Artikel top billede

BEC halverer sit tårnhøje gebyr til kunder, der vil sige op

Hidtil har det kostet hele fem års omsætning, hvis banker, der bruger BEC Financial Technologies datacentral, ønsker at skifte til en konkurrent. Nu halveres udtrædelsesgodtgørelsen.

Fem års omsætning.

Det har hidtil været prisen, hvis banker som benyttede BEC Financial Technologies som datacentral, ønskede at skifte til en konkurrerende bankcentral.

Nu halverer BEC, der fra hovedkontoret i Roskilde håndterer it og data for blandt andet Arbejdernes Landsbank, Spar Nord og Nykredit, udtrædelsesgodtgørelsen, så medlemsbankerne i stedet skal betale to et halvt års omsætning.

Det sker efter, at Konkurrencerådet i slutningen af marts godkendte, at den konkurrerende datacentral Bankdata, der har hovedsæde i Fredericia, ønskede at halvere sin udtrædelsesgodtgørelse, der hidtil også lød på fem års omsætning.

Nu har BEC’s bestyrelse besluttet, at de skal følge efter, hvilket indstilles til BEC’s generalforsamling d. 25. april til øjeblikkelig virkning.

“Vi ønsker ikke i BEC at stavnsbinde vores pengeinstitutter. At være på BEC skal være et tilvalg af et velfungerende fællesskab. Derfor følger vi Konkurrencerådets tilsagnsafgørelse i forhold til Bankdata og halverer vores udtrædelsesomkostninger,” siger David Hellemann, bestyrelsesformand i BEC i en pressemeddelelse.

Forhindrer fusioner

Ifølge Finans har kravet om en udgift på fem års omsætning til kunder, der vil skifte datacentral, været en af de væsentligste barrierer, når banker ønsker at fusionere, da det kan blive meget dyrt at lægge to bankforretninger sammen, hvis de anvender hver deres datacentral.

Finans nævner Jyske Banks overtagelse af Handelsbanken, hvor regningen for at skifte datacentral kom til at udgøre omkring en milliard kroner.

Men en halvering af udtrædelsesgodtgørelse til to et halvt års omsætning er endnu ikke nok til at dække tabene, hvis en bank ønsker at skifte bankcentral, siger David Hellemann yderligere i pressemeddelelsen fra BEC.

”Derfor vil vi søge at tilpasse vores fremtidige indgåelser af lange forpligtigelser.”

Under forudsætning af generalforsamlingens accept, indfører BEC i hovedtræk følgende ændringer:

  • Udtrædelsesgodtgørelsen reduceres til 2½ års omsætning.
  • Medlemmer kan opsige deres medlemskab uden varsel mod tidligere op til 18 måneders varsel.
  • Et medlemsgebyr på 0 måneders omsætning. Tilsagnet fra Bankdata åbner mulighed for at indføre et nyt medlemsgebyr på op til 6 måneders omsætning. BEC ønsker som udgangspunkt ikke at indføre et medlemsgebyr, men vil nøje følge markedsudviklingen.
Den sidste store datacentral for banker i Danmark er SDC, der har hovedkvarter i Ballerup. I forbindelse med Bankdatas halvering af udtrædelsesgodtgørelsen i marts, var Konkurrencerådet vurdering, at de andre bankcentraler også ville nedsætte deres udtrædelsesgodtgørelse.

Fælles for BED, SDC og Bankdata er, at der er tale om meget store forretninger, som imidlertid ikke tjener de store penge, da de alle er ejet af deres kunder som en del af en andelstankegang.