Artikel top billede

(Foto: (C) Sam Burt 2010 / Sam Burt)

Udbudsprocessen kan spænde ben for den sunde, komponerbare ERP-arkitektur

Klumme: ERP-platforme er forskellige. Derfor kan et for detaljeret udbudsmateriale sætte uheldige rammer for forretningstransformationen hen imod den ønskede målarkitektur. Hvorfor smide perfekt integration ud ad vinduet bare for at imødekomme en foruddefineret udrulningsplan eller for selv at komponere det hele?

Denne klumme er et debatindlæg og er alene udtryk for forfatterens synspunkter.

Jeg sidder lige nu med to udbud på ERP-området. Der har været rådgivere på, som har foreslået en faseopdelt implementering, og et roadmap baseret på virksomhedernes funktionelle organisationsstruktur.

Formålet er klart nok og meget nobelt.

Virksomheden ønsker naturligvis at prioritere sin modernisering, hvor det giver mest mulig værdi her-og-nu set i forhold til indsats og den kortsigtede forandringsledelse.

Og den ønsker at kunne sammenligne leverandørernes forskellige løsningsforslag i en vis detaljeringsgrad.

Besværligt kludetæppe

Men hvad nu hvis en ERP-platforms styrke er at understøtte fulde end-to-end processer?

I stedet for at løse behovene silo for silo, eksempelvis startende i økonomifunktionen, så tager systemet i sin kerne hånd om det samlede flow i processer som order-to-cash, procure-to-pay eller plan-to-produce.

Udbudsprocessen risikerer altså at skære velfungerende og naturlig integreret funktionalitet midt over, fordi kravet er – partout – kun at ville implementere ERP i økonomifunktionen først.

Konsekvensen bliver midlertidige interfaces mellem ”det gamle” og ”det nye”.

Virksomheden skal ovenikøbet gøre det flere gange, når det bliver indkøbets, salgets og produktionens tur til at komme over på den nye platform. Risikoen for et besværligt og omkostningstungt kludetæppe er klart til stede.

Hvis snittet i stedet var bestemt af markeder eller divisioner, så kunne man tage et land, et selskab eller en produktlinje i et hug; hive plasteret af og få alle funktioner samtidig over på en ny platform med fuldt understøttede end-to-end-processer.

Selve udbudsmaterialet – hvor logisk og lækkert det end måtte se ud – rummer altså meget hurtigt et tilvalg og et fravalg af teknologier, platforme og filosofier.

Oplyst grundlag for roadmap

Historisk har vi gjort op med de monolitiske løsninger og troen på at bygge fra bunden.

Verden er blevet mere agil, og både teknologien og forretningens virkelighed ændrer sig løbende.

Derfor giver det mening at få ERP-kernen - baseret på standardiserede end-to-end-byggeklodser - på plads i en fart, hvorefter vi har et skalerbart fundament til løbende at koble cloud-services og andre applikationer på.

Takten i udrulningen skal vi planlægge, så den passer organisationen.

Helst på et oplyst grundlag med forretningsprocesserne i centrum og med respekt for ERP-platformens arkitektur. Det er vejen til at indløse det fulde potentiale og realisere gevinster løbende.

Komponerbar forretning

Man kan sagtens forstå rationalet.

Mange virksomheder har smertelige erfaringer med at være låst af knopskudte, tilrettede og komplicerede ERP-kolosser. Derfor ønsker de både en god og realistisk plan, og de ønsker en så komponerbar (styrbar, manøvredygtig, forandringsklar) digitaliseret forretning som mulig.

Jeg har ikke fantasi til, at nogle tager springet helt ud i at komponere en hel ERP-platform op fra bunden af mikroprocesser. Navnlig blandt os i it-verdenen er composable jo ellers et brandvarmt buzzword. Det vil være at smide værdi ud ad vinduet.

En ERP-kerne er standard, den kommer med medfødt integration, og frem for alt er den gennemprøvet og testet i det virkelige liv af mange kunder.

Virksomheden skal i givet fald hjemtage en masse kompleksitet, og hvorfor ikke nøjes med at tage kompleksitet hjem, hvor det for alvor kan differentiere eller give en konkurrencefordel?

Vi skal ikke lave ”kompositioner”, hvis det ikke hjælper forretningen.

En ERP-kerne er nødvendig for at drive butikken, og så vil jeg klart foreslå, at man komponerer oven på denne kerne med CRM-løsninger, SCM-løsninger, HR-løsninger og meget andet. Helst så standard som muligt.

Spar de kompositoriske evner til digital transformation, som kan ændre fremtiden for virksomheden.

Og undlad at udøve vold på end-to-end-processer med et for detaljeret ERP-roadmap på udbudsstadiet.

Klummer er læsernes platform på Computerworld til at fortælle de bedste historier, og samtidig er det vores meget populære og meget læste forum for videndeling.

Har du en god historie, eller har du specialviden, som du synes trænger til at blive delt?

Læs vores klumme-guidelines og send os din tekst, så kontakter vi dig - måske bliver du en del af vores hurtigt voksende korps af klummeskribenter.