Artikel top billede

Bill Gates har en løsning: Sådan undgår vi klimakatastrofen

Klumme: Bill Gates vil gerne redde verden. Intet mindre. Og som alle store it-folk regner han baglæns. Politikerne er mest optaget af, hvad der kan lade sig gøre, og hvad de kan skabe flertal for. Men Bill Gates har set på klimakatastrofen, og hans budskab er klart.

Denne klumme er et debatindlæg og er alene udtryk for forfatterens synspunkter. Kaare Danielsen er stifter af og direktør for Jobindex, der ejer Computerworld.

Bill Gates vil gerne redde verden. Intet mindre. Og som alle store it-folk regner han baglæns. Politikerne er mest optaget af, hvad der kan lade sig gøre, og hvad de kan skabe flertal for.

Men Bill Gates har set på klimakatastrofen, og hans budskab er klart: Det er ikke nok at reducere CO2-udledningen med 70 procent, for det udskyder bare katastrofen.

Vi skal helt ned på 0 procent, og helst inden 2050, hvis vi skal undgå, at kloden bliver varmere og varmere. Det har han skrevet en bog om.

Bill Gates 3.0

Siden Bill Gates forlod Microsoft, har han været optaget af at forære sin store formue væk.

Han har blandt andet stået bag store vaccine-programmer, hvor han blandt andet har sat sig for at udrydde polio. Vaccine-programmerne har været med til at redde millioner af børns liv i de fattige lande.

Mens politikere og forretningsfolk er mest optaget af at skabe gode resultater, så er Bill Gates som en god ingeniør og programmør mest optaget af, hvad der kan gå galt.

Allerede i 2015 advarede Bill Gates således om, at vi ikke var klar til den næste pandemi, hvilket der desværre ikke rigtigt var nogen, der reagerede på.

Nu har Bill Gates fået øje på en ny trussel mod menneskeheden, nemlig klimakatastrofen.

På sine rejser rundt i verden har han med sine egne øjne set, hvordan klimaforandringerne allerede nu har haft stor betydning for de fattige lande.

Bill Gates tror på teknologiske løsninger.

I stedet for at vente på, at politikerne bliver enige om at reducere udledningerne, prøver han på at udkonkurrere kul og olie.

Derfor stiftede han i 2016 investeringsfonden Breakthrough Energi Ventures, hvor han selv og en række andre milliardærer har investeret to milliarder dollar i at udvikle forskellige grønne teknologier, blandt andet sikker atomkraft.

Nul procent CO2 i 2050

Bill Gates tænker langsigtet.

De danske politikere diskuterer, hvordan de skal reducere CO2-udledningen med 70 procent inden 2030 samtidig med, at de har forlænget olieproduktionen til 2050.

Men Bill Gates nye bog handler om, hvordan man kan nå ned på nul procent CO2-udledning i 2050.

For når man tænker over det, så er det klart, at selv 30 procent af den nuværende CO2-udledning er for meget på lang sigt.

For det betyder jo blot, at det tager tre gange længere tid, før kloden bliver varmet op. Så på lang sigt er vi nødt til at nå ned på nul procent, hvis det skal være bæredygtigt.

For som der står i indledningen til bogen: ”Klimaet er som et badekar, der langsomt er ved at blive fyldt med vand. Selv hvis vi skruer tilførslen af vand ned til en tynd stråle, vil badekarret til sidst være fyldt, og vandet vil flyde ud over kanten og ned på gulvet. Det er den katastrofe, vi er nødt til at forhindre.”

Og det er sværere end man skulle tro.

El-biler, som det er svært nok at indføre, regner han for en af de lette løsninger.

Det er lidt sværere med flybrændstof, og det er endnu sværere at lave grøn cement og grønt stål. Men det er nødvendigt, hvis man skal nå helt ned på nul procent.

Men Bill Gates er optimist. Han kommer fra en it-branche, hvor computerne på 40 år er blevet cirka 1.000 gange kraftigere. Så han tror på teknologiske løsninger. Og han tror også på, at det kan lade sig gøre at overbevise politikerne.

