Enkelt og gennemskueligt: Det kan Christiansborg lære af agil softwareudvikling

Klumme: Hvis politikere og embedsmænd brugte samme agile tilgang til at udvikle lovgivning, som it-professionelle anvender til at udvikle software, ville vi få enklere, mere gennemskuelig og dermed mere digitaliseringsparat lovgivning.

En af de store bremseklodser for at anvende digitale værktøjer til at skabe en hurtigere, mere gennemsigtig og enklere sagsbehandling, er at love og regler tit er for komplicerede til, at man kan automatisere dem.

Derfor står politikere og embedsmænd i disse år over for en kæmpe opgave med at få tilpasset lovgivningen til den digitale virkelighed.

Tilpasningen er nødvendig, hvis man ønsker at udnytte alle de fordele digitalisering kan give i form af større gennemsigtighed, styrket retssikkerhed og administrative besparelser.

Det klares ikke med et pennestrøg. Dertil er opgaven for omfattende.

Siloerne står i vejen
Den nuværende tradition for at udarbejde lovgivning er stærkt forankret i det politiske system.

Den er kendetegnet ved, at den udmøntes i ministerielle siloer, hvor der eksisterer en høj juridisk og faglig ekspertise.

Det har historisk set ikke været nødvendigt i udstrakt grad at tænke på tværs.

At man for eksempel definerede indkomst eller hvornår man som borger blev betragtet som enlig forskelligt fra lovgivning til lovgivning, betød ikke det store for implementeringen af lovgivningen, men har selvfølgelig kostet på gennemsigtigheden.

Kan gøre hele forskellen
I dag kan en enighed om grundlæggende definitioner gøre hele forskellen på, om der enkelt kan sættes strøm til reglerne.

Men også undtagelsesregler samt mange regler, der kræver efterfølgende ekspertvurderinger og analoge processkridt, komplicerer digitalisering af lovgivningen.

Her bør både politikere og lobbyister gøres opmærksomme på, at det har en pris at stille sådanne krav.

Det er selvfølgelig en politisk vurdering, om det er prisen værd.

Skal flere lovkomplekser forenkles og dermed gøres digitaliseringsparate, tyder meget derfor på, at der er behov for en ny tilgang til udvikling af lovgivning.

Og her er det, at den agile tilgang til softwareudvikling kommer ind i billedet.

Kendetegnende for det agile manifests værdisæt er, at man har gjort op med en række rigide, fastlåste metoder til it-udvikling til fordel for en mere kundeorienteret tilgang:

Værdisættet i det agile manifest
  • Mennesker og interaktion frem for processer og værktøjer.
  • Software, der virker frem for dokumentation. 
  • Samarbejde med kunden frem for forhandlinger om kontrakter.
  • Reaktion på forandringer frem for at følge en plan.
Som en oplagt pendant til værdisættet i det oprindelige agile manifest, er det DANSK IT's overbevisning, at politikere og embedsmænd med fordel kan udvikle lovgivning med afsæt i et "legalt manifest", hvor værdisættet lyder:

Værdisættet i det legale manifest
  • Større og bedre inddragelse og samskabelse med slutbrugere frem for snævre forhandlinger med interessegrupper.
  • Mere samarbejde mellem jurister, fagkyndige og it-folk frem for hver for sig.
  • Arbejde mere med prototyper og bekendtgørelser frem for udspecificering i lov.
  • Flere tværgående initiativer frem for sektorspecifikke løsninger.
Værdiforskydningen betyder ikke, at der ikke længere skal forekomme professionel arbejdsdeling, at reglerne ikke kan være detaljerede, at der ikke skal forhandles med lobbyister eller at der ikke skal udvikles sektorspecifikke løsninger.

Værdierne er udtryk for, at politikere og embedsmænd skal lægge mere vægt på at flytte kultur og praksis i retning mod en proces, der munder ud i enkel og dermed også mere digitaliseringsparat lovgivning.

Det betyder ikke, at digitaliseringen skal diktere lovgivningen, men at man skal have øje for de digitale muligheder og konsekvenser i lovgivningsprocessen. Og ikke først, når processen er overstået. Det nytter for eksempel ikke at lave digitaliseringsparat lovgivning uden at have øje for retssikkerheden og de forvaltningsmæssige regler, systemet skal leve op til.

Men det er omvendt heller ikke hensigtsmæssigt at droppe at sætte strøm til store lovkomplekser, hvis man kan forenkle lovgivningen, uden det går ud over retssikkerheden.

Og tilmed gøre det på en måde, så borgerne oplever at få en hurtigere, mere gennemsigtig og mere retfærdig sagsbehandling.

Derfor er det blandt andet så afgørende, at it-folk og jurister taler sammen, når lovgivning udvikles. Og derfor er det afgørende, at også slutbrugerne inddrages i lovgivningsarbejdet.

Den agile metode kan sørge for, at det sker.

Du kan her læse DANSK IT's anbefalinger til lovgivning i det digitale samfund. I kataloget med anbefalinger er beskrevet 12 principper for agil udvikling af lovgivning.

Klummer er læsernes platform på Computerworld til at fortælle de bedste historier, og samtidig er det vores meget populære og meget læste forum for videndeling. 

Har du en god historie eller har du specialviden, som du synes trænger til at blive delt? 

Læs vores klumme-guidelines og send os noget tekst, så kontakter vi dig - måske bliver du en del af vores hurtigt voksende korps af klummeskribenter.
Premium
TDC trak sig fra fiberudrulning og smækkede med døren i Slagelse Kommune: Nu graver TDC igen i kommunen
Efter flere måneders stridigheder mellem TDC og Slagelse Kommune valgte teleselskabet af afblæse fiberudrulningen i byen. Nu viser det sig, at Danmarks største teleselskab igen graver fibernet ned i kommunen.
Computerworld
YouSee lancerer ny streamingtjeneste i Danmark
Efter sommerferien går YouSee i luften med et nyt streamingtilbud til danskerne, der beskrives som et af verdens mest streamende folkefærd.
CIO
Torben Fabrin og Arla måtte på få dage omstille hele deres produktion da coronaen ramte
Da coronaen ramte verden måtte mejerigiganten Arla på få dage omstille sin produktion. Samtidig voksede salget massivt til supermarkeder mens institutioner og restauranter gik næsten i stå. Hør hvordan Arla kom gennem krisen ved blandt andet være klar med realtime analytics.
Job & Karriere
På jagt efter et it-job i Jylland? Her er 10 stillinger fra Aabenraa til Aalborg, der ledige netop nu
Vi har fundet en række spændende stillinger til dig, der jagter et it-job. Her kan du vælge og vrage mellem ledige stillinger lige fra Aabenraa til Aalborg.
White paper
Sådan opbevarer du effektivt og sikkert dine data – også med hybrid cloud
Cloud er her der og alle vegne. Men mange organisationer foretrækker en mere blandet tilgang, hvor dele af virksomhedens workload og it-miljøer sendes i clouden, mens andre dele placeres i andre og ofte lokale datacentre. Det stiller ofte mange forskelligartede krav til behovet for lokal storage. Men med IBM FlashSystem kan du konsolidere dit storage-behov og reducere kompleksiteten. Samtidig er FlashSystem all-flash og hybrid-løsninger bygget på et standardiseret sæt af værktøjer og APIs, som giver dig adgang til enterprise-løsninger uanset størrelsen på din organisation. I dette whitepaper fra Atea og IBM kan du læse om IBMs storeløsninger og de yderligere fordele som du kan opnå med dem.