Artikel top billede

(Foto: Fotograf John Bräuner Regionshospitalet Randers /)

Danske regioner løber en tårnhøj risiko med en stribe store it-projekter

Kompleksiteten og risikoen er på det højeste i næsten alle de it projekter, som de fem danske regioner arbejder på. Det viser en rapport fra regionernes it-råd.

En række it-projekter hos de danske regioner løber en tårnhøj risiko.

De er både komplicerede, og risikoen for at projekterne ender galt er på det højest mulige niveau.

Det viser årsrapporten fra Regionernes It-råd, hvor rådet har gennemgået fem centrale it-systemer fra alle de danske regioner.

Samtlige projekter på nær ét er vurderet til at have den højeste risikoprofil, som it-rådet arbejder med. Det sidste projekt ligger i den næsthøjeste risikoprofil.

Risikoen er vurderet ud fra, hvor komplekst et it-projekt, der er er tale om, om der er kritiske risici forbundet med projektet samt Regionernes It-råds konkrete vurdering.

"I tæt samarbejde med et vurderingsteam og rådssekretariatet gransker og analyserer it-rådet projektets ledelsesdokumenter og indgår i dialog med projektleder, styregruppeformand og andre aktører, der driver projektet," skriver Regionernes It-Råd i sin årsberetning og fortsætter:

"Som afslutning på et risikovurderingsforløb udarbejdes et anbefalingsbrev til projektet. Anbefalingsbrevet består af tre elementer: En generel udtalelse, en risikoprofil og en række konkrete anbefalinger til, hvordan projektet kan nedbringe risici."

Kendte profiler

It-rådet består af Regionsdirektørerne selv fra henholdsvis Region Syddanmark og Region Hovedstaden samt hospitalsdirektøren fra Aalborg Universitetshospital.

Derudover er der tre uafhængige medlemmer, som er kendte ansigter hos offentlige it-råd.

De tre sidste er bestyrelsesformand for Rejsekort og Rejseplan A/S Lilian Mogensen, selvstændig it-rådgiver Lars Mathiesen Frost og Leder af Forskningscenter for Offentlig IT, IT-universitetet, Jens Schmidt.

Rådet blev nedsat i 2019 af Danske Regioner. Årsrapporten dækker derfor over de første to år, hvor rådet har set nærmere på it-projekterne hos de fem regioner.