Artikel top billede

Er vores data gode nok til, at vi rent faktisk kan træffe de rette beslutninger?

Klumme: Data intelligens er det nye guld, og der er ingen tvivl om, at vi er på rette vej. Men er vores data så egentligt gode nok til rent faktisk at træffe de rette beslutninger?

Denne klumme er et debatindlæg og er alene udtryk for skribentens synspunkter.

Disse år springer det frem med kunstig intelligens, automatisk flow og robotter.

Ingen tvivl om vi er på rette vej og vi har aldrig haft adgang til så mange data som nu. Men er vores data så egentligt gode nok til rent faktisk at træffe de rette beslutninger?

Lad os se, hvordan vi så undgår at træffe beslutninger på dårlige data og dermed aldrig får udviklet vores forretningsmodel.

Hvem har ansvaret for data?
Alt for ofte har vi slet ikke i virksomheden overblik over, hvem der har ansvaret for, at data er rigtige. Hvem sørger for, at styklisterne er valide og produktionsomkostningerne er korrekt afspejlet?

Måske det faktisk var bedre at købe varen ude i byen kontra selv at producere den?

Hvem sørger for, at data bliver opdateret, hvis vi for eksempel har indkøbsordrer, hvor den bekræftede dato er overskredet? Kan vi automatisere - eventuelt ved at sende en automatisk rykkermail ud til leverandøren?

Ofte hører vi, at vi mangler ressourcer og tid, men konsekvensen er, at folk render forvildede rundt og til sidst mister interessen for at få data opdateret, fordi der ikke sker noget, eller det er for manuelt.

Kontrol-lister er vigtige

Ansvar er godt, men kontrol er nødvendig, hvis vi skal anvende de mange data korrekt.

Vitale stamdata skal man let kunne trække ud i rapporter eller kontrollister, så man hurtigt kan opdage fejl og få dem korrigeret. Dermed får man de rette data til at træffe de rette beslutninger.

Mennesker begår fejl, og en produktchef kan for eksempel godt glemme at tilføje vægt, når han eller hun opretter varen. Han man derefter sat en masse automatik op, ja så kommer alle data måske ikke med i beslutningsgrundlaget.

Men hvis man opretter kontrollister, der let kan trækkes ud af ERP-systemet, BI eller mobile enheder og har målsætninger om, hvor mange varer man vil man have uden vægt, bliver livet lettere, fordi der skabes fokus.

KPI-data giver guldet

KPI-målinger er vigtige, og især når troværdigheden er i top.

Opstil nogle simple KPI-data med angivelser af, hvad målsætningen er, og hvornår den skal være nået. Sæt derefter strøm til, så disse KPI-data er letter at få ud.

Ved opsætning af KPI-data er effekten størst, hvis der medfølger en forklaring til tallene og en angivelse af konsekvenserne, hvis ikke disse KPI-data opnås.

Så hver afdeling, der arbejder med data, skal bruge mange ressourcer, men til gengæld kan man med de mange nye it-værktøjer få sat strøm for alvor i disse år med digitalisering.

Reflekter kort over, hvor mange måneders arbejde, I har spildt på at rette og rydde op i forkerte stamdata, og kunderne kan være smuttet i mellemtiden.

Sæt strøm på

Udnyt de mange muligheder, der er for at kombinere data fra ERP, BI, IOT eller andre devices. hvis de anvendes korrekt, giver de mange nye datakilder din virksomhed et forspring, fordi de kan fokusere, hvor forretningen giver mening.

Udnyt den kunstige intelligens, så for eksempel oprettelse af en vare i ERP sker via intelligens og ikke af mennesker – så undgår du fejl.

Gode råd

- Få klarlagt, hvem der har ejerskabet for vitale data, så ansvaret placeres for alle data der støtter de opsatte KPI.

- Udfør løbende kontroller og få rettet data, før det bliver dyrt og før vi træffer forkerte beslutninger.

- Udnyt de mange data i har til at opstille KPI-data og sæt strøm på

- Gør jeres data intelligente, når de er troværdige

- Opstil simple KPI-data, der dels viser konsekvenserne, hvis data ikke vedligeholdelses og dels angiver, hvornår målsætningerne skal være opfyldt. Brug skærme eller andre visuelle illustrationer

Klummer er læsernes platform på Computerworld til at fortælle de bedste historier, og samtidig er det vores meget populære og meget læste forum for videndeling.

Har du en god historie eller har du specialviden, som du synes trænger til at blive delt?

Læs vores klumme-guidelines og send os din tekst, så kontakter vi dig - måske bliver du en del af vores hurtigt voksende korps af klummeskribenter.