Artikel top billede

(Foto: CIO US)

Hvor kan jeg sætte mit kryds for teknologi-ambitioner?

Klumme: Hvem af jer politikere har en dagsorden, hvor teknologien er tænkt ind i løsningen på fremtidens problemer? Det vil jeg gerne vide, før jeg står i stemmeboksen 1. november.

Denne klumme er et debatindlæg og er alene udtryk for forfatterens synspunkter.

Vi står midt i valgkampen 2022 – men på mange måder virker det som om, vi lige så godt kunne være i gang med valgkamp for 30 år siden.

Mangel på hænder og services i det offentlige, smalhals for samfundets svageste og miljøproblematikker som i dag godt nok er vekslet til klimaproblematikker.

Det lyder bekendt – fordi det er nogle af vores velfærdssamfunds tilbagevendende hvis ikke kroniske ømme punkter. Det er også nogle af de vigtigste – det er jeg helt enig i.

Hvad jeg til gengæld ikke forstår, er at vi ikke i højere grad diskuterer løsninger, der afspejler hvor langt vi er kommet på ANDRE områder.

Jeg synes i hvert fald ikke, at jeg hører ret meget til dem, når politikerne går i clinch i diverse debatprogrammer.

Her tænker jeg på teknologiske kvantespring, og hvordan vi vil opnå de næste store forandringer i samfundet drevet af det, vi allerede er gode til - ikke mindst inden for det offentlige.

Vi er (i modsætning til for eksempel vores tyske naboer) nået enormt langt med digitalisering af en række services og borger-betjening.

Vi har nogle opsigtsvækkende resultater inden for AI-diagnosticering på hospitaler, som på sigt kan spare en masse unødige blodprøver og procedurer – og det er jo tvingende nødvendigt, hvis der ikke er sygeplejersker, laboranter og radiologer nok til at fortsætte som hidtil når der kommer flere patienter ind ad døren.

Faktum er nemlig helt uomtvisteligt, at vi har en aldrende befolkning, som får behov for mere og mere pleje. Vi har små ungdomsårgange – og en restriktiv indvandringspolitik.

De to første faktorer kan vi som udgangspunkt ikke gøre noget ved – men vi bliver nødt til at diskutere, hvordan vi tænker smartere, når vi alligevel skal have enderne til at mødes på en ordentlig måde.

For indtil videre viser erfaringerne jo, at det langt fra er gjort med at hælde flere penge i lønningsposer – uanset at dette kan være både rimeligt og nødvendigt også.

Skal gamle Bents liggesår plejes af en robot?

Står jeg så og påstår, at man bare kan udskifte de såkaldt varme hænder med de ”kolde”? At gamle Bents liggesår kan plejes af en robot? Selvfølgelig ikke.

Men det er allerede bevist flere gange at teknologi er vigtigt i forebyggelse – både som prædiktive analyser, altså risikoen for at han eller andre mænd på hans alder får det; og i analyse af mønstre, for eksempel hvor ofte han får hjælp til at blive vendt.

Vi skylder vores dygtige personale inden for det offentlige, at vi gør alt for at rydde deres tallerken for unødigt arbejde, arbejde der kunne være forebygget, procedurer der kan automatiseres på en sikker måde.

Vi skylder dem at sætte kloge personer med it-kompetencer med ved bordet i tværfaglige teams med de sundhedsfaglige specialister (og lærerne, fængselsbetjentene og socialrådgiverne), så vi får udarbejdet løsninger, der batter i det daglige.

Det bliver dog ikke nemmere, når it-faglige og videregående uddannelser skæres ned, afkortes og flyttes ud.

Det går både ud over vores mulighed for at uddanne de specialister, der skal med på stuegang og de iværksættere og private it-ansatte, der skal bidrage til at skabe nye arbejdspladser og skattegrundlag for vores fortsatte velfærdssamfund.

Men hverken til højre eller venstre på det politiske spektrum hører jeg noget, der giver mig mindelser om 2022-muligheder - muligheder, der kan være med til endegyldigt at gøre op med plejer og den samme rundesang, vi ender i ved de fleste valg.

Så kære politikere, ræk gerne hånden op. Hvem af jer har en dagsorden, hvor teknologien er tænkt ind i løsningen på fremtidens problemer?

Det vil jeg gerne vide, før jeg står i stemmeboksen 1. november.

Klummer er læsernes platform på Computerworld til at fortælle de bedste historier, og samtidig er det vores meget populære og meget læste forum for videndeling.

Har du en god historie, eller har du specialviden, som du synes trænger til at blive delt?

Læs vores klumme-guidelines og send os din tekst, så kontakter vi dig - måske bliver du en del af vores hurtigt voksende korps af klummeskribenter.