Enkelt og gennemskueligt: Det kan Christiansborg lære af agil softwareudvikling

Klumme: Hvis politikere og embedsmænd brugte samme agile tilgang til at udvikle lovgivning, som it-professionelle anvender til at udvikle software, ville vi få enklere, mere gennemskuelig og dermed mere digitaliseringsparat lovgivning.

En af de store bremseklodser for at anvende digitale værktøjer til at skabe en hurtigere, mere gennemsigtig og enklere sagsbehandling, er at love og regler tit er for komplicerede til, at man kan automatisere dem.

Derfor står politikere og embedsmænd i disse år over for en kæmpe opgave med at få tilpasset lovgivningen til den digitale virkelighed.

Tilpasningen er nødvendig, hvis man ønsker at udnytte alle de fordele digitalisering kan give i form af større gennemsigtighed, styrket retssikkerhed og administrative besparelser.

Det klares ikke med et pennestrøg. Dertil er opgaven for omfattende.

Siloerne står i vejen
Den nuværende tradition for at udarbejde lovgivning er stærkt forankret i det politiske system.

Den er kendetegnet ved, at den udmøntes i ministerielle siloer, hvor der eksisterer en høj juridisk og faglig ekspertise.

Det har historisk set ikke været nødvendigt i udstrakt grad at tænke på tværs.

At man for eksempel definerede indkomst eller hvornår man som borger blev betragtet som enlig forskelligt fra lovgivning til lovgivning, betød ikke det store for implementeringen af lovgivningen, men har selvfølgelig kostet på gennemsigtigheden.

Kan gøre hele forskellen
I dag kan en enighed om grundlæggende definitioner gøre hele forskellen på, om der enkelt kan sættes strøm til reglerne.

Men også undtagelsesregler samt mange regler, der kræver efterfølgende ekspertvurderinger og analoge processkridt, komplicerer digitalisering af lovgivningen.

Her bør både politikere og lobbyister gøres opmærksomme på, at det har en pris at stille sådanne krav.

Det er selvfølgelig en politisk vurdering, om det er prisen værd.

Skal flere lovkomplekser forenkles og dermed gøres digitaliseringsparate, tyder meget derfor på, at der er behov for en ny tilgang til udvikling af lovgivning.

Og her er det, at den agile tilgang til softwareudvikling kommer ind i billedet.

Kendetegnende for det agile manifests værdisæt er, at man har gjort op med en række rigide, fastlåste metoder til it-udvikling til fordel for en mere kundeorienteret tilgang:

Værdisættet i det agile manifest
  • Mennesker og interaktion frem for processer og værktøjer.
  • Software, der virker frem for dokumentation. 
  • Samarbejde med kunden frem for forhandlinger om kontrakter.
  • Reaktion på forandringer frem for at følge en plan.
Som en oplagt pendant til værdisættet i det oprindelige agile manifest, er det DANSK IT's overbevisning, at politikere og embedsmænd med fordel kan udvikle lovgivning med afsæt i et "legalt manifest", hvor værdisættet lyder:

Værdisættet i det legale manifest
  • Større og bedre inddragelse og samskabelse med slutbrugere frem for snævre forhandlinger med interessegrupper.
  • Mere samarbejde mellem jurister, fagkyndige og it-folk frem for hver for sig.
  • Arbejde mere med prototyper og bekendtgørelser frem for udspecificering i lov.
  • Flere tværgående initiativer frem for sektorspecifikke løsninger.
Værdiforskydningen betyder ikke, at der ikke længere skal forekomme professionel arbejdsdeling, at reglerne ikke kan være detaljerede, at der ikke skal forhandles med lobbyister eller at der ikke skal udvikles sektorspecifikke løsninger.

Værdierne er udtryk for, at politikere og embedsmænd skal lægge mere vægt på at flytte kultur og praksis i retning mod en proces, der munder ud i enkel og dermed også mere digitaliseringsparat lovgivning.

Det betyder ikke, at digitaliseringen skal diktere lovgivningen, men at man skal have øje for de digitale muligheder og konsekvenser i lovgivningsprocessen. Og ikke først, når processen er overstået. Det nytter for eksempel ikke at lave digitaliseringsparat lovgivning uden at have øje for retssikkerheden og de forvaltningsmæssige regler, systemet skal leve op til.

Men det er omvendt heller ikke hensigtsmæssigt at droppe at sætte strøm til store lovkomplekser, hvis man kan forenkle lovgivningen, uden det går ud over retssikkerheden.

Og tilmed gøre det på en måde, så borgerne oplever at få en hurtigere, mere gennemsigtig og mere retfærdig sagsbehandling.

Derfor er det blandt andet så afgørende, at it-folk og jurister taler sammen, når lovgivning udvikles. Og derfor er det afgørende, at også slutbrugerne inddrages i lovgivningsarbejdet.

Den agile metode kan sørge for, at det sker.

Du kan her læse DANSK IT's anbefalinger til lovgivning i det digitale samfund. I kataloget med anbefalinger er beskrevet 12 principper for agil udvikling af lovgivning.

Klummer er læsernes platform på Computerworld til at fortælle de bedste historier, og samtidig er det vores meget populære og meget læste forum for videndeling. 

Har du en god historie eller har du specialviden, som du synes trænger til at blive delt? 

Læs vores klumme-guidelines og send os noget tekst, så kontakter vi dig - måske bliver du en del af vores hurtigt voksende korps af klummeskribenter.
Premium
Per Kogut ser tilbage på halvt år med kontroltab: "Jeg havde håbet, at jeg kunne være mere i kontrol, end tilfældet har været"
Interview: NNIT-boss Per Kogut har udpeget tre nøglepunkter, der beskriver selskabets første seks månender i 2020. Problemet er bare, at han kun kan kontrollere et af punkterne. Det huer ikke topchefen. "Vi er hverken i kontrol med corona eller, hvad Novo Nordisk gør, så vi er kun i kontrol med vores nye strategi," siger han.
Job & Karriere
Regner din ferie væk? Brug tiden på at søge en af disse otte stillinger, der er ledige netop nu
Det sjasker ned over hele Danmark. Du kan bruge de våde sommerdage på at søge et af disse otte job, der er ledige lige nu.
White paper
Cisco Webex: Giv medarbejderne fleksible arbejdsforhold med et højteknologisk og sikkert webbaseret online-mødesystem
Corona-krisen har for alvor gjort fleksible arbejdsforhold til dagligdag, og for mange virksomheder bliver det også en del af fremtiden. En vigtig del af den udvikling er sikre og effektive samarbejdssystemer, så medarbejdere kan holde møder med hinanden, kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere i høj kvalitet. I dette whitepaper fra Netteam får du indsigt i Cisco Webex, som er et webbaseret online mødesystem. Det er en sikker og brugervenlig løsning, der integrerer både audio, video og webkonferencer. Et enkelt tryk på knappen og du er i gang med et møde, hvor du kan se, høre, skrive på whiteboard og dele dokumenter med andre mødedeltagere. Det hele er beskyttet af Cisco Talos sikkerhedsintelligens, som er markedets stærkeste beskyttelse mod cyberangreb.