Artikel top billede

(Foto: © Mike Ngo Photography. All Rights Reserved.)

Flere kvinder er svaret på tech-branchens kvaler   

Klumme: Både regeringen, erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne skal have fokus på at gøre tech-branchen mere attraktiv for både mænd og kvinder. Diversitet i branchen er vejen frem, for kvinder kan nemlig vise sig at være svaret på branchens presserende kvaler.

Denne klumme er et debatindlæg og er alene udtryk for forfatterens synspunkter.

De seneste år med coronanedlukning, øget brug af hybridarbejde og et stadig mere digitaliseret samfund har gjort, at vi i højere grad end før har brug for digitale løsninger.

Men digitale løsninger forudsætter digitale kompetencer, hvilket er en fortsat stigende mangelvare. Nye tal fra IT-Branchen viser, at 84,5 procent af de danske it-virksomheder ser manglen på de rette kompetencer som den største barriere for at skabe vækst i it-erhvervet.

Derfor er det også afgørende, at vi som samfund gør en fælles indsats for at få flere, og især kvinder, til at bidrage til morgendagens teknologiske udvikling. For det kan ikke passe, at vi i 2022 stadig ser kvinder fravælge en spændende og givende karrierevej på grund af teknikaliteter.

Derfor skal vi stræbe efter at få flere kvinder til at søge mod it-uddannelserne og ind i et erhvervs spækket med gevinster.

Ifølge UNESCO-rapporten ’Cracking the code: Girls’ and women’s education in STEM’ udgør kvinder kun 35 pct. af de studerende på matematik-, videnskab- og teknologistudierne. Det er et samfundsproblem, fordi vi i dag står overfor en akut mangel på it-kompetente medarbejdere.

Og manglen på folk med digital formåen forventes at stige yderligere. Et estimat forlyder, at der i 2030 vil mangle 19.000 it-specialister.

Langsigtede forbedringer kræver langsigtede løsninger

En løsning, som virksomhederne hurtigt kan eksekvere på, er allerede i rekrutteringsprocessen at have for øje, hvordan de bedst kan tiltrække kvinder.

I undersøgelser ses det, at forskellige typer af krav i jobopslag har en afskrækkende effekt på kvindelige ansøgere.

Derfor må virksomhederne tydeliggøre, at det ikke er en forudsætning, at man besidder alle kvaliteter, som jobannoncen efterspørger. For det viser sig, at kvinder ofte undervurderer sig selv i et bredere omfang, end mænd gør.

Et andet parameter, der er værd for erhvervslivet at se nærmere på, er, at kvinder har brug for mentorer.

En undersøgelse foretaget af ’Accenture’ og ’Girl who Code’ fra 2020 viser, at en af de mest fremtrædende grunde til, at kvinder er underrepræsenteret i tech-relaterede statistikker, er manglen på mentorer og kvindelige rollemodeller.

Derfor er der også mange frugter at høste, hvis uddannelsesinstitutterne og virksomhederne imødekommer denne faktor – det kræver selvsagt tid og ressourcer for at skabe langsigtede forbedringer.

Interessen for it skal etableres tidligt

I udviklingen af fremtidens teknologi står diversitet som et bærende element. Diversitet er drivkraften for innovation og et sundt arbejdsmiljø, hvorfor det blot tilskriver vigtigheden af flere kvinder i tech-branchen yderligere betydning.

Jeg er klar over, at vejen mod it-sektoren for mange kan fremstå kompliceret, især fordi der allerede i grundskolen hersker en uhensigtsmæssig fortælling om, at de videnskabelige fag i udstrakt grad er mandefag.

Vi skal derfor gøre bugt med de klassiske myter om branchen ved at skabe en forståelse og interesse for it allerede i folkeskolen. Her må regeringen og uddannelsesinstitutionerne sætte ind på at styrke folkeskolefag med fokus på it for alle.

Derudover bør regeringen revurdere deres nuværende indsats og midlerne, der er sat af til it-uddannelserne på universiteterne, så manglen på it-kompetencer ikke får store konsekvenser på bundlinjen.

Og både regeringen, erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne skal have fokus på at gøre tech-branchen mere attraktiv for både mænd og kvinder.

Diversitet i branchen er vejen frem, for kvinder kan nemlig vise sig at være svaret på branchens presserende kvaler.

Klummer er læsernes platform på Computerworld til at fortælle de bedste historier, og samtidig er det vores meget populære og meget læste forum for videndeling.

Har du en god historie, eller har du specialviden, som du synes trænger til at blive delt?

Læs vores klumme-guidelines og send os din tekst, så kontakter vi dig - måske bliver du en del af vores hurtigt voksende korps af klummeskribenter.