskellige digitale platforme, hvilket gør både borgerne og de offentlige institutioner skrøbelige overfor cyberkriminalitet. Samtidig lyder det fra rapporter, at de offentliges it-systemer er støvede og fulde af teknisk gæld. Dette er en farlig cocktail for de offentlige institutioner, men en særdeles lækker drink for cyber-kriminelle.

28. maj 2024 | Læs mere