Artikel top billede

(Foto: Dan Jensen)

Danske virksomheder udfordres af cloud-first strategi

Klumme: En typisk udfordring virksomheder oplever, når de vælger en ’cloud-first’ strategi er, at de ikke forstår eller ved, hvad det egentlig kræver at gennemføre en sådan strategi. Her får du mine gode råd.

Denne klumme er et debatindlæg og er alene udtryk for skribentens synspunkter.

En typisk udfordring virksomheder oplever, når de vælger en ’cloud-first’ strategi er, at de ikke forstår eller ved, hvad det egentlig kræver at gennemføre en sådan strategi.

De første virksomheder, der forsøgte, indså hurtigt, at medmindre man er en ’born digital’ virksomhed, så hverken kan eller bør alt flyttes op i skyen.

Enten af lovgivningsmæssige eller af informationssikkerhedsmæssige årsager. Løsningen findes i en hybrid cloudstrategi.

Når man først ved hvilke data, der skal op i skyen og hvilke, der skal blive på egne servere, så er den næste hurdle at få integreret den komplekse it-arkitektur, der opstår i et hybridmiljø.

Integration er den største udfordring

Manglen på en ordentlig integrationsstrategi for et hybridmiljø fører ofte til overskredne it-budgetter og forsinkelser.

Mange ved ikke hvordan de skal integrere data fra egne servere med de data, der findes i skyen.

For at det skal lykkes skal alle dele af it-miljøet være godt integreret – egen data i skyen skal integreres med data på lokale servere, samtidig med at cloudapplikationer fra andre leverandører også integreres.

Og det er her problemerne oftest opstår.

Opdatér til en hybrid cloudstrategi

Dét mange ikke forstår er, at migrering til skyen ikke handler om at udforme en cloudstrategi, men at der skal gennemføres en integrationsproces.

Og her er en hybrid cloudstrategi det eneste rigtige. Når dét først er på plads, så skal I kunne besvare tre vigtige spørgsmål:

1. Hvordan sikrer vi vores integrationer?

Første skridt er at sørge for at bruge en cloudbaseret integrationsplatform, der kan hjælpe med friktionsfrie integrationer.

Gør I det, så har I samtidig overført ansvaret for versionsopdateringer til cloudleverandøren, og I slipper selv for at skulle bruge værdifulde ressourcer på at opdatere integrationerne hver gang et stykke software bliver opdateret.

Som et stort plus, så får I ovenikøbet adgang til mange andre virksomheders erfaringer og hvordan de har håndteret eventuelle integrationsudfordringer.

2. Hvordan skal integrationer kodes?

Svaret er: Med så lidt kodning, som overhovedet muligt.

I bør nemt kunne illustrere hvordan jeres integrationer skal se ud og så bruge et integrationsskema fra integrationsplatformen i stedet for at skulle kode.

Ellers er du afhængig af eksterne it-konsulenter og tung dokumentation, der hurtigt bliver en dyr affære i både tid og penge.

At dette så kraftigt forkorter integrationstiden betyder, at I så meget hurtigere rent faktisk kan høste den værdi, der ligger i integrationen.

3. Har jeg kun brug for traditionelle integrationer?

Svaret er nej.

Efterhånden som integrationsprocessen ændrer karakter, så får I behov for at kunne håndtere mere og mere komplekse integrationer.

Realiteten er nemlig, at en vellykket cloudmigration kræver langt mere komplekse og intelligente funktioner end dem, der leveres i forbindelse med traditionelle integrationer.

Og så har I brug for de funktioner, der kun findes på avancerede integrationsplatforme, hvorfra I også kan konsolidere integrerede data og dermed skabe strukturerede workflows.

Gør ikke alt på én gang

Et vigtigt råd er at lade integrationen foregå gradvist.

Når I har en cloudbaseret integrationsplatform, hvor kodning er nær ved unødvendig og har funktioner, der sikrer en god integrationsstruktur, så kan I dele integrationsarbejdet op i mindre bidder, end det før var nødvendigt.

Begynd i det små og skalér op efterhånden som behovet for integrationskapacitet og/eller -funktionalitet øges.

Gør-det-selv er kun en god idé, hvis I rent faktisk har kompetencerne

Mange virksomheder tror, at de i vid udstrækning kan klare integrationen på egen hånd.

Men integration i et hybridmiljø er som at bygge en kompliceret bygningskonstruktion.

Enten vælger I selv at bygge uden hjælp udefra, fordi I både har erfaring og ekspertise.

Eller så får I hjælp fra erfarne kræfter, der allerede ved hvordan man bygger integrationer i skyen. Og få dem nu tidligt med i processen. Ved at få en erfaren cloudintegrationspartner kan I sikre jer en omkostningseffektiv cloudintegration i et hybridmiljø med både serverbaserede og cloudbaserede programmer.

Mere vil have mere – og det er her, at data for alvor kan give liv til forretningen.

Når først forretningen får smag for, at it kan stille nye datasæt til rådighed – så kommer den tilbage efter mere.

Mere vil have mere.

Derfor er det helt store spørgsmål, som it-afdelingen skal stille sig selv følgende: ”Hvordan forbereder vi os bedst på den næste bølge?” eller mere præcist: ”Hvordan sikrer vi, at forretningen får adgang til den data, de skal bruge på at udvikle forretning, services og produkter selv – uden at vi er stopklodsen?”

Og her kommer vi ikke udenom de avancerede cloudbaserede integrationsplatforme, som kan netop det.

Klummer er læsernes platform på Computerworld til at fortælle de bedste historier, og samtidig er det vores meget populære og meget læste forum for videndeling.

Har du en god historie eller har du specialviden, som du synes trænger til at blive delt?

Læs vores klumme-guidelines og send os din tekst, så kontakter vi dig - måske bliver du en del af vores hurtigt voksende korps af klummeskribenter.