Artikel top billede

(Foto: JumpStory)

AI er agendaen lige nu – og med god grund

Klumme: Med al sandsynlighed bliver AI den teknologi og det paradigmeskifte, der får størst indflydelse på vores liv i de næste mange år.

Denne klumme er et debatindlæg og er alene udtryk for forfatterens synspunkter.

Paradigmeskiftet for AI skete, da Large Language Models (LLM’s) som ChatGPT lagde AI i hænderne på os alle med en simpel og intuitiv brugergrænseflade, der tilbyder en direkte og effektfuld dialog med disse AI-modeller.

AI er med et blevet gjort mere forståeligt for den bredere offentlighed af brugere, hvilket så igen naturlig også har øget appetitten hos virksomheder og organisationer.

Her er der nu et ønske om at engagere sig i AI og AI-løsninger som en direkte forbedring af beslutningsprocesser, kundeengagement, produktudvikling og en lang række andre forretningsprocesser.

Som en, der arbejder i AI-industrien i en årrække, har jeg på egen hånd set hvor hurtigt dette paradigmeskifte er skete.

For mindre end et år siden så mange virksomheder og organisationer AI som en kompleks og svær at forstå teknologi, hvilket resulterede i at AI ofte ikke fik den prioritering og de ressourcer som den egentlig fortjente i forhold til dennes potentielle indvirkning på en lang række af virksomhedernes og organisationer operationer, funktioner og ikke mindst sikring af AI som en del af den fremtidige strategi.

AI skal være helt i toppen af ​​din projektprioriteter for 2023

Alt har ændret sig, og nu indser virksomheder og organisationer, hvorfor de skal have en AI først dagsorden, og dette lige nu og ikke i morgen.

Den gode nyhed er at det ikke er for sent at på professionelt niveau at starte sine AI projekter og implementeringer.

En uhyre virkelig pointen her er at på de ikke tekniske områder så adskiller AI-projekter sig ikke fra andre typer projekter.

Hvilket betyder at uden support fra topledelse, en bred forankring i virksomheden – så dette ikke alene bliver et IT-projekt – så vil AI projekter ikke lykkes.

Ligesom der naturligvis også må allokere et tilstrækkeligt fokus og budget, måske endda overinvesteres i en periode for at komme godt i gang.

Du kan naturligvis også vente og se om dette AI ikke skulle gå over igen, med risiko for at du hurtigere end nogensinde at komme bagud, langt bagud, skulle AI ikke lige gå over med det samme.

Med al sandsynlighed bliver AI den teknologi og det paradigmeskifte, der får størst indflydelse på vores liv i de næste mange år.

Dette aktualisere et stort behov for overvågning og sporing af alt hvad der foregår i AI projekter lige fra idé generation, til udvikling til implementering og til den operationelle anvendelse.

Sådanne AI Governance bliver helt afgørende for at vi kan føles os trygge ved afgørende implementering af denne nye teknologi.

Dette er et ret præcist spørgsmål om, hvordan vi ansvarligt med AI nu forbedrer mennesket beslutningstagning ved at adressere de problemstillinger der allerede fra myndigheds side truer med at lukke ned for anvendelse af AI.

For at høste fordelene ved AI, skal vi allerede nu have en klar dagsorden for ansvarlig og sikker anvendelse af AI.

En hovedpointe her at vi har behov for avancerede teknologi der overvåger AI for at sikre et så traditionelt, tenderende til kedelige begreb som Governance, Risk & Compliance (GRC) som er et veletableret og anvendte redskab i en række industrier allerede i dag.

Opgaven er derfor ikke at genopfinde for mange nye redskaber, men omfavne dem vi kender og sikre udvikling, overvågning og mere af AI under hensyn til disse.

GRC kombineret med etiske overvejelser af implikationer af anvendelsen af AI og dens anvendelse er det vi har behov for.

Vi må dynamisk sikre at at AI underlægges GRC frameworks kombineret med etiske retningslinjer og politikker der er fokuseret på sikkerhed og ansvarligt anvendelse af AI.

Paradigmeskift

Som konklusion, hvis skulle være den mindste tvivl, så er vi udsat for et paradigmeskifte for praktiske anvendelser af AI.

Vi er ved et vendepunkt, hvor AI allerede er (eller meget snart vil være) en afgørende del af enhver virksomhed eller organisations operationelle teknologier.

Med AI har vi muligheden til effektivt at forbedre fremtiden på en lang række områder.

Mit opråb hertil er dog også om vi sammen kan huske hinanden på at: With great AI powers comes great responsibilities.

Tak for jeres tid til at læse denne første overordnede klumme omkring AI.

I efterfølgende klummer vil jeg dykke dybere i konkrete AI problemstillingen løsninger på disse og en række anbefalinger.

Klummer er læsernes platform på Computerworld til at fortælle de bedste historier, og samtidig er det vores meget populære og meget læste forum for videndeling.

Har du en god historie, eller har du specialviden, som du synes trænger til at blive delt?

Læs vores klumme-guidelines og send os din tekst, så kontakter vi dig - måske bliver du en del af vores hurtigt voksende korps af klummeskribenter.