Artikel top billede

(Foto: Telenor/PR)

Retssag mod den danske stat om ekstra-regninger for millioner koster Telenor Danmark dyrt

Tabt retssag mod den danske stat om ekstra-regninger for 85 millioner kroner koster Telenor Danmark dyrt.

Det koster Telenor Danmark dyrt, at selskabet i april tabte en retssag i Østre Landsret mod den danske stat om de priser, som staten skulle betale.

Den tabte retssag betyder, at Telenor Danmark har været nødt til at afskrive alle de indtægter, som selskabet ellers havde forventet at få.

Afskrivningen betyder at Telenor Danmarks indtjening dykker markant, viser selskabets netop offentliggjorte kvartalsregnskab.

Alt i alt tvinges Telenor Danmark med nederlaget i retten til at afskrive 48 millioner kroner i tabte indtægter.

Regnskabet viser nemlig, at selskabet driftsindtjening - ebitda - for kvartalet lander på 223 millioner kroner efter afskrivningen. Uden afskrivningen ville driftsresultatet være landet på 271 millioner kroner, meddeler selskabet.

Sagen stammer fra 2018, hvor Telenor mistede sin stor-ordre på levering af teleydelser til den danske stat til TDC, som skulle have overtaget de statslige kunder 1. maj 2018, hvor Telenor havde kontraktudløb.

Overgangen blev dog stærkt forsinket, og de sidste statslige kunder blev først flyttet over til TDC 14 måneder senere.

Ifølge Telenor overgik selskabet til listepriser - altså markedspris - for ydelserne i 14 måneder efter kontrakt-udløb, mens staten mente, at priser og vilkår fortsat skulle være efter den udløbne kontrakt.

Økonomistyrelsen hævder, at Telenor efter 1. maj hævede priserne med mere 1.000 procent for de ydelser, der ikke var blevet flyttet. Prisstigningen svarende til den rabat, staten havde modtaget i den store statslige telekontrakt.

Det førte til åben strid om regninger for 85 millioner kroner, som Telenor havde tilsendt, og som Økonomistyrelsen blankt afviste at betale.

Ifølge Telenor var der 1. maj 2018 fortsat omkring 70.000 mobilkunder og 145.000 fastnetkunder tilbage i Telenor.

Telenor-direktør Lars Thomsen erkender nederlaget, men mener fortsat ikke, at udfaldet har været rimeligt.

“Vi mener fortsat ikke, at det er rimeligt, at man kan tvinges til at levere ydelser på samme vilkår og priser i mere end et år efter, at en aftale er udløbet. Og i særdeleshed ikke, når vi i Telenor ikke bar ansvaret for at drive overflytningen af kunderne til den nye leverandør,” siger han.

Han er bekymret for fremtidens marked.

“”Principielt mener vi, at sagens afgørelse vil svække erhvervslivets rammevilkår ved offentlige udbud betydeligt. Det vil således blive uhyre svært at prissætte et tilbud fremover, hvis man ikke kan være sikker på datoen for tilbuddets udløb samt kontraktens volumen i slutfasen,” siger han.