Artikel top billede

Her er advokaternes tre trick i Uber-sagen til at trække tiden ud

Kommentar: Seks sager, der skulle overståes på en time hver, trækker nu ud i flere måneder. Læs her, hvordan Uber-chaufførernes advokater bruger rettens tid. Og hvordan de kommer til at gøre det igen.

Kommentar: Hvis advokater blev betalt per ord, ville Bettina Hald Engmark have råd til at køre i Uber-bil resten af sine dage efter første retsmøde i sagen om de seks mænd, som er sigtet for pirat kørsel via Uber appen.

Egentlig skulle hver chaufførs sag tage en time, men de to forsvarsadvokater, Bettina Hald Engmark og Eddie Omar Rosenberg Khawaja, talte så længe under det første retsmøde, at det hele nu tidligst kan afgøres ved et nyt retsmøde 17. juni.

De to advokater benyttede sig af en tretrinsraket, som brugte rettens tid som brændstof.

Du kan læse Computerworlds dækning af retssagen minut for minut her.

1. Træk tiden ud

For det første indledte Bettina Hald Engmark sagen med at kræve, at dommeren ikke dømte alene, men istedet skulle assisteres af to domsmænd. 

Normalt anvendes domsmænd kun i sager med en væsentligt højere strafferamme end de bøder, som de seks mænd står til.

Bettina Hald Engmark argumenterer for, at sagen imod hendes klient er af "særlig offentlig interesse." Ikke mindst fordi anklagemyndigheden betegnede sagerne imod chaufførerne som såkaldte prøvesager.

"Man ønsker at bruge sagen mod min klient som en rettesnor, for, hvad der skal ske på området."

Hun flankeres af Eddie Omar Rosenberg Khawaja, som slår på tromme for, at retten bruger domsmænd da "en kendt person blev dømt for menneskesmugling" og fik en bøde. 

Så derfor kan retten altså godt bruge domsmænd i bødesager, mener forsvarsadvokaten.

Da dommer Grethe Jørgensen efter to minutters tænkepause beslutter at fortsætte sagen med domsmænd, går forsvarsadvokaterne videre til næste klagepunkt.

2. Sagen skal udsættes

Nu er der kun en halv time tilbage, før sagen mod den første sigtede skal være afgjort.

Men så trækker forsvarsadvokaterne deres næste kort.

Chaufførerne skal ikke for retten, før staten har retsforfulgt selve Uber.

"Lovligheden af selve Uber-ordningen skal ikke statueres på chaufførerne. Den skal statueres mod Uber. Denne sag skal altså udsættes, indtil der er gjort op med, om Uber kan eksistere i Danmark, inden man straffer folk, der benytter appen," lyder det fra Bettina Hald Engmark.

Men der er flere skud i bøssen.

"Der bør ske udsættelse, fordi flere Uber-sager er forelagt EU-domstolen, og svarene i de sager har en afgørende betydning for disse sager," lyder det igen fra Bettina Hald Engmark, inden anklager Elisabeth Boserup roligt skyder igen.

"Der er ikke noget i det her, som kan komme som en overraskelse for forsvaret. Vi sendte sagerne til retten i februar, og kravet om udsættelse kom først i går."

3. Gå din vej

Dommeren og domsmændene bruger en lille time på at vurdere forsvarernes krav om udsættelse.

Den første sag er endnu ikke gået i gang, og ifølge tidsplanen skulle retten allerede være færdig med to af de seks sager.

Da dommer Grethe Jørgensen og domsmændene kommer tilbage med en beslutning om ikke at udsætte retssagen, trækker Bettina Hald Engmark to nye kort i kampen om tiden. 

For det første vil hun kære afgørelsen med opsættende virkning.

Hun kræver altså, at sagen skal stå stille, indtil der er truffet en ny afgørelse.

For det andet fortæller Bettina Hald Engmark den noget forbavsede dommer, at hun desværre ikke har tid til at blive hængende resten af dagen.

Så nu må retten altså klare sig uden Bettina Hald Engmark og hendes to klienter.

Altså bliver det umuligt at få afklaret alle sagerne på samme dag, og da alle mere eller mindre er sigtet for det samme, kan en afgørelse i én sag påvirke de andre sager.

Derfor ønsker dommeren, at alle anklager afgøres samtidigt.

Det falder ikke i god jord hos anklager Elisabeth Boserup.

"Bettina Hald Engmark har telefonisk oplyst til mig, at hun havde tid hele dagen," protesterer anklageren.

Men der er ikke mere at gøre.

Resten af dagen går med at afhøre Eddie Omar Rosenberg Khawajas fire klienter, hvoraf to nægter at udtale sig, og en række politiassistenter, som standsede de respektive Uber chauffører.

Men retten kan tidligst afgøre sagerne ved det næste retsmøde 17. juni.

Hvad bliver det næste træk?

Selvom afgørelsens time er udskudt, holder Eddie Omar Rosenberg Khawaja ikke op med at støbe kugler.

Dagen igennem stiller han det ene spørgsmål efter det andet til politiassistenterne.

"Gav anklagede udtryk for, at det ikke var lovligt, at I tog hans telefon?"

"Trykkede du på Uber-appen?

"Hvordan foregik det, da du så på hans telefon?"

"Klikkede du igennem appen på tiltaltes telefon?"

Nye finter i vente

De spørgsmål kan virke lidt mærkelige, indtil man læser lidt om Eddie Omar Rosenberg Khawaja.

Han har nemlig ikke så lidt erfaring med sager om menneskerettigheder og EU-ret.

På den baggrund er der meget, der tyder på, at forsvarsadvokaten lægger i ovnen til at vinkle sagen på en krænkelse af de sigtedes ret til privatliv.

"Det kan være, at han fisker efter, om chaufførerne accepterede det, eller om politiet tiltvang sig adgang til telefonernes indhold. For så kan der opstå et spørgsmål om, at politiet skulle have en retskendelse først," forklarer jura-professor Jens Elo Rytter fra Københavns Universitet.

Indtil nu ved kun Eddie Omar Rosenberg Khawaja og Bettina Hald Engmark, hvad det næste træk bliver. Vi andre må vente til 17. juni.

Læs også:

Uanset hvad Københavns Byret kommer frem til, vil Uber ende som den store vinder

Danske Uber chauffører risikerer bøder - Men hvem skal betale ? Uber eller chaufførerne selv?

Så hårdt presser Uber københavnsk taxa-branche efter et år i Danmark: Markedet er ved at blive oversvømmet