Artikel top billede

(Foto: © Presse- und Informationsamt der Bundesregierung / Kugler, Steffen)

Forsvarets Efterretningstjeneste: Rusland kan pønse på 'påvirkningsoperation' til Folketingsvalget

Der er kun få dage til, at danskerne skal sætte kryds ved det forestående folketingsvalg. Og det kan ikke helt udelukkes, at Rusland prøver at få en finger med i valget. Det slår en ny trusselsrapport fra Forsvarets Efterretningstjeneste fast.

Det er ikke særligt sandsynligt, at Rusland vil gennemføre koordinerede påvirkningskampagner mod det danske folketingsvalg, men...

"Dog er det muligt, at Rusland vil gennemføre en mindre påvirkningsoperation, hvis der op til valget opstår en mulighed for med begrænsede midler at øge splittelsen i den danske befolkning eller blandt beslutningstagere,” siger det fra chef for efterretning i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) Anja Dalgaard-Nielsen.

I en ny trusselsrapport fra FE er det netop kortlagt, hvor udsat det danske folketingsvalg er for påvirkning fra Rusland.

Og her beskrives de risici, der er forbundet med valget i den situation som den russiske præsident Vladimir Putin har påtvunget Europa siden februar.

I den to sider lange rapport lyder det, at "Rusland fortsætter med at forsøge at splitte vestlige lande og befolkninger i Europa, særligt i store europæiske lande, hvilket fortsat er et højt prioriteret mål for Rusland."

Eventuellle påvirkninger af valget kan ske, hvis der under valgkampen bliver rejst emner, som Rusland kan bruge til at udstille eller øge uenighed i den danske befolkning.

Aktive påvirkninger vil i den sammenhæng sandsynligvis kun ske, hvis der er mulighed for at opnå effekt med en relativt lille indsats, vurderer FE.

"Den spændte situation i Østersøen kan i denne forbindelse have øget Ruslands interesse og fokus på Danmark," står der i rapporten.

En påvirkningskampagne med et politisk formål gør ofte brug af misinformation eller desinformation, som for modtageren kan være svære at opdage eller skelne fra objektive faktum.

Kampagnerne kan eksempelvis forgå ved at udbrede fordrejede eller falske historier om emner såsom immigration, energiforsyning og inflation.

Det kan også være ved at støtte forskellige politiske eller sociale bevægelser, som arbejder for at reducere EU’s eller NATO’s indflydelse, eller som forsøger at presse regeringer til at stoppe våbenleverancer til Ukraine.

”Selvom Rusland er presset både af krigen i Ukraine og de vestlige sanktioner, har Rusland ikke indstillet sine forsøg på at påvirke europæiske befolkninger. Tværtimod ser vi, at Rusland fortsat er aktiv i sine påvirkningsindsatser, der også i høj grad er rettet mod store NATO- og EU-lande," lyder det fra Anja Dalgaard-Nielsen.

Påvirkning er i denne sammenhæng defineret ved "statslige aktørers åbne eller skjulte aktiviteter, der skal påvirke den almene meningsdannelse, politiske beslutningsprocesser eller omverdenens syn på Danmark for at fremme egne interesser."

Læs hele rapporten her.