Artikel top billede

"Glem pensionen, verden mangler arbejdskraft," sagde futurologen Peter Schwartz ved Vækstfondens årsmøde for nylig. Foto: Torben Klint

Netadgang og god ledelse afgør vores skæbne

Den amerikanske futurolog Peter Schwartz hjalp Steven Spielberg med fremtidsfilmen Minority Report. Her giver sit bud på, hvad vi kan forvente af fremtidens videnskab og teknologi.

Lad det være sagt med det samme: Den lille amerikaner Peter Schwartz lægger ikke fingrene i mellem, når han udpeger de mulige scenarier for klodens fremtid.

Han tøver ikke med at kalde Vladimir Putin for en forbryderkonge og Rusland for en mafiastat. Og om tredive år er videnskaben kommet så langt med gen-forskningen, at mennesket vil have en levealder på flere hundrede år.

Han mener, at det vigtigste værktøj mod fattigdom er internettet og Wikipedia, der gør viden tilgængelig for alle.

Peter Schwarz var konsulent på Steven Spielbergs science fiction-thriller Minority Report med Tom Cruise i hovedrollen som politimanden, der skal forhindre fremtidens forbrydelser i at blive begået ved at stoppe gerningsmanden, inden han er klar over, han vil begå dem.

Han er en internationalt anerkendt business-strateg, og har udgivet flere bøger

Ved Vækstfondens nyligt afholdte årsmøde i Øksnehallen i København gav Peter Schwartz sit bud på fremtiden.

Den værste finanskrise

"Vi befinder os i uroligt vand i øjeblikket, og vi ved ikke, hvor længe, det vil vare ved. Kommer der et vandfald lige om lidt, eller kommer vi ind i mere smult vande? Har man prøvet wild water rafting, ved man også, at det er nødvendigt at padle lidt hurtigere end vandet, hvis man skal gøre sig håb om at styre. Og hvordan gør man så det?"

"Her handler det blandt andet om overraskelser, og ikke alle overraskelser er af det onde. For eksempel havde vi en dejlig overraskelse ved det amerikanske præsidentvalg for nylig. Men vi havde også den tvivlsomme fornøjelse af, at den værste finanskrise i næsten et århundrede, dukkede op. Selvom det egentlig ikke burde ikke overraske os, for der er krise hvert tiår. Men den, vi har nu, er altså den værste."

"Der er flere mulige udgange på krisen. Vi har allerede passeret muligheden for en hurtig afblæsning. I stedet skal vi til at skabe et nyt finansielt system, der kan sende penge rundt i verden. Kan vi klare det, kommer vi snart ud på den anden side, i løbet af et år eller to."

"Sker det ikke, går det galt. For virker stimuleringspakker og et nyt finansielt system ikke, bliver problemerne større. Ikke alene de politiske problemer, som i Pakistan og dele af Mellemøsten, men også i Asien og Afrika."

"Det kræver, at verdens institutioner skal til at arbejde sammen. Internationale organisationer som IMF og Verdensbanken må gå sammen og skabe nye systemer, der kan kickstarte verdenshandlen og finansmarkedet. Vi skal have et nyt rammeværk af global finansiering, der skal virke sammen som en organisme."

Viden skaber vækst

"Økonomisk set befinder vi os i en helt ny verden. Vi befinder os nemlig i en videnøkonomi. Og viden er hele forskellen på succes og fiasko. Kig på udviklingen i Nigeria og Singapore, siden landene blev selvstændige for mere end 40 år siden. Nigeria havde dengang en gennemsnitsindkomst per indbygger på 300 dollars per år. I dag ligger indkomsten på 250 dollars."

"Den er gået 20 procent ned i løbet af de seneste 50 år, og det er vel at mærke i et land, der har alle de naturlige ressourcer - olie, gas, mineraler, skovbrug - som landet har brug for, for at blive en succes. Inklusiv en stor befolkning. Men Nigerias økonomi er en eklatant fiasko."

"I Singapore er der fire millioner indbyggere, helt uden naturlige ressourcer. De er nødt til at importere sand, når de vil øge arealet af deres land. Faktisk har Indonesien og Malaysia lukket for sandeksporten, fordi de ikke vil have at Singapore vokser sig for stor."

"Singapore importerer alt, og alligevel steg gennemsnitsindkomsten fra 600 dollars, siden de blev selvstændige, til 30.000 dollars i 2008. Det er samme niveau som USA og Schweiz. De er gået fra at være et tredjeverdens land til at være en moderne nation på en enkelt generation. Det er sket gennem god regeringsledelse og en veluddannet befolkning."

