Artikel top billede

Teleminister Dan Jørgensen (S) afviser 5G-skeptikere: Der er ingen grund til at frygte 5G-udrulning i Danmark

Der er ingen grund til at frygte de helbredsmæssige konsekvenser af 5G-udrulningen, som ifølge ministeren er helt afgørende for den teknologiske udvikling i Danmark, fastslår klima- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) over for 5G-skeptikere.

Dan Jørgensen (S), der er klima- energi og forsyningsminister, slår fast, at danskerne ikke bør have helbredsmæssige bekymringer ved at anvende 5G eller andre trådløse teknologier.

Det skriver ministeren i et svar, som Klima, Energi og Forsyningsudvalget har stillet ham på vegne af den private 5G-kritiske organisation med navnet Rådet for Helbredssikker Kommunikation.

Ministeren meddeler i svaret, at de danske myndigheder løbende fører tilsyn og sikrer sig, at de europæiske grænseværdier bliver overholdt.

De er ifølge ministeren fastsat efter et forsigtighedsprincip, hvilket vil sige, at de er fastsat med bred margen.

Grænseværdier overholdes

Målinger, som Rambøll tidligere på året foretog for TDC, bekræftede ligeledes, at strålingen fra teleselskabets 5G-master lå langt under grænseværdierne.

Læs mere her: Første danske måling af 5G-mast: 5G-stråling ligger langt under grænseværdier

”Energistyrelsen, som fører tilsyn med, at grænseværdierne overholdes, har oplyst mig, at grænseværdierne i dag er overholdt de steder, hvor mennesker færdes og opholder sig," meddeler Dan Jørgensen til 5G-skeptikerne.

Han skriver desuden, at det på samme måde er Sundhedsstyrelsens vurdering, at de nuværende grænseværdier "er på et forsvarligt niveau, og at man derfor ikke skal være bekymret for sit helbred, når man bruger trådløs teknologi,” skriver Dan Jørgensen i svaret.

Minister: En nødvendig teknologisk udvikling
Den 5G-kritiske forening skriver i sit brev, at den ønsker, at den danske 5G-udrulning bliver sat i bero.

Men det bliver klart afvist af ministeren.

”Jeg er af den overbevisning, at udrulningen af 5G er med til at understøtte en helt nødvendig teknologisk udvikling i Danmark. 5G er en forbedring af tidligere mobilteknologi, som sikrer, at vi i fremtiden vil opleve højere hastigheder og kortere svartid i mobilnettene, og det kan skabe et væld af nye teknologiske muligheder. Jeg mener således ikke, at vi skal begrænse udrulningen af 5G,” skriver han i sit brev.

Du finder hele Dan Jørgensens svar til 5G-skeptikerne i Rådet for Helbredssikker Kommunikation ved klikke her.

Læs også: Efter voldelige 5G-angreb i Storbritannien: Danske teleselskaber melder om fred og ro for 5G-aktivister