Artikel top billede

(Foto: Christoffer Lund-Hansen)

Her er IT-Branchens ønskeseddel til Danmarks nye regering: Mere cyberforsvar og automatisering i sundhedsvæsenet

Flere automatiseringer og bedre it-systemer skal skaffe flere hænder i sundhedsvæsenet, lyder det fra IT-Branchen, som også lægger op til en cyber-oprustning i Forsvaret.

Danmark skal have et cyberforsvar, og på uddannelsesområdet skal der oprustes, når det gælder de digitale kompetencer.

Det er blot nogle af punkterne på branche-organisationen IT-Branchens ønskeseddel til Danmarks kommende regering.

“Der er især fire agendaer, hvor det haster med handling,” skriver brancheorganisationen på sin hjemmeside.

Forsvaret skal opruste digitalt

Det danske forsvar skal ifølge IT-Branchen også være et cyberforsvar, hvis vi skal kunne imødegå den øgede cybertrussel, som det danske erhvervsliv og samfundet generelt står over for.

Eksempelvis påpeger IT-Branchen, at en betydelig del af de russiske cyberangreb i forbindelse med invasionen i Ukraine har været rettet mod Danmark og de øvrige nordiske lande.

”I dag spiller cybertrusler en væsentlig rolle i enhver krig og konflikt, og derfor er det nødvendigt at investere i cybersikkerhed som et helt centralt element af vores forsvar. Men også generelt forudsætter et stærkt og moderne forsvar en digital opgradering,” siger Natasha Friis Saxberg ifølge IT-Branchens hjemmeside.

Derfor vil IT-Branchen have etableret et stærkere offentligt-privat-samarbejde på området, en øget kompetenceudvikler på cybersikkerhedsområdet og et generelt øget fokus på cybersikkerhed hos både privatpersoner og virksomheder.

Automatiseringer skal skaffe flere hænder

Samtidig er det magtpålæggende for IT-Branchen, at der bliver gjort noget ved manglen på arbejdskraft.

Det er især er et stort problem i de danske it-virksomheder, men det har også har store konsekvenser for sundhedsvæsenet.

Her er der ifølge IT-Branchen i dag 5.000 ubesatte sygeplejerske-stillinger og samtidig klager lægerne over, at for stor en del af deres arbejdsdag bruges på administrative opgaver.

Ifølge IT-Branchen vil betydelige dele af problemerne i sundhedsvæsenet kunne afhjælpes med øgede investeringer i automatiseringer.

Helt konkret anbefaler it-branchen øget fokus på brug af data, skaleringer af løsninger, der allerede har vist sig værd i sundhedssektoren, samt en sammenkøring af sundhedsoplysninger hos både patienter og medarbejdere.

”Vi står med et sundhedsvæsen, der flere steder er i knæ og med risiko for et reelt kollaps flere steder. Men selv med løfter om mere i løn og bedre arbejdsforhold så er det urealistisk at skaffe så mange medarbejdere ud af det blå. Derfor haster det med en plan for, hvordan man via digitalisering og automatisering kan understøtte personalets hverdag, så det bliver muligt at bruge de varme hænder, hvor de gør mest gavn,” siger Natasha Friis Saxberg, administrerende direktør for IT-Branchen.

Mere fokus på teknologi i folkeskolen

Den seneste socialdemokratiske regering lagde op til, at der frem mod 2026 skal investeres op mod 200 millioner kroner i undervisning i teknologiforståelse i folkeskolen.

Men IT-Branchen mener, at der skal skrues op for satsningen på at udstyre de kommende generationer med de nødvendige digitale kompetencer, hvis Danmark stadigvæk skal være i front med digitaliseringen.

Helt konkret ønsker i IT-Branchen, at alle elever i grundskolen og på gymnasieuddannelser og erhvervsuddannelser skal undervises i teknologiforståelse.

Derudover ønsker man, at der bliver etablere flere pladser på de mest efterspurgte it-uddannelser, samt at man etablerer forbedrede efteruddannelses muligheder inden for digitale kompetencer, herunder også for ledige.

Flere investeringer i grøn teknologi

IT-Branchen anbefaler samtidig, at der bliver investeret mere i grønne digitale løsninger, hvis Danmark skal nå sine 2030-mål på klimaområdet.

Mulige fokusområder er ifølge IT-Branchen at prioritere grønne indkøbskriterier i den offentlige sektor, en plan for brug af digitale virkemidler til accelerere den grønne omstilling samt øget brug af data til energioptimering.

“Desværre går det for langsomt med at implementere en række af de nødvendige initiativer. Så der er behov for, at den nye regering igangsætter og accelerere flere grønne tiltag,” siger Natasha Friis Saxberg ifølge IT-Branchen hjemmeside.