Vækst afhænger af ledelse

"Hemmeligheden bag vækst er ikke naturressourcer, det er ikke landets størrelse, det er ikke mere skov eller olie: Det er udviklingen af samfundet og investeringen i mennesker og deres velfærd. Det er selve forudsætningen for, at vækst kan finde sted. Og den videnbaserede vækst afhænger af god ledelse, god regeringsledelse."

"Se på Kina gennem de seneste 25 år. Hvad er forskellen på det gamle og det nye Kina? Og det gamle og det nye Indien? Det er bedre regeringsledelse. Så se på de lande, der ikke har succes, overvejende i Afrika, Centralasien, Mellemøsten og Latinamerika: Det skyldes alt sammen dårlig ledelse. Det er hele forskellen."

"De lande, det går godt for, har en fælles interesse i fælles fremgang. I virkeligheden har Kina, Indien, USA og Europa i dag den samme interesse i at bevare systemet og få det til at fungere, og ingen af dem har interesse i at ødelægge det. Udviklingen er også en konsekvens af teknologiske landvindinger. Vi kan se tilbage på årtier af stadig mere og bedre teknologi og videnskabelige resultater. Herfra vil mange af fremtidens muligheder fortsætte med at opstå."

Wikipedia, viden til alle

"En helt afgørende ting er tilgængeligheden af netværksbaseret information, med andre ord: Internettet. Alt hænger sammen med alt. Alle går rundt med elektronik i lommen, alle er forbundet, alle er tilgængelige, vi sms'er og twitter og så videre. Stort set overalt i verden er der adgang til nettet, og sidste år krydsede vi den magiske grænse: Halvdelen af klodens befolkning har en mobiltelefon, tre milliarder mennesker, og snart vil alle have det."

"Det betyder grundlæggende, at al viden er tilgængelig for alle, overalt. Det vigtigste værktøj mod fattigdom, vi har opfundet de senere år, er Wikipedia. Det er viden for alle. Jeg har en udgave af Encyclopedia Britannica fra 1974 stående hjemme på hylden. Den er meget smuk, og jeg aer bogryggene engang imellem. Den dufter dejligt. Men du finder intet i den om kvante-computing, om Vladimir Putin eller den Europæiske Union eller euroen. Wikipedia, derimod, er sidst opdateret for..fire sekunder siden."

"Wikipedia er gratis og tilgængelig for alle på jorden. Ethvert barn, hvor som helst, har i dag adgang til al den viden. Viden er selve kilden til velstand, og den viden er nu universielt tilgængelig. Alle kan søge viden, starte virksomheder, blive rige - overalt. Det er en virkelighed, vi aldrig har set før. Det er også en af grundene til, at jeg i grunden er optimistisk ved fremtiden. Spredningen af videnøkonomien er selve potentialet."

Ingen fysisk grænse for vækst

"Men det hele kan også gå galt. Vi har finanskrisen, sociale spændinger og religiøs ekstremisme rundt omkring i verden. Vores samfund er sårbart overfor for udbrud af epidemier og terror. Og et spørgsmål er selvfølgelig: Kan kloden klare seks milliarder rige mennesker? "

"Velstand udvikler sig som en biologisk proces. I naturen ser vi nye nicher i økosystemer, der muterer og bliver til nye arter og varianter, de overlever og de dør. Det er det samme med økonomien. Tag en primitiv brasiliansk indianerstamme. Ingen elektricitet osv. De har cirka 1.000 genstande i deres økonomi. To kopper, en ske, to par bukser og så videre."

"Der indgår til sammenligning 10.000 milliarder genstande i min verden. Det hænger sådan sammen, at når jeg tager et fly, er det lavet af dele, der er lavet af maskiner, der er lavet af andre maskiner, der har gravet materiale ud og så videre. Går man tilbage i produktionen, når man det enorme tal. Derfor er der er ingen grænser for vækst, så længe mennesker får nye ideer. Der er ingen fysiske grænser. Det er nye ideer, der skaber velstand og udvikling."

"Her kommer Kina kommer til at dominere yderligere. De uddanner 50.000 ingeniører om året. 300.000 millioner kinesere er blevet velhavende de seneste 20 år. Det svarer til to Korea'er inde i Kina hvert tiår. Det er en velstandsmotor, som verden ikke tidligere har set mage til. Og Indien er ikke langt efter."

