Artikel top billede

(Foto: Dan Jensen)

Sådan strømlines arbejdet med modernisering af applikationer og services i din virksomhed

Klumme: Der skal gøres op med mange siloer, hvis man skal sikre den mest effektive udvikling og afvikling. Hemmeligheden er at gøre det så let som muligt at drive digital transformation, men det handler også om at være forberedt, så det bliver nemmere at implementere, skalere og levere.

Denne klumme er et debatindlæg og er alene udtryk for forfatterens synspunkter.

Tidligere på året udpegede tre fjerdedele af CIO's modernisering af applikationer som en topprioritet, men samtidig indrømmede næsten 48 procent, at det var over et år siden, at de sidst havde foretaget forbedringer af deres applikationer.

Hvorfor er der en konflikt mellem, hvad de ønsker at opnå, og hvad de egentlig handler på?

Alt for ofte er det risikoen ved driften af virksomheden, kombineret med omkostningerne ved opgraderinger, der anses for at være for høj.

Derudover holder kompleks teknisk arv, samt inkonsistent og forældet tilgang til udvikling, afvikling, vedligeholdelse og beskyttelse af applikationer, udviklingen tilbage.

Denne tilgang er ikke bæredygtig.

IDC forudsiger, at næsten to tredjedele af virksomhederne inden 2025 vil udvikle egen software. 90 procent af applikationerne vil være "cloud native", det vil sige udviklet til skyen, og der vil være 1,6 gange flere udviklere, end der er i dag.

Brugen af containere vil også stige, og ifølge Gartner vil 80 procent af softwareleverandørerne tilbyde deres software i containere inden 2025 - for at sætte dette i perspektiv, så er tallet i dag under 10 procent.

Hvor er vi i dag?

Lad os begynde med grunden til, at mange virksomheder kigger i denne retning.

Først og fremmest handler det om at skabe øget omsætning gennem nye services og kundevendte initiativer.

Grunden er, at differentiation i markedet og interaktion med kunder drives gennem virksomhedens applikationer og services.

Læg dette sammen med et øget fokus på software/sårbarheder samt et øget krav om at kunne udnytte mange af de innovationer, som cloud giver anno 2021.

Samtidig er der også udfordringer.

Vi ser, hvordan it-afdelinger og applikationsejere er under pres for at få nedbrudt store klassiske monolitiske applikationer til microservices, udviklingsafdelinger er under pres for at levere nye funktioner til kunder hurtigere, og sikkerhedsafdelinger er under pres for at håndtere risici og angrebsflader.

Kernen her er kompleksiteten ved moderne applikationer, sammenhængen mellem de data, containere, funktioner, services og virtuelle maskiner, der skal bindes sammen - ofte på hver sin heterogene platform.

Det er meget vanskeligt at matche de krav, som en given applikation har med den korrekte underliggende infrastruktur.

Udfordringen, men også muligheden, ligger i at ændre den gængse tilgang, hvor man ofte har anskuet udvikling af applikationer og drift af infrastruktur som to selvstændige discipliner.

De to er tæt forbundet og skal man sikre den mest effektive udvikling og afvikling, så skal der gøres op med de mange siloer.

Platform-tilgang

Nedenfor er nogle af de vigtigste fordele ved en platform/tilgang:

For det første får man samlet forskellige interessenter og forbedrer beslutningsprocessen gennem én samlet stak.

Dette skaber centraliseret og simplificeret drift. It kan sikre kapacitet, beskyttelse, connectivity, audit, der giver effektiv drift, mens udviklerne kan aftage ressourcer veldefineret og integreret for derefter at kunne overvåge applikationerne kontinuerligt.

Kort sagt: Bedre samlet og integreret fundament og dermed bedste mulighed for at træffe de korrekte beslutninger og sikre effektivitet.

Derudover sikrer man pålidelig og sikker kommunikation på tværs af clouds uden behov for at ændre eller tilpasse kode.

I takt med at virksomheder får flere applikationer og services i spil, stiger behovet for monitorering og vedligeholdelse også.

Behovet for at have central synlighed og sikkerhed for at kunne håndhæve globale politikker og compliance regler bliver konstant mere presserende - især når services ligger på tværs af virtuelle maskiner, containere, on-prem og public cloud.

Målet er forbedret sikkerhed og tilgængelighed samtidig med, at man som virksomhed bygger nye moderne applikationer eller moderniserer eksisterende.

Sidst men ikke mindst får man mere software i produktion hurtigere.

Vejen fra idé til produktion består af mange skridt, og udviklere bliver nødt til at kunne navigere for at få kode i produktion.

Det kan potentielt skabe friktion, og dermed påvirkes hastigheden negativt.

Fordelen med en platform-tilgang er, at alle komponenter kan samles i en integreret og automatiseret platform.

En udvikler kan med ganske få linjer kode skubbe software i produktion, inklusiv alle afhængigheder, samtidig med at der tages hensyn til sikkerheds- og kapacitetskrav og aspekter.

Ved på denne måde at forbedre udviklerens muligheder, har en virksomhed bedre mulighed for at levere bedre software hurtigere.

Manuelle processer er lig med risici

På trods af ovenstående fordele har flere virksomheder stadig myriader af manuelle processer.

Dette kan i sig selv føre til risici samtidig med, at det gør produktion og lanceringer af applikationer langsommere.

Derudover bliver moderniseringen af applikationer en udfordring, hvor der ganske enkelt kommer til at mangle det rigtige fundament.

Ofte bliver det til sporadiske forsøg, hvor man ikke opnår det forventede resultat.

Hemmeligheden er at gøre det så let som muligt at drive digital transformation, men det handler også om at være forberedt, så det derefter er lettere at implementere, skalere og levere.

Klummer er læsernes platform på Computerworld til at fortælle de bedste historier, og samtidig er det vores meget populære og meget læste forum for videndeling.

Har du en god historie eller har du specialviden, som du synes trænger til at blive delt?

Læs vores klumme-guidelines og send os din tekst, så kontakter vi dig - måske bliver du en del af vores hurtigt voksende korps af klummeskribenter.