Artikel top billede

Det er endelig bevist: Cybersikkerhed øger konkurrenceevnen

En ny analyse har sat sig for at undersøge, om god cybersikkerhed øger konkurrenceevnen blandt danske SMV'er. Og svaret er klart. Find hele rapporten her.

Det har været et argument blandt cybersikkerhedssalgskonsulenter og andre ivrige interessenter, der gerne vil gøre Danmark og verden mere it-sikker. Og nu er der tal til at bakke det op:

I den nye analyse "Cybersikkerhed & konkurrenceevne blandt danske SMV'er 2022" lyder konklusionen i store overskrifter, at "Jo flere cybersikkerhedstiltag, des flere
konkurrencefordele".

"Der er 56 pct., der oplever én eller flere konkurrencefordele af deres
cybersikkerhedstiltag," lyder det i teksten.

I rapporten (fra side 12) angiver SMV'erne, hvor mange ud af 15 angivne sikkerhedstiltag, som man har implementeret i sin virksomhed. Og på næste side kan man så se, at jo flere tiltag, en SMV implementerer, jo flere konkurrencemæssige fordele oplever virksomheden.

Det ser derfor "ud til, at man som SMV blot skal give sig i kast med at indføre tiltag," lyder det i rapporten.

Det er måske ikke overraskende, at det særligt er de største af SMV'erne, der har indført flest tiltag, mens cybersikkerheden hos små virksomheder stadig opfattes som sekundært.

Det er et godt budskab, der kun kan understøttes, mener chefkonsulent i brancheorganisationen IT-Branchen Troels Johansen.

I et indlæg på organisationens egen hjemmeside siger han:

”Vi står over for en tid, hvor mange skal til at prioritere cybersikkerhed. Derfor er de nye tal ekstra vigtige, for de sætter streg under, at cybersikkerhed ikke bare er noget, vi er tvunget til, men også noget, der gavner bundlinjen.”

40 procent af de danske SMV’er har, ifølge indlægget, et utilstrækkeligt digitalt sikkerhedsniveau i forhold til deres risikoprofil.

Derfor er disse tal et godt incitament for flere SMV'er til at begynde at tænke på cybersikkerhed af hensyn til egen bundlinje.

”Jo mere digitalt vores samfund bliver, desto mere sårbare er vi overfor cybertrusler. En sårbarhed, som alle kunder selvfølgelig gerne vil undgå. Derfor bør en stærk cybersikkerhed være et helt naturligt step for alle virksomheder, når de skal fremstå attraktive for nye og kommende kunder,” lyder det fra Troels Johansen.

SMV'er i undersøgelsen består både af helt små virksomheder med få ansatte og lille omsætning, og af de mellemstore virksomheder med en omsætning på mere end 75 millioner kroner.

Undersøgelsen er baseret på 729 besvarelser af udsendt spørgeskema.

Undersøgelsen er udført af analysebureauet Analyse & Tal med sparring fra Grant Thornton på vegne af Industriens Fond.

Du kan finde hele rapporten her.