Artikel top billede

Dansker tvinges til at aflevere sine domæner til Tryg Forsikring: "Jeg har aldrig haft tanke på Tryg Forsikring ved brugen af navnet ”Tryg”, men udelukkende som en signalværdi i forhold til mine kunder"

Der er fortsat mange forsøg på at snylte på kendte danske virksomheds-brands, når der registreres .dk-domæner. Der er netop faldet dom i en sag om to konkrete domænenavne, som Tryg Forsikring havde klaget over.

Domænesnylteri er ikke noget nyt fænomen i Danmark. I årevis har mange kendte danske virksomheder og organisationer oplevet, at der bliver registreret .dk-domæner, der i mistænkelig grad minder om deres egne domænenavne.

Ofte håber personen bag det ny-registrerede domæne at kunne hente en masse trafik på det velklingende domænenavn, og nogle gange er det også et led i et forsøg på it-kriminalitet, eksempelvis i form af phishing-angreb.

Klagenævnet for domænenavne træffer hver måned en stribe afgørelser i sager om domæneregistreringer, der på den ene eller anden måde fører til tvister. 

I opgørelsen over afgørelser fra oktober måned er der truffet afgørelse i en interessant sag, der handler om domæner, der bringer tankerne hen på forsikringsselskabet Tryg.

Det er ikke - som i flere af de andre sager - et forsøg på it-kriminalitet eller åbenlyst domænesnylteri, der er tale om.

Sagen er derimod en regulær tvist mellem Tryg Forsikring og en lille dansk enkeltmandsvirksomhed.

Derfor klager Tryg

Det er Tryg selv, der via selskabets advokat, har klaget over registreringen af tryg-business.dk og trygbusiness.dk.

Det sker, selv om det fremgår af sagsdokumenterne, at det faktisk var helt tilbage i 2011, at domænerne blev registreret.

De bliver dog ikke brugt aktivt, og det er også en del af baggrunden for klagen fra Tryg.

I sagsdokumenterne (PDF) lyder det blandt andet:

“Klager har rettet skriftlig henvendelse til Indklagede vedrørende Indklagedes brug af kendetegnet Tryg. Klager har dog ikke modtaget svar på denne henvendelse og kan konstatere, at Indklagedes domæne fortsat linker til en inaktiv hjemmeside og at Indklagede således ikke synes at bruge eller udnytte domænets reelle værdi. Klager har herefter set sig nødsaget til, at indbringe sagen for Klagenævnet.”

Læs også: Sådan tæskede Sten 'Nets' fra Ølstykke mægtige PBS

Samtidig skriver Tryg også til Klagenævnet for domænenavne:

"Klager har godt 3.600 medarbejdere og betjener et kundesegment bestående af omkring 2,5 millioner privatpersoner og 140.000 virksomheder."

"Klager har siden 1911, og således i mere end 100 år, anvendt kendetegnet Tryg for sine produkter og serviceydelser, og Klager investerer løbende store ressourcer i markedsføring gennem landsdækkende TV-reklamer, annoncering i dagblade, online annoncering m.v."

Det svarer domæne-ejeren

Manden bag domænerne - en privatperson ved navn Per Schjervig - svarer dog blandt andet følgende igen:

“Jeg besluttede at oprette min virksomhed, Tryg Business, som blev registreret hos CVR d. 5. december 2011. Herefter undersøgte jeg hos Dandomain, om navnet trygbusines.dk var ledigt, hvilket jeg kunne konstatere. Jeg fik navnet registreret hos Dandomain d. 8 december 2011.”

“Jeg skal samtidig henlede opmærksomheden på, at ingen af mine ydelser på nogen måde udgør en konkurrencemæssig situation eller kan relateres samt forveksles med klagerens produkter eller serviceydelser.”

“Ligeledes har jeg aldrig haft tanke på klagerens virksomhed ved oprettelsen af min virksomhed samt brugen af navnet ”Tryg”, men udelukkende som en signalværdi i forhold til mine kunder."

"Navnet Tryg benyttes som bekendt i dansk sprogbrug som udtryk for tryghed og troværdighed, hvilket er årsagen til mit valg af navnet til min virksomhed.”

“Min virksomhed Tryg Business v/Per Schjervig er en konsulentvirksomhed, hvor jeg tilbyder min assistance på konsulentbasis til virksomheder, der har behov for hjælp til kundevækst. Jeg skal samtidig oplyse, at virksomhedens omsætning siden opstart til ultimo 2016 har været begrænset, dog med løbende indtægter i alle år fra 2012.“

“Som det fremgår af klagerens oplæg, har jeg ikke en hjemmeside, hvor jeg benytter domænenavnet, hvilket skyldes, at jeg ikke helt har fastlagt min business strategi og endelige profil for virksomheden.“

Her er dommen

Klagenævnet for domænenavne har nu truffet en afgørelse i sagen. Den falder ud til fordel for Tryg Forsikring, og det sker med følgende begrundelse.

“Nævnet finder på den anførte baggrund, at indklagedes brug af ”tryg-business” og ”trygbusiness” som forretningskendetegn og domænenavne indebærer en risiko for forveksling med klagerens velkendte varemærke, idet det for den relevante omsætningskreds vil være nærliggende at antage, at betegnelsen har en særlig tilknytning til klageren, eller at der består en kommerciel forbindelse imellem parterne.”

“Nævnet finder det herefter godtgjort, at indklagedes registrering af domænenavnene ”trygbusiness.dk” og ”trygbusiness.dk” er og enhver fremtidig benyttelse til brug for indklagedes virksomhed vil være i strid med klagerens varemærkeret.“

Med udgangspunkt i domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, har Klagenævnet for domænenavne derfor truffet følgende afgørelse:

“Registreringen af domænenavnene ”tryg-business.dk” og ”trygbusiness.dk” skal overføres til klageren, Tryg Forsikring A/S. Overførslen skal gennemføres fire uger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren.“

Læs også:

Sådan tæskede Sten 'Nets' fra Ølstykke mægtige PBS

Fordele og ulemper: Sådan skal du takle de nye domænenavne