Artikel top billede

Hvad betyder digitaliseringen for de samlede it-budgetter i virksomhederne? Det får du et bud på her

Klumme: Det lyder jo helt fantastisk. Faldende it-budgetter! Men helt så enkelt er det desværre ikke. Noget bliver billigere, men fokus flytter, og det koster.

Denne klumme er et debatindlæg og er alene udtryk for skribentens synspunkter.
Den digitale revolution vender ikke blot op og ned på virksomhedernes forretningsmodeller. Den vil også have en massiv indvirkning på, hvordan vi arbejder med it-budgettet.

I takt med at især cloud-baserede services og løsninger er blevet mere udbredte, er der en klar udvikling mod at skære i anlægsinvesteringerne og i stedet øge driftsomkostningerne.

Men hvad betyder digitaliseringen for det samlede it-budget?

Kan vi forvente, at det vil blive på nogenlunde det niveau, som vi kender i dag?

Vil det stige, eller kommer vi for en gangs skyld til at opleve, at it-budgetterne faktisk vil falde?

Moore og stordrift taler for

Lad os se på, hvad der taler for faldende it-omkostninger. Her er det oplagt at nævne den voksende udbredelse af den servicebaserede afregning af infrastruktur, CPU og lager, som ud over at høste stordriftsfordelene af større og større "it-farme" også er omfattet af Moores lov.

Stort set samme effekt ser vi på applikationsområdet, hvor et stadigt voksende ønske om at tilpasse organisationen i retning af standardsystemerne, og ikke omvendt, vinder indpas.

Det, kombineret med stordriftsfordele inden for overvågning, tilpasning, opgraderingsomkostninger, softwaredistribution og service desks, burde også skubbe omkostningerne i nedadgående retning.

Det lyder jo helt fantastisk. Faldende it-budgetter!

Nogle CFO’er vil måske endda supplere med at sige, at det var da også på tide, at vi endelig ser it-sælgernes og konsulenternes business cases blive indfriet.

Slangen i paradiset

Men er der en skjult slange i paradiset? Og hvordan ser den ud?

Ingen tvivl om, at den digitale omstilling er nødvendig. Ved at digitalisere sin operationsmodel skaber man flere muligheder for at indføre selvbetjeningsløsninger, forbedrer kunderejsen og sikrer kortere behandlingstider.

Men den digitale omstilling betyder også nye udfordringer, som kan tynge it-budgettet.

Virksomheder mødes med krav om stadigt kortere responstider på ændrede markedsvilkår eller lovgivning, som kræver, at man hurtigt kan omstille sin operationsmodel og foretage de nødvendige ændringer i de digitale processer i form af workflow-, CMS- og ERP-systemer med videre.

Et voksende antal case studies viser, at mange virksomheder benytter lejligheden til at flytte virksomhedens sourcing-snitflade mellem det, deres egen it- og digitaliseringsafdeling tager sig af, og det lokale eller off-shore it-leverandører tager sig af.

Det er ofte en betydelig investering at etablere en operationsmodel, hvor virksomhedens utallige processer aggregeres til et konceptuelt niveau. Men når den først er på plads, er den et uvurderligt, overbliksskabende værktøj.

Virksomhederne bliver igen herre i eget hus

For at sikre kortere reaktionstider vil virksomheder, som også flyttede deres it-arkitekter over til it-leverandørerne, have et stort behov for at få dem hjem igen eller alternativt genopbygge arkitekturfunktionen.

Dernæst vil de få behov for at etablere kompetencer, især inden for håndtering af workflows og de kunderettede digitale rejser.

Det vil igen gøre virksomhederne til "herre i eget hus" og give dem et fast greb om roret, når der skal manøvreres i den digitale skærgård.

Alt afhængig af virksomhedens fokus vil der herudover ofte være behov for at sikre kontrol med og rettigheder over de systemer, der giver virksomheden konkurrencemæssige fordele.

Hvad så med automatisering, AI og så videre?

Men hvad så med automatisering, kunstig intelligens og kognitive løsninger? De må da reducere it-budgetterne?

Igen er svaret tosidet. Automatisering af it-afdelingens ITIL-processer vil naturligvis kunne reducere it-budgettet, men det gælder typisk de store driftscentre og ikke de små og mellemstore, som typisk har outsourcet it-drifts- og vedligeholdelsesopgaver.

Det betyder ikke, at der ikke er besparelser at hente på automatisering.

Det næste år eller to vil vi forventeligt se en større udbredelse særligt inden for regelbaseret automatisering, hvor man med konstant bedre og billige værktøjer hurtigt kan skabe sammenhængende, digitale løsninger uden brug af manuelle genindtastninger af data fra system til system.

Det marked har indtil videre været domineret af it-leverandører og konsulenthuse, men stadig flere virksomheder vælger at etablere disse kompetencer internt i virksomheden for dels også på dette område at blive ”herre i eget hus”, dels for at plukke de lavthængende frugter i form af en mere kosteffektiv, intern løsning af opgaven.

Og svaret er ... nej

Samlet set kan vi forvente at se faldende budgetter til den "rå" it i form af eksempelvis datakraft og -lagring samt infrastruktur, men forøgede rammer til arkitekturmæssige investeringer og kompetenceopbygning samt til virksomhedernes internt og eksternt rettede digitalisering.

På længere sigt vil der således være besparelser at hente på it-budgetterne. Men samlet set bliver det ikke denne gang, vi vil se stagnerende eller endda faldende it-budgetter.

I stedet vil vi se, at virksomheder investerer i at opbygge eller genopbygge egne digitale kompetencer, så de hurtigt kan tilpasse den digitale operationsmodel og leve op til de ændrede krav og behov fra markeder og lovgivning, der rammer dem stadigt hurtigere.

Klummer er læsernes platform på Computerworld til at fortælle de bedste historier, og samtidig er det vores meget populære og meget læste forum for videndeling. 

Har du en god historie eller har du specialviden, som du synes trænger til at blive delt? 

Læs vores klumme-guidelines og send os noget tekst, så kontakter vi dig - måske bliver du en del af vores hurtigt voksende korps af klummeskribenter.