Glem alt om pensionen

"Europas befolkningstal falder, mens Afrika fordobler sit indbyggerantal. Der er en enorm immigrationsbølge i gang. Europa modtager mennesker fra Asien og Afrika, og det er Europas største udfordring fremover. I har brug for dem. Men de er ikke hvide eller kristne, så det bliver interessant og svært for Europa at integrere dem."

"Der mangler mennesker, så pensionisttilværelsen er i øvrigt aflyst. Ideen om at trække sig tilbage og spille golf i 20 år er også en relativ ny tanke, og nu er den væk igen. Mange af os er sunde, og vil og kan fortsætte med at arbejde. For eksempel er chefstrategen i Pentagon 87 år gammel. De kan ikke komme af med ham. Han ved i bogstaveligste forstand, hvor ligene ligger begravet."

Ingen klimaaftale i København

"Verdens mange nye velhavere kræver mere energi. Kan de skaffe nok til at udvikle samfundet, uden at forurene sig ihjel? Kina åbner et 1.000 megawatt-kulkraftværk hver eneste uge. De seneste 40 år har Kina bygget 40.000 dæmninger, der laver elektricitet. Det er 1.000 om året. Prøv at regne på, hvor mange det er om ugen. Pointen er, at Kina er en enorm motor med store konsekvenser for hele verden."

"Klimaforandringerne er vores store problem. Snart får København Barcelonas fine vejr, og så kan vi sidde i skyggen og sippe god norsk vin, dyrket ved fjordene. Og klimaforandringer kommer ikke, som de fleste tror, langsomt, de kommer voldsomt og hurtigt."

"Desværre vil vi ikke se en aftale om nedbringelse af CO2-udledning fra kulkraftværker i år. Der er for stor uenighed til en aftale. Den amerikanske delegation, der kommer til København og COP15-klimamødet i december, vil ikke have noget at tilbyde. USA og Kina er stadig meget afhængige af kul, og USA og Kina skal blive enige om en aftale om reduktion af kul og CO2, før verden får en klima-aftale."

"Det bliver forhåbentlig bedre næste år. Det ser lidt mere lovende ud i det hele taget, efter at Obama har overtaget kontoret i det Hvide Hus. I dag har vi skiftet præsident fra en, der tror, at vi kan løse verdens klimaproblemer gennem bøn, til en, som mener, at der skal videnskab til."

Putin vil dø på sin post

"Er demokrati en forudsætning for vækst? Åbenbart ikke. Kineserne er generelt glade for deres regering, og livet er langt bedre for dem i dag end under Mao. Kineserne kæmper ikke ret meget for demokrati. De kæmper der imod for frihed: informationsfrihed og økonomisk frihed."

"Billedet er det samme i Rusland, hvor Vladimir Putin er vældig populær, og hvor 81 procent af russerne mener, at en stærk økonomi er vigtigere end et godt demokrati. Og kun 28 procent mener, at demokrati er en bedre løsning. Og de kan lide Putin."

"Jeg havde den tvivlsomme fornøjelse at møde Vladimir Putin personligt tidligere i år. Jeg kan forsikre om, at Hr. Putin vil være her lang tid endnu. Meget lang tid endnu. Det er en mand, som aldrig frivilligt vil forlade sin post. Han vil dø på sin post, enten af naturlige årsager eller på en anden måde. Han er en meget magtfuld person, og han er her af én årsag: Hensynet til Vladimir Putins interesser."

"Det handler ikke om Rusland, det handler ikke om nationalisme, det handler om at sikre sin egen magt."

Et historisk kleptokrati

"Rusland vil gå over i historien som et af de store kleptokratier. Rusland er ved at blive en mafia-stat. Det eneste, der skjuler den russiske fattigdom, er forekomsten af gas og diamanter. Rusland er helt afhængig af sin eksport af energi."

"Alligevel lukkede de for nylig for naturgasledningen til Europa. Det har de nu gjort to gange. Jeg gætter på, at det kommer til at koste dem en billion dollars, fordi ingen længere - rimeligt nok - stoler på russerne som gasleverandør, og vil se sig om efter andre muligheder."

"Russernes udfordring er ikke mindst den, at fødselstallet falder og har gjort det længe. Landet har ingen programmer for prævention. Russiske kvinder får i gennemsnit syv aborter hver. Det betyder, at mange af dem er sterile. De gamle dør, især mænd, og den forventede levealder er gået fra 65 år til 56 år. Så slemt står det til."

"Arbejdskraften forsvinder, de bliver færre, og de kan ikke ændre det. Det ser sort ud for deres økonomiske fremtid. De må importere arbejdskraft, men har de samme problemer, som europæerne har: De kan ikke lide immigranter, som er muslimer. Rusland er midt i et strukturelt sammenbrud, med en meget, meget farlig regering i spidsen."

Sats på grøn teknologi

"Vand er et helt centralt emne. Se på Tibet, hvor vandet fra gletscherne leverer vand til tre milliarder mennesker langs alle de store flodsystemer i Asien. Vand en af de helt store forretningsmuligheder i fremtiden, for vand bruges i fremstillingen af alt. Det koster for eksempel 50.000 liter vand at fremstille én bøf. Tilgængeligheden af vand påvirker tilgængeligheden af mad over alt i verden."

"Green tech er den anden helt store forretningsmulighed. Vi brænder kul af som aldrig før, i Kina, USA og Indien, men vi har brug for noget andet. Vi skal have teknologier, der afskaffer kullet og rydder op efter det."

"Jeg tror, vi står lige på tærsklen af en teknologisk revolution. Men vi skal lige igennem en kort periode med store problemer med vores informationssystemer, hvor sikkerheden på internettet er ved at bryde sammen i en global krig mellem de gode og de onde. For eksempel er 70 procent af verdens Windows-computere inficerede med uønsket software."

"Jeg nævnte, at den russiske økonomi er brudt sammen. Russerne er gode til software. Hvor mon alle disse arbejdsløse programmører er henne i dag? De er inde på din bankkonto. De er ude på nettet og morer sig med dine private oplysninger."

"Heldigvis har der aldrig har været så mange videnskabsfolk i verden. 95 procent af alle videnskabsfolk, der nogensinde har levet i verdenshistorien, arbejder i dag, i vores tid."

Den første cyborg

"Inden for biologien gør man i dag kæmpe store fremskridt. Jeg tror, at mange af os vil blive 150 år gamle. Jeg tror, vores børn bliver flere hundrede år gamle, men jeg ser egentlig ingen grund til, at de skal dø overhovedet. Der bliver arbejdet på at finde metoder til at stoppe mennesket ældningsproces."

"Videnskaben vil forbedre mennesket, vi vil fremavle nye organer. Der er allerede 12 mennesker i verden, som har urinblærer, der er fremavlet af deres eget væv. Det er et simpelt organ, og let at lave."

"Vi har den første cyborg, en MIT-professor, der mistede sine underben i en klatreulykke som ung. Han har udviklet sine egne, avancerede elektriske proteser til sine ben, fastgjort med elektroder til hans lår og hjerne. Jeg ældes, som alle andre, herfra og opefter, siger han, men resten af min krop, mine ben, bliver bedre og bedre."
Brancheguiden
Brancheguide logo
Opdateres dagligt:
Den største og
mest komplette
oversigt
over danske
it-virksomheder
Hvad kan de? Hvor store er de? Hvor bor de?
Despec Denmark A/S
Distributør af forbrugsstoffer, printere, it-tilbehør, mobility-tilbehør, ergonomiske produkter, kontor-maskiner og -tilbehør.

Nøgletal og mere info om virksomheden
Skal din virksomhed med i Guiden? Klik her

Kommende events
Computerworld Summit 2021

En moderne digital vindervirksomhed bringer nye teknologier i spil, skaber digital innovation, udnytter data som styringsværktøj og ser verden som én stor markedsplads. Men succes kræver, at du ved, hvor den dyre teknologi kan gøre den største forskel i forretningen. Den kræver, at du ved i hvilken retning den øgede politiske regulering af teknologi og data bevæger sig hen. Og den succes kræver, at du kan udnytte teknologien til at automatisere og skalere til gavn for bundlinjen og budgettet.

26. oktober 2021 | Læs mere


Sats på DevOps og få mere kvalitet og hastighed i både udvikling og drift

Der er mange potentielle gevinster at hente ved at satse på DevOps. Rigtig mange danske virksomheder er allerede i gang. På denne konference får du et indblik i mulighederne med DevOps og gode råd, der kan sikre dig succesen.

02. november 2021 | Læs mere


CIO Trends 2021: Sådan ser teknologiradaren ud hos Danmarks bedste CIOs

Teknologien i virksomheder spiller i den grad en større og større rolle, hvor vi er nødt til at stille endnu større krav til, hvordan vi udnytter den, og hvilke muligheder den giver. Spørgsmålet er dog, hvordan man formår at lede en virksomhed, der konstant skal forholde sig til teknologiens forandringer.

16. november 2021 | Læs mere