Artikel top billede

(Foto: JumpStory)

Så langt er vi kommet med den digitale transformation

Klumme: Data og ny teknologi er vigtige for virksomhedernes daglige arbejde.

Denne klumme er et debatindlæg og er alene udtryk for forfatterens synspunkter.

Hvordan står det til med den digitale transformation i virksomhederne?

Vi har gennemført en analyse af 90 danske virksomheder i forhold til deres opfattelse af:

  • Vigtigheden af data og ny teknologi i det daglige arbejde.

  • Virksomhedens modenhed ift. digital transformation.

  • Virksomhedens vigtigste barriere.

  • Ledernes mindset-gab.

  • Hvilke organisatoriske mekanismer, der bedst sikrer strategisk brug af (big) data?

  • Hvordan oplever du (big) Data i din organisation?
En overvejende del af respondenterne i vores undersøgelse (82 procent) er lidt eller meget enig i, at data og ny teknologi er vigtige for deres daglige arbejde.

Dette er lidt mindre sammenlignet med vor undersøgelse fra juni 2020, hvor det var 89 procent, som var lidt eller meget enig i, at data og ny teknolog er vigtige for deres daglige arbejde.

Dette leder så til det næste spørgsmål om, hvor moden virksomheden er indenfor dette område?

Stort potentiale i ny teknologi

Der er en lille andel af virksomhederne, som er helt fremme i anvendelse af ny teknologi (4 procent), og knap en af ud af fem virksomheder arbejder nu med teknologi på et mere avanceret niveau.

Hovedparten, dvs. to ud af tre virksomheder, er begyndt at eksperimentere og/eller har digital teknologi som en central del af deres forretningsstrategi.

De sidste 10 procent af virksomhederne er ikke startet med implementering af ny digital teknologi endnu.

Virksomheder hælder millioner i initiativer til "digital transformation" — men en stor procentdel (70 procent) af dem, fejler.

Det skyldes, at virksomhederne sætter ”vognen foran hesten,” nemlig at første skridt er implementeringen af en bestemt teknologi.

For eksempel "vi skal arbejde med AI eller Machine Learning" i stedet for at starte med at spørge, hvilken type information og hvilken ny interaktion der er behov for.

Er det internt omkring logistik, og/eller er det eksternt omkring værdikæden, kunderelation og markedet?

Er det muligheden for at samle nye typer data såsom ustrukturerede data, sensordata, AI og så videre, eller er det nye interaktionsformer med kunden muliggjort af platforme og mere intelligent forståelse og tilfredsstillelse af kundens behov?

Har vi overhovedet behov for en digital transformation, eller kan vi blot tilgå kunden på nye måder givet eksisterende teknologier på markedet, sådan som for eksempel Nemlig.com gør i forhold til dagligvarer?

Uden sådanne indsigter og strategiske mål up front, er der en stor risiko for, at den digitale transformation strander og virksomheden/organisationen bliver del af de mere end totrediedele, der fejler og misinvestere i den digitale transformation, hvis ellers man kan overføre erfaringen fra HBR-undersøgelsen til Danmark.

Vores erfaring siger, at det kan man godt.

Set i forhold til vores undersøgelse fra 2020 er modenheden i virksomhederne heldigvis vokset.

Men det betyder dog, at der stadig er mange virksomheder, der står overfor en digital transformation – med de udfordringer dette giver. Men hvad er så de største barrierer?

De største barriere er af ledelsesmæssig karakter

De største barrierer er i prioriteret rækkefølge:

  • Manglende forståelse for, hvordan man bruger ny teknologi og data til at skabe forbedringer i virksomheden

  • Mangel på analytiske færdigheder internt i organisationen

  • Evnen til at få adgang til data (at de findes og/eller de er tilgængelige)
Dette peger igen indtil videre på, at der er tale om ledelsesudfordringer, og at data ikke er strategisk forankret i mange organisationer.

Det er givetvis en del af forklaringen på, at de 70 procent af de digitale transformationer ikke opnår deres erklærede mål.

Klummer er læsernes platform på Computerworld til at fortælle de bedste historier, og samtidig er det vores meget populære og meget læste forum for videndeling.

Har du en god historie, eller har du specialviden, som du synes trænger til at blive delt?

Læs vores klumme-guidelines og send os din tekst, så kontakter vi dig - måske bliver du en del af vores hurtigt voksende korps af klummeskribenter.