Og han har faktisk ros til Danmark. Midt under oliekrisen i 1970’erne formulerede den danske regering en række politiske tiltag med henblik på at fremme vindkraft og mindske afhængigheden af olie. Blandt andet øremærkede regeringen betydelige midler til forsknings- og udviklingsaktiviteter i vedvarende energi”, står der blandt andet i bogen.

Personligt er jeg noget mere skeptisk overfor, om politikerne vil gøre noget, før det er for sent.

Politikere skal jo kunne forsvare deres beslutninger, og derfor bruger de som regel først rigtig mange penge, når der er sikre beviser for, at det er nødvendigt.

Men matematikken bag klimaforandringer gør, at når der er sikre beviser for klimakatastrofen, vil det være for sent at gøre noget ved den.

Katastrofematematik

Politikerne har oplevet, hvad eksponentiel vækst betyder i løbet af corona-krisen.

Det kom bag på både politikere og sundhedsmyndigheder, hvor hurtigt corona-virussen spredte sig i begyndelsen af corona-krisen.

Der gik kun 14 dage fra Sundhedsstyrelsen 25. februar vurderede, at der var lav risiko for at se udbredt smitte i det danske samfund, og til det danske samfund lukkede ned 11. marts.

For ikke bare spredte corona-virussen med eksponentiel hastighed, hvor antallet af smittede blev fordoblet hver tredje-fjerde dag.

Politikerne havde reelt også cirka 14 dage gamle tal, fordi test-faciliteterne ikke var udbredte.

Det eneste pålidelige tal, politikerne og myndighederne kunne stole på, var antallet af indlagte. Og der går cirka 14 dage fra man bliver smittet, til man er syg nok til at blive indlagt. For politikerne må det have været som at styre en bil ved at kigge ud af bakspejlet.

Klimaforandringerne har imidlertid en hel anden drilsk natur end corona-pandemien.

Klimaet på jorden kan ifølge de førende teorier befinde sig i forskellige stabile faser.

Og hvis klimaet når et tipping point, så skifter det fra en fase til en anden, og så er der ingen vej tilbage.

Klimaet er ikke som et badekar

For klimaet er nemlig ikke som et badekar.

Det er snarere som en dæmning, der på et eller andet tidspunkt bryder sammen.

Og når det sker, så er det for sent at slukke for vandet, og det er meget svært at få vandet tilbage bag dæmningen igen.

Men ingen ved hvor klimaets tipping point er, eller om vi allerede har passeret det.

Hvor corona-krisen kan sammenlignes med at køre bil, hvor man kigger ud af bagspejlet, så kan klimaforandringerne sammenlignes med at køre en bil, hvor rattet ikke virker. Eller i hvert fald først virker med 20-30 års forsinkelse.

Under corona-krisen har politikernes nedlukninger haft effekt med det samme. De kunne bare først måle effekten med 14 dages forsinkelse.

Men med klimaforandringer går der 20-30 år fra politikerne træffer en beslutning, og til den har effekt. De benzinbiler, vi køber i dag, vil også udlede CO2 om 20 år. Og den CO2, der bliver udledt om 20 år, vil påvirke klimaet i mange år frem.

Men vi kan håbe, at politikerne har lært noget af corona-pandemien.

Når der skal sættes gang i økonomien og investeringerne efter krisen, så vil det være oplagt samtidig at gøre noget ved klimakrisen. Og Bill Gates’ udmærkede bog anviser en masse gode ideer til, hvordan det kan lade sig gøre.

Klummer er læsernes platform på Computerworld til at fortælle de bedste historier, og samtidig er det vores meget populære og meget læste forum for videndeling.

Har du en god historie eller har du specialviden, som du synes trænger til at blive delt?

Læs vores klumme-guidelines og send os din tekst, så kontakter vi dig - måske bliver du en del af vores hurtigt voksende korps af klummeskribenter.