Artikel top billede

(Foto: Lars Jacobsen)

Nyt dansk digitalt varslingssystem er på vej til din smartphone: Skal advare om naturkatastrofer, krig og ulykker

Senere på året vil der blive indført et nyt digitalt system, der skal advare danskerne på deres smartphones i nødsituationer.

Det er nok forbigået de færreste danskeres opmærksomhed, at de danske sirener blev testet onsdag klokken 12.

Men Beredskabsstyrelsenoplyser på sin hjemmeside, at den senere i år planlægger at indføre et nyt smartphone-baseret advarselssystem, som skal fungere som et supplement til sirenerne.

Systemet kommer til at anvende den såkaldte cell broadcast-teknologi, der skubber advarsels-beskeder ud direkte fra telemasterne til skærmen på din smartphone, og teknologien kræver således ikke, at brugeren har installeret en særlig app.

Det kan eksempelvis ske i situationer, hvor der er risiko for naturkatastrofer, en brand med farlig røg dit lokalområde - eller i værste fald, hvis der udbryder krigshandlinger.

”Systemet bliver baseret på den såkaldte ’cell broadcast’-teknologi. Det betyder, at advarsler sendes via telemasterne til alle mobiltelefoner i et nærmere bestemt område. Advarslerne adskiller sig fra andre typer af meddelelser som fx SMS’er og push-notifikationer i både udseende og lyd og er også både hurtigere og sikrere i forhold til persondata,” skriver Beredskabsstyrelsen på sin hjemmeside.

Gammel app udfases

Det nye system ventes at blive indført i løbet af 2022, hvor det kommer til at erstatte appen Mobilvarsling, som siden 2016 har udsendt advarsler fra Rigspolitiet, DMI og Vejdirektoratet til de folk, som har haft den installeret.

Folketinget vedtog i 2020 at indføre det nye system, der tager udgangspunkt i at Europa-Parlamentet og det europæiske ministerråd i 2018 vedtog et nyt EU-direktiv, der pålægger medlemsstaterne, at de skal indføre et offentligt mobilbaseret varslingssystem.

Den gamle app Mobilvarsling vil ifølge Beredskabsstyrelsen blive udfaset i den kommende